.

U velikoj sali Općine Travnik održano predavanje na temu „Maligne bolesti u ginekologiji“

28 Travanj 2016

Sinoć u velikoj sali Općine Travnik s početkom u 18:30h održano je predavanje na temu „Maligne bolesti u ginekologiji“ koje je vodio dr. Amin Djulabić, spec. ginokologije i akusertsva. Predavanje su organizirale Asocijacija žena OO SDA Travnik i Asocijacija Fatma. Zajednica žena HDZ BIH KKK je na poziv Asocijacije žena OO SDA Travnik, također prisustvovala predavanju. Predavanje je bilo jako poučno i interesantno. Dr.Amin je objasnio osnovne nastanka malignih bolesti na području ginekologije te njihovu prevenciju, te tako pobliže objasnio prisutnim ženama prisutnost ovih, u današnje vrijeme nerijetkih bolesti.

Travnički vjesnik | DL

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa