.

TRAVNIK: Na okruglom stolu o zdravstvenom statusu predškolske djece upozoreno na problem 'ekranizacije'

30 Ožujak 2022

Dan općine Travnik donio je još jedan zanimljiv i korisan sadržaj u organizaciji JU za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište Travnik koji je održan u ponedjeljak, 28. ožujka 2022. godine. U sali Općine Travnik održan je okrugli stol na temu "Zdravstveni status predškolske djece - uslovi i potrebe".

Direktor JU Obdanište Travnik Jasmin Hrnjić istaknuo je da su kroz svakodnevne aktivnosti i suradnju sa Centrom za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Travnik, uspostavili suradnju koja za rezultat ima evaluaciju djece u JU Obdanište Travnik.

Također, naglasio je da je uočeno povećanje broja djece koja imaju određene razvojne probleme ili povećane rizike za mentalni razvoj, čiji je uzrok primarno korištenje savremenih digitalnih aparata.

"Morali smo nešto poduzeti, te smo iz ove dvije ustanove, između ostalog inicirali formiranje Centra za rani rast i razvoj, ali i ovaj današnji okrugli sto", kazao je Hrnjić.

Susret je rezultirao otvaranjem šireg dijapazona tema o kojima bi društvo trebalo da se više bavi, od posturalnih poremećaja, poremećaja ishrane, različitih razvojnih poteškoća, do bolesti koje su direktna posljedica sedentarnog načina života.

Kao gorući problem navedeno je to što danas djeca rastu, jedu i žive ispred ekrana, što i djecu bez rizika dovodi do odstupanja u razvoju i neusvajanju različitih vještina.

Alisa Islamović- Hrnjić, spec.pedijatar kazala je da kroz pedijatrijsku ordinaciju svakodnevno prolaze djeca sa različitim smetnjama u razvoju, te da je nekada to teško zapaziti kroz kratkotrajni posjet zbog npr. akutne respiratorne infekcije, ali se problem može detektovati i na prvi pogled.

Također, naglasila je sa su različiti  problemi sa kojima se susreću, od disharmoničnog razvoja, poremećaja u ishrani, gojaznosti kod djece te posturalnih poremećaja držanja tijela, ravnih stopala, kao i brojnih drugih pojava.

"Suvremeni svijet donio je mnogo izazova koji utiču i mijenjaju stilove života i tako se reflektuju na zdravlje djece. Sve više je prisutan i problem "ekranizacije", koji je rastući problem u svijetu, kao i kod nas i to je zapravo nova dijagnoza", zaključila je Islamović- Hrnjić.

Na pitanje šta učiniti, ističe da je neophodno uticati na svijest pojedinaca i kolektivno društvo, pričati i upoznavati se sa problemom i sistematski raditi na prevenciji, a kod već nastalih odstupanja pristupiti ranoj intervenciji.

Kako je istaknuo pomoćnik načelnika Općine Travnik Semin Konjalić, večeras su se na jednom mjestu okupili eminentni stručnjaci i eksperti iz različitih oblasti koji mogu dati doprinos u poboljšanju i rješavanju anomalija i problema koji se dešavaju u samom razvoju djeteta posebno u savremenom dobu.

Jedan od zaključaka okruglog stola jeste i taj da svi učesnici izrade određeni osvrt na navedenu temu, te da se kreira priručnik koji bi roditeljima dao korisne smjernice da i oni sami mogu već u ranoj fazi prepoznati negativne promjene u razvoju svoga djeteta.

"Potrebno je  stimulativno i na vrijeme djelovati na roditelje, kako bi se spriječile negativne posljedice u razvoju djeteta koje je kasnije dosta teže otkloniti", kazao je Konjalić.
Također, Konjalić je naglasio da lokalna zajednica podržava rad, te da će učiniti sve da se stvore bolji uvjeti, ali i to da bi bilo poželjno osnivanje podružnica JU Obdaništa Travnik i u ruralnim dijelovima Travnika.

Na kraju okruglog stola, Hrnjić je istaknuo da se nada da će tim mladih travničkih stručnjaka u narednom periodu pokrenuti niz procesa, koji će pomoći  najmlađoj populaciji i njihovim roditeljima u svakodnevnom životu.

Dani općine Travnik

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa