.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno pet stacionarnih radara.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno pet stacionarnih radara.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno pet stacionarnih radara.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno pet stacionarnih radara. Osim toga, najavljene su radarske kontrole u pet općina.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno pet stacionarnih radara. Osim toga, najavljene su radarske kontrole u šest općina.

Danas je u središnjoj Bosni raspoređeno pet stacionarnih radara. Osim toga, najavljene su radarske kontrole u pet općina.

Stranica 3 od 10

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa