.

Potpora znanstvenim projektima u FBiH

30 Prosinac 2015

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti je  okončalo potpisivanje ugovora o financiranju/sufinanciranju znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

 


Ministarstvo je ove godine podržalo realiziranje 41 projekta iz različitih znanstvenih oblasti (prirodne, tehničke, biotehničke, društvene i humanističke znanosti te biomedicina i zdravstvo), za što je izdvojeno ukupno 515.000,00 KM. Odobrene projekte je ocjenjivao i vrednovao Savjet za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i znansoti, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije Bosne i Hercegovine u svih šest znanstvenih oblasti. Korisnici sredstava su šest javnih sveučilišta u Fedraciji BiH i Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo.

Visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u Federaciji BiH je, pored toga, u svrhu podrške realizaciji različitih programa i projekata u oblasti znanosti, u 2015. godini putem ugovora dodjeljeno preko 2,5 milijuna KM. Za projekte bilateralne znanstveno-tehnološke suradnje međunarodnog karaktera izdvojeno je oko 100.000,00 KM, dok je znanstvenim radnicima, istraživačima, znanstvenim društvima i komercijalnim izdavačima (na ime otkupa naučnih izdanja), putem javnog poziva, dodjeljena podrška u visini od 350.000,00 KM. /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa