.

Domić i Ćosić o kulturnoj djelatnosti u Travniku

22 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.


Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.
Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanje:
Koji su ciljevi Vaše kulturne politike?

 

Domić:


Kultura je dio identiteta svakog naroda, posebnost koja oplemenjuje društvo u cjelini, a čuvanje kulturne baštine i poticanje suvremene umjetnosti temelj su razvoja društva. Kako bi poboljšali stanje u kulturi u Travniku, postavili smo sljedeća dva cilja: unapređenje kulturne produkcije i uspješnije očuvanje i zaštita kulturne baštine. Unapređenje kulturne produkcije, odnosno jačanju kulturne djelatnosti, između ostalog podrazumijeva: potporu radu kulturnih ustanova u Travniku, organizaciju kulturno-umjetničkih radionica za učenika osnovnih i srednjih škola i financijsku potporu mladim umjetnicima. Uspješnije očuvanje i zaštita kulturne baštine se prvenstveno odnosi na podržavanje promocije kulturnog stvaralaštva i kulturno-povijesnog naslijeđa i povećanje i proširenje edukacije i osposobljavanja svih sudionika u zaštiti i očuvanju kulturne baštine radi njezina održivog korištenja. Kulturno-povijesna baština temelj je identiteta zajednica. Potrebna je promjena postupanja sa kulturnom baštinom kroz osmišljavanje zabavnih i privlačnih medijskih i drugih kampanja o potrebi zaštite, očuvanja i održivog korištenja kulturno-povijesne baštine. Osim toga, potrebno je jačati zagovaranje i lobiranje za kulturnu i povijesnu baštinu.

 

Ćosić:


Kultura kao duhovna nadgradnja je jako bitan segment razvoja svakoga društva. Ideje koje dolaze od kulturnih djelatnika i umjetnika uvijek su jedno društvo vodili naprijed. Pametna društva potiču kreativne pojedince, umjetnike, na putevima provođenja njihovih projekata. Mislim da je potrebno pomno posmatrati djelovanje svih ustanova i pojedinaca koji se bave kulturom i umjetnošću te u skladu sa njihovima afinitetima, željama i potrebama ulagati u njih i podržavati njihovu djelatnost. Konkretne korake morali bismo poduzeti na planu oživljavanja kina u gradu Travniku kao i pozorišta koje je bilo u jednom vremenu prepoznatljiv brend ne samo u BiH, nego i na prostoru cijele bivše države. Dakle, kultura je jako bitan segment nakon obezbjeđenja materijalnih i egzistencijalnih predispozicija za razvoj ovog društva i lokalne zajednice.

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa