.

Najava 27. redovne sjednice OV Novi Travnik

15 Prosinac 2015

27. redovna sjednica će se održati u četvrtak 17.12.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

 


D N E V N I R E D


1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2015.godinu;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2016.godinu;
3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Novi Travnik za 2016.godinu;
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području Općine Novi Travnik za 2016.godinu;
5. Prijedlog Odluke o isknjiženju ulaganja u zgradu osnovne škole „Safvet beg Bašagić“ Novi Travnik.
6. Prijedlog Odluke
7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odluku skupštine JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik o dopunama cjenovnika komunalnih usluga JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa