.

Domić i Ćosić o mladima i stipendiranju

23 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 09.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o šest oblasti sa ukupno 26 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 16.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore su dostavili samo dva kandidata, Muhamed Ćosić i Bojan Domić, dok preostala dva kandidata Admir Hadžiemrić i Slavko Sikirić nisu dostavili odgovore.
Stoga, u nastavku navodimo odgovore Bojana Domića i Muhameda Ćosića na pitanja:
Koje mjere namjeravate poduzeti kako bi se spriječio ili smanjio odlazak mladih van Travnika i BiH?
Kakva će biti Vaša politika stipendiranja?

 

Domić:

Koje mjere namjeravate poduzeti kako bi se spriječio ili smanjio odlazak mladih van Travnika i BiH?


Zaustavljanje iseljavanja mladih treba biti jedan od prioriteta na svim razinama vlasti u BiH. Ključ u navedenom je kreiranje pozitivnog društveno-ekonomskog ambijenta. Pozitivan društveni ambijent je preduvjet gospodarskom napretku. U programu „Za naš Travnik“ smo odredili da je preustroj općine Travnik u grad Travnik ključan za relaksaciju međunacionalnih odnosa, odnosno pozitivnije društveno ozračje. Na temelju toga, kroz širok spektar definiranih mjera poticanja gospodarstva intenzivirati gospodarske procese. Sa ostvarenjem ciljeve u gospodarstvo, a to su: kreiranje stimulativne poduzetničke klime radi intenziviranja gospodarskih aktivnosti i privlačenja domaćih i stranih investicija, povećanje broja poduzetnika kroz stimulaciju samozapošljavanja, poticanje proizvodne djelatnosti kao preduvjeta otvaranja novih radnih mjesta i promicanje poduzetničke kulture, otvoriti će se nova radna mjesta, a tako i reducirati broj mladih koji idu van Travnika i BiH. Također, moramo imati više povjerenja u mlade. Naši mladi su obrazovani i sposobni, te imaju ideje i znanja kako učiniti Travnik boljim. Treba im pružiti priliku i uvjeren sam da će napraviti iskorak u Travniku. Mladi već danas trebaju preuzeti odgovornost za svoju budućnost i promijeniti društvo.

 

Kakva će biti Vaša politika stipendiranja?


Stipendirat ćemo i studente i učenike. To ćemo raditi kroz stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja/profesije, stipendiranje studenata slabijeg materijalnog statusa i stipendiranje učenika slabijeg materijalnog statusa. Stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja/profesije je način da se studenti motiviraju da studiraju ono što doista treba na tržištu rada, za one profile za kojima tragaju poslodavci. Trenutno u BiH i u Travniku su to tehnički fakulteti. Planiramo dodjelu 200 ovakvi stipendija. Stipendiranje studenata slabijeg materijalnog statusa je nastojanje da se obrazovanje omogući svima, neovisno o njihovom materijalnom statusu. Studentima slabijeg materijalnog statusa moramo pomoći u njihovom školovanju. Na ovaj način ćemo podijeliti 400 stipendija. Stipendiranje učenika slabijeg materijalnog statusa je mjera kojom se pomažu učenici koji su slabijeg materijalnog statusa u pohađanju osnovnih i srednjih škola. Kao i studentima, i učenicima slabijeg materijalnog statusa moramo pomoći u njihovom školovanju. Podijeliti ćemo 200 stipendija učenicima slabijeg materijalnog statusa.


Ćosić:
Koje mjere namjeravate poduzeti kako bi se spriječio ili smanjio odlazak mladih van Travnika i BiH?


Ovdje nije moguće dati jednostavan odgovor niti ponuditi instant rješenja. Odliv mladih iz cijele države je problem kojem se definitivno ne pridaje pažnje koliko bi trebalo. Najvažniji resurs jednog društva je čovjek. Ukoliko izgubimo taj resurs ili barem izgubimo najjači dio koji se ogleda u odlasku mladih i školovanih ljudi, izgubili smo i bitku na putu ka prosperitetu i budućnosti BiH kao razvijene i moderno uzređene zemlje u evropskoj porodici. Davno je bilo potrebno poduzimati mjere. Mislim da smo već mnogo izgubili, ali i da moramo i možemo ponuditi mladima ono što bi oni zasigurno više voljeli- da ostanu svoji na svome. Niti jedan pojedinac, niti jedna institucija u ovoj zemlji nije u mogućnosti da ovo uradi sama. Morali bismo , naime, početi od samih sebe i naših uvjerenja. Da mijenjamo sebe i ambijent u kojem živimo na način da se svi skupa više zalažemo i više radimo prvo u okviru svojih porodica, ulica, lokalnih zajednica. Ako popravimo naš cjelokupan odnos prema radu, popravit ćemo i cjelokupan bilans društva. Mladima je potrebno dati više prostora i u politici i u privredi i u kulturi i na svim poslovima koji su dostupni. Mlade treba i kroz školski sistem educirati o prednostima življenja u svojoj domovini i razvijati ako treba i patriotske osjećaje koji bi ih više vezivali za njihovu rodnu grudu. Afirmativno djelovati na svijest ljudi o potrebi i nužnosti rada, a ne očekivanja da će se nešto samo od sebe desiti. Mlade ljude istina treba podržati u početku, na putu njihovog prvog zamajca, prvog upošljavanja ili samoupošljavanja i učiti ih da je za život najvažnija samoinicijativa i želja za uspjehom. Gdje god da odu oni će biti samo jeftina radna snaga, a ako ostanu ovdje skupa ćemo graditi našu Bosnu i Hercegovinu.

 

Kakva će biti Vaša politika stipendiranja?


Ovo pitanje se također može tretirati kao dio adekvatne brige o mladim ljudima i njihovom potpomaganju na putu uspjeha i ostanka u BiH. Stipendiranje se mora vršiti po jasno utvrđenim kriterijima koji već postoje. Mislim da bi se trebalo voditi računa o tome da prioritet prilikom stipendiranja imaju studenti koji će svoj život nakon studija nastaviti u BIH te da bi se trebalo stipendirati i studenti koji studiraju fakultete koji produciraju profile zanimanja koja su deficitarni na tržištu rada pogotovo na prostoru naše općine.

/o.t./

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa