.

Preseljenje Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik do kraja ljeta?

27 Travanj 2016

Već duže vrijeme se govori o preseljenju Vatrogasnog doma sa trenutne lokacije - ul. Mehmed paše Kukavice u Privredno-kulturno sportski centar Pirota. Njihov smještaj će biti u sklopu nove sportske dvorane koja će im pružati mnogo više nego trenutna lokacija. Neslužbeno doznajemo da bi se do kraja ljeta trebali preseliti na spomenutu lokaciju.

 

Današnja Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica gaji tradiciju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Travnik koje je osnovano davne 1879.godine i kao takvo najstarije je u BiH, te među najstarijim u Europi. Broji čak 135 godina postojanja, koje su napunili prošle godine što je i obilježeno danima otvorenih vrata u Vatrogasnom Domu te defileom vatrogasnih vozila kroz Travnik.

Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik je u vrijeme osnivanja, bila prva na prostoru bivše Jugoslavije za koju je iste godine kad je osnovana, kupljena i najmodernija vatrogasna oprema u Austriji. DVD Travnik formirano je na inicijativu radnika i zanatlija, pa je njegov prvi predsjednik bio Ivo Budimirović, a tadašnji gradonačelnik Muharembeg Teskeredžić na službenom putovanju u Beču osobnim sredstvima kupio je za tadašnje prilike najsuvremeniju vatrogasnu ručnu pumpu, koju je nesebično poklonio vatrogascima. Mada je jedinica kasnije prošla kroz ratove, vatrogasci su uvijek bili na usluzi građanima ne žaleći ni svoje živote. Stoga mi i danas imamo veliko povjerenje u njih. 

U razgovoru s jednim od vatrogasaca Teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice saznali smo da bi nova lokacija mogla uveliko doprinijeti, kako uposlenima TVJ-a tako i građanima općine Travnik na kojoj djeluju. Naime, radi se o tome da bi prelazak na novu lokaciju povećalo efikasnost i uspješnost vatrogasaca prilikom reagiranja na intervenciju. Također bi se i poboljšali uvjeti za rad  vatrogasaca, a pod tim se podrazumijeva veći prostor za obavljanje vatrogasnih vježbi kao i novija oprema kojom će moći raspolagati. Trenutna lokacija ne pruža tako dobre uvijete, jer se prilikom reakcije na intervenciju pojave i dodatni problemi kao što su parkirana auta ispred garaža u kojem se nalaze vozila i kamioni, koji moraju izaći na teren prilikom dojave požara. Nova lokacija će im pružiti mnogo više prostora što znači i bolju i uspješniju efikasnost vatrogasaca.

Travnički vjesnik|DL

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa