Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, osigurana na stavkama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 „Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH – Međunarodna razvojna suradnja“ u iznosu od 18.000.000 kuna i Aktivnosti A862021 „Programi Hrvata izvan RH – Međunarodna razvojna suradnja“ u iznosu od 2.000.000,00 kuna, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata: 1. programima i projektima iz područja kulture 5.345.000,00 kuna 2. programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti 4.820.000,00 kuna 3. programima i projektima iz područja zdravstva 5.000.000,00 kuna 4. programima i projektima iz ostalih područja 4.835.000,00 kuna ukupno: 20.000.000,00 kuna.

Više informacija

Portal „Travnički vjesnik“ u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Više informacija

U nastavku donosimo intervju sa dr. Velimirom Valjanom, nositeljem liste Hrvatske koalicije za Travnik za OV Travnik i ravnateljem Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“.

Više informacija

Udruga mladih fra Marijan Šunjić i novotravnička podružnica HKD-a Napredak, nakon uspješnog Kulturnog ljeta iNOVIraj nastavlja s programskim aktivnostima.

Goran Kovač iz Bučića kod Novog Travnika bavi se izradom suvenira od drveta desetak godina. Član je udruge Naša zemlja iz Doca na Lašvi, a svoje suvenire izlaže diljem BiH.

Više informacija

Bh. poljoprivrednici u narednih pet godina moći će računati na prijeko potrebnu pomoć od 3,5 milijuna dolara godišnje bespovratnih sredstava, koji će biti podijeljeni u sklopu projekta "Farma 2".

Stranica 10 od 38

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa