Ispiši ovu stranicu

Novi Travnik: Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

10 Ožujak 2016

Općina Novi Travnik je raspisala Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Novi Travnik, radi korištenja u svrhu poljoprivredne obrade na području općine Novi Travnik.

 


Zemljište se daju u zakup na razdoblje od deset godina.

Javni poziv će se provesti prikupljanjem pisanih prijava. Pisana prijava mora sadržavati točnu naznaku katastarske parcele (k.p.) i katastarske čestice (k.č.) za koju se vrši prijava s navedenom površinom zemljišta.

Početna godišnja cijena zakupa zemljišta po jednom hektaru iznosi:
150 KM oranice, vrtovi, voćnjaci
100 KM livade
80 KM pašnjaci
30 KM zapušteno zemljište, trstici, močvare, neplodno zemljište.

Pravo prvenstva zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, te tko ponudi veću cijenu zakupa.

Detaljnije informacije se mogu vidjeti na web stranici općine Novi Travnik (www.ont.gov.ba). /travnicki.ba i drukciji.ba/