.

NATJEČAJ: Obdanište "Travnik" zapošljava odgajatelje, kuhara i medicinsku sestru

11 Lipanj 2021

JU Obdanište "Travnik" raspisala je natječaj za četiri radna mjesta za pedagošku 2021./2022. godinu u kojem traže tri odgajatelja, medicinsku sestru i jednog kuhara.

Natječaj prenosimo u cijelosti:

Na osnovu članka 42 i 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 39. Pravila obdaništa-Travnik-, članaka 16, 17 i 19 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, a u skladu s člancima 11 i 15. Pedagoških standarda i normativa SBK/KSB, a u vezi s Odlukom UO broj 45/21 sa sjednice održane 09.06.2021.god. UO JU Obdaništa –Travnik- u Travniku raspisuje:

KONKURS

Za upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

 

    Odgajatelj (3 izvršitelja)

    dva izvršitelja na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do 30.06.2022. godine,
    jedan izvršitelj na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja

    Kuhar (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do 30.06.2022. godine,,
    Njegovateljica/medicinska sestra (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s početkom od 01.08.2021. godine do 30.06.2022. godine,,

 

Uz prijavu na Konkurs s kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

Opći uvjeti (za pozicije 1, 2 i 3):

    Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija
    Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
    Izvod iz matične knjige rođenih
    Ljekarsko uvjerenje (dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao)

Posebni uvjeti za poziciju br. 1. (odgajatelj):

– Diplomu o završenoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija od strane nadležnog organa za ovjeru) VII stupanj stručne spreme smjer- predškolski odgoj i obrazovanje ili ekvivalentnu diplomu po nastavnom programu i procesu Bolonjskog sistema (180, 240 ili 300 ECTS bodova).

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Opis poslova za poziciju br.1:

    Neposredni odgojno-obrazovni rad
    Planiranje, organizovanje i osmišljavanje aktivnosti koje potiču razvoj tjelesnijh, društvenih i duševnih vještina djeteta,
    Stvaranje vedrog odgojnog ambijenta
    Priprema za neposredni odgojno-obrazovni rad
    Rad u stručnim organima ustanove,
    Vođenje propisane pedagoške dokumentacije,
    Učestvuje u realizaciji programa stručnog usavršavanja,
    Radi na izradi didaktičkih sredstava i inoviranja rada,
    Štiti povjerljivost informacija o djeci i roditeljima,
    Otkrivanje djece sa poteškoćama u razvoju,
    Saradnja sa roditeljima,
    Unapređuje i razvija metode odgojno obrazovnog rada,
    Učestvuje u kulturno-javnoj djelatnosti ustanove,
    Estetsko uređenje prostora

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.
 

Posebni uvjeti za poziciju br. 2. (kuhar):

    Diploma SSS ili KV III stupanj, smjer ugostiteljski – kuhar
    Radno iskustvo: najmanje 2 godine

Opis poslova za poziciju br.2:

    Izrada jelovnika za mjesec
    Trebovanje prehrambenih i ostalih artikala
    Vodi potrebnu dokumentaciju za ulaz hrane u kuhinju i potrošnji hrane,
    Pripremanje i kuhanje kvalitetne hrane,
    Stara o racionalnom korištenju namirnica, čistoći opreme, aparata, uređaja I radne odjeće,
    Vrši dezinfekciju posuđa,
    Vodi računa o održavanju potrebnog nivoa higijene prostorija, kuhinje opreme i posuđa
    Podjela obroka na grupe
    Obavlja i druge poslove po nalogu direktora

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica od 06.30 do 15.00h.
 

Posebni uvjeti za poziciju br.3. (njegovateljica/medicinska sestra)

    SSS Medicinska škola pedijatrijskog ili drugog srodnog smjera
    Položen stručni ispit

Opis poslova za poziciju br.3:

    Poslovi njege djece starosti do tri godine života,
    Pomaganje kod odijevanja i hranjenja djece,
    Higijena u prostorijama,
    Dezinfekcija igračaka,
    Antropološka mjerenja djece,
    Vrši kontrolu higijene djece,
    Organizuje i izvodi rekreativne aktivnosti zajedno sa odgajateljem,
    Priprema djecu za spavanje i boravi sa njima dok spavaju,
    Radi na razvoju kulturno higijenskih navika djece,
    Igranje i zabavljanje djece pričanjem i čitanjem.

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.
 

Sva navedena radna mjesta obavljaju se u Centralnoj zgradi obdaništa Travnik.

Prednost pri prijemu imaju osobe koje su to pravo stekle u skladu sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu zadovoljili Opće uvjete Konkursa, biće pozvani na testiranje i intervju u prostorijama Obdaništa.

Dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Obdaništa www.obdanistetravnik.edu.ba, kod direktora JU obdanište Travnik ili putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom u JU Obdanište –Travnik- na adresu:

Obdanište –Travnik-

Lukačka bb

72270 Travnik,  s naznakom PRIJAVA NA KONKURS (za poziciju 1, 2 ili 3) -ne otvaraj-

 
Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj ploči Obdaništa “Travnik” i web stranici JU obdanište Travnik www.obdanistetravnik.edu.ba.

 

/szzksbsbk.com.ba/

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa