.

Pitanje vršnjačkog nasilja jedan je od aktuelnih problema u našoj zemlji, ali i regiji.

Prvi međunarodni simpozij tekstilnog inžinjerstva i modnog dizajna na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku okupio je predstavnike obrazovanja, gospodarstva, industrije, društvene i modne elite, kako bi na jednom mjestu svi zajedno bili inicijatori novog tekstilnog i modnog kulta koji će promvisati nove ideje.

Općina Travnik je objavila konačnu listu studenata kojima je dodjeljena stipendija u akademskoj 2015/2016 godini.

Svi koji žele studirati u RH, obvezno moraju položiti državnu maturu. Ona je zamijenila prijemne ispite na većini fakulteta, već nekoliko posljednjih godina. Bolji rezultati na državnoj maturi omogućuju upis aktraktivnijeg ili željenog fakulteta.

Osnovna škola "Kiseljak" obavještava sve učenike da nastavni proces počinje u ponedjeljak 18. siječnja.

U ovoj akademskoj godini Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta ‘Vitez’ započeo je s praksom organiziranja pravnih klinika kao posebne metode u educiranju studenata prava, s ciljem stjecanja praktičnih vještina koje će primijeniti u budućem profesionalnom radu.

U petak su u zgradi Općine Novi Travnik sklopljeni ugovori o stipendiranju između učenika i Općine.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ŽSB je svim osnovnim i srednjim školama uputilo smjernice o radu na prevenciji nasilja u školama u ŽSB.

Prva Studentska konferencija ekonomije i informatike (SKEI 2016) održava se u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije i Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta ,,Vitez,,. Suorganizatori i partneri konferencije su Visoka škola modernog biznisa, Beograd i Veleučilište ,, Baltazar,, Zaprešić.

U Općini Novi Travnik je zakazano potpisivanje ugovora sa studentima. 

Stranica 30 od 32

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa