.

Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ (skraćeno: Klik) je nestranačka, neovisna, nevladina organizacija, dobrovoljno udruženih fizičkih osoba, radi zastupanja zajedničkih interesa istih, te radi ostvarivanja ciljeva izraženih njenom Statutu, bez namjere stjecanja profita. Kao takva, ova udruga okuplja sve građane Bosne i Hercegovine koji žele doprinijeti razvoju općine Travnik.

Ciljevi „Klika“ su:

- doprinijeti razvoju lokalnih zajednica, sa posebnim naglaskom na humani i održivi razvoj;
- unaprijediti suradnju, dijalog i djelovanje svih interesno-utjecajnih skupina u vezi razvoja i drugih pitanja od općeg interesa za lokalnu zajednicu;
- jačanje utjecaja organizacija civilnog društva na procese kreiranja i provedbe razvojnih politika.

Djelatnost „Klika“ je osmišljavanje, organiziranje, planiranje i provedba inicijativa, programa i projekata iz oblasti humanog i održivog razvoja, samostalno ili u suradnji sa partnerima iz civilnog, javnog i poslovnog sektora. To podrazumijeva uočavanje i prepoznavanje ključnih društvenih razvojnih problema, te predlaganje i implementiranje mjera za njihovo rješenje.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa