Maškare u Bugojnu

U Bugojnu je danas organiziran tradicionalni Pokladni karneval.

Bal pod maskama u Bugojnu

Dana 07. veljače organizira se Bal pod maskama u Bugojnu.

Kroz javni poziv, koji će biti objavljen ovih dana u Bugojnu, počet će aktivnosti na formiranju spiska nezaposlenih porodilja u 2015., koje imaju pravo na jednokratnu pomoć općine Bugojno.

U Bugojnu je održana redovna Izvještajno-izborna Skupština Sportsko-ribolovnog društva iz toga grada.

Obnovljen Hrvatski dom u Bugojnu

Hrvatski dom u Bugojnu izgrađen je i otvoren 1925. godine. Bio je važno mjesto kulturnog izražavanja i uzdizanja Hrvata Bugojna, no njegov položaj i uloga mijenjali su se kako su se mijenjale društvene i državne prilike.

OV Bugojno je donijelo odluku o objavljivanju Javnog oglasu za imenovanje Općinskog izbornog povjerenstva Bugojno.

Stranica 4 od 6

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa