.

Objavljena lista kandidata za školovanje na policijskoj akademiji za početni čin "policajac" i "mlađi inspektor"

19 Prosinac 2015

Ministar unutarnjih poslova ŽSB je donio odluku o listi kandidata za školovanje na policijskoj akademiji za početni čin "policajac" i "mlađi inspektor".

 

Naime, u skladu sa izraženim potrebama za popunom radnih mjesta policijskih službenika Uprave policije MUP-a ŽSB u svojstvu kadeta za školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a za početni čin "mlađi inspektor" i za početni čin "policajac", a po raspisanom Javnom oglasu od 05.09.2015. godine, a nakon završenoq testiranja prijavljenih kandidata primit će se 40 (četrdeset) kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji F MUP-a, za početni čin "mlađi inspektor" 12 kandidata i za početni čin "policajac" 28 kandidata.

Konačni rezultati i detaljnije informacije se mogu vidjeti na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova ŽSB (www.mupsbk-ksb.ba) /o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa