Ispiši ovu stranicu

Kandidati za načelnika o statusu grada, Ivi Andriću i većoj uključenosti građana

09 Studeni 2020

U cilju prezentiranja kandidata za načelnika i bolje informiranosti građana Travnika, portal Travnički vjesnik 29. listopada 2020. godine poslao je pitanja za kandidate za načelnika općine Travnik, rok za odgovor na navedena pitanja bio je 8. studeni 2020. godine.

Poslano je ukupno petnaest pitanja za pet kandidata za načelnika Općine Travnik koja su vezana za lokalnu problematiku, infrastrukturu, okoliš, ekonomiju i sl.

Na portalu Travničkog vjesnika odgovori svih kandidata objavljivat će se od večeras pa do petka, odgovori će biti podijeljeni u nekoliko područja.

Treba napomenuti da su pitanja poslana na službene e-mailove općinskih organizacija stranaka koji su prijavili kandidata za načelnika Općine Travnik.

Odgovore su dostavili samo kandidati Goran Pejaković (HDZ BiH) i Elvis Imočanin (SDP). Kandidati Mirsad Peco (SDA), Haris Kaniža (Narod i Pravda) i Elvedin Kanafija (SBB) nisu odgovorili na pitanja.

 

PRVI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o statusu grada, Ivi Andriću i većoj uključenosti građana

   

1. Smatrate li kako Travnik treba biti grad i obrazložite odgovor?

IMOČANIN: Da. Travnik zaslužuje status grada, uz izmjenu Statuta, i usklađivanje sa principima Zakona o lokalnoj samoupravi F BiH.

PEJAKOVIĆ: Apsolutno! Da bi se dobio takav status, prema Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH, neophodno je ispunjavanje samo jednog od tri uvjeta, dok Travnik ispunjava sve tri uvjeta da bi bio grad, pri čemu ulazi u krug od svega nekoliko gradova u FBiH koji ispunjavaju sve uvjete.

Travnik ima više od 30.000 stanovnika, pri čemu u urbanom dijelu živi više od 10.000 stanovnika, administrativno sjedište je kantona i važno kulturno-povijesno središte. Uostalom, većina kantonalnih administrativnih sjedišta u Federaciji BiH su gradovi. Ne smijemo dopustiti da Travnik bude izuzetak, odnosno jedini administrativni centar kantona koji nema status grada.

Osim samo statusa, radi multipliciranja učinaka, neophodan je novi statut utemeljen na načelima konsocijacije koji je u funkciji boljitka svih građana i naroda, ali i preduvjet istinski ravnomjernog razvoja svih dijelova grada. Statutom se trebaju urediti odnosi u gradu Travniku koji će omogućiti političku stabilnost kao uvjet usmjeravanja lokalnih politika na bavljenja ekonomskim problemima i ubrzanijeg ekonomskog razvoja.

Ovo što se predlaže za Travnik, je izvedivo i poželjno, ne samo u Travniku, već i u mnogim drugim općinama i gradovima u BiH, a prije svega u onima koje su još uvijek zadržale multietnički, multikonfesionalni i multikulturalni karakter. Dakle, ne radi se ni o kakvim podjelama, već iznalaženju rješenja za moderniji, napredniji i razvijeniji grad Travnik koji će i dalje biti, kao i do sada, potpuno jedinstven.

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -


2. Treba li Travnik imati ulicu ili trg Ive Andrića i obrazložite?

IMOČANIN: Da, naravno. Ivo Andrić je jedan od najvećih književnika na ovim prostorima i samim time zaslužuje da ima svoju ulicu ili trg.

PEJAKOVIĆ:  Naravno. Ivo Andrić je jedan od dva bosansko-hercegovačka nobelovca, jedini južnoslavenski nobelovac iz književnosti i definitivno najveći Travničanina svih vremena. Također, Ivo Andrić je cjelokupan novac od Nobelove nagrade donirao BiH za izgradnju knjižnica i kupovinu knjiga. Zar nije čin doniranja, a osobito doniranja za širenje kulture i obrazovanja, primjer domoljublja!? Stoga je sramota kako Ivo Andrić nema ulicu ili trg u svom gradu.

Ne smijemo se stidjeti, već ponositi travničkim velikanima. Travnik kao malo koja općina u BiH se može pohvaliti takvim velikanima koji su ostavili traga, ne samo u okvirima BiH, već i međunarodno gledano. Travničani su dali izuzetan doprinos književnosti, sportu, znanosti itd. Najmanje što Travnik može učiniti za njih jeste nazvati ulice i trgove po tim velikanima. Njihova zasluga je ogromna za to što je Travnik poznat i u svjetskim razmjerima. Jakob Gaon, Srebrenka Jurinac i Zlata Bartl samo su još neka od velikih travničkih imena koja su obogatila Travnik i učinili Travnik poznatim daleko izvan granica BiH.

Travnik je danas, s obzirom na postojanje tri bolnice, jedan od najrespektabilnijih zdravstvenih centara u BiH, a ne samo da ima vidljivog traga, već se i malo zna o osobama koje su postavile temelj za razvoj travničkog zdravstva. Među njima su dominirali travnički Jevreji, a danas se istima nismo odužilo niti kroz održavanje jevrejskog groblja. Kada bi se travničke ulice i trgovi nazvali samo po Travničanima, istih bi nedostajalo, jer možemo s ponosom konstatirati kako su naš grad i općina dali kroz povijest jako puno značajnih i uspješnih osoba. Ipak, po nazivima ulica i trgova, to se uopće ne može prepoznati. Štoviše, zaključak bi bio suprotan. Kroz jednu takvu simboličnu gestu, ne samo što se odužujemo velikim ljudima, već i jačamo travnički identitet i osjećaj pripadnosti svom gradu.


KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO:: -


3. Kako povećati veću uključenost građana u lokalne političke procese, te upoznatost s istim?

IMOČANIN: Omogućiti svim građanima da putem lokalnih medija i/ili youtube kanala prate sjednice Općinskog vijeća Travnik, te putem stranice Općine Travnik da imaju uvida u sve materijale za Vijeće. Također, osnažiti ulogu mjesnih zajednica u kreiranju općinskih politika, te omogućiti da se njihov glas zaista i čuje na sjednicama vijeća.

Kao Načelnik ću jedan dan u sedmici u potpunosti posvetiti kontaktu s građanima, bilo u svom uredu, bilo kroz posjete pojedinim mjesnim zajednicama i obilasku svih područja općine Travnik.

PEJAKOVIĆ: Kroz aktivnosti jačanja kapaciteta mjesnih zajednica i participacije građana u odlučivanju na lokalnoj razini. Mjesne zajednice zaslužuju veću ulogu u radu općine. Nerijetko su zanemarene. Njihovo jačanje treba provesti kroz osiguranje pogodnih prostorija gdje to nije slučaj, te veće uključivanje u rad općinske razine vlasti kako bi se čuo njihov stav o tome koje projekte realizirati, prije svega infrastrukturne. To znači obvezne češće sastanke općinskih službi s predstavnicima mjesnih zajednica.

Treba težiti timskom radu na lokalnoj razini. Paralelno, općina mora zahtijevati redovnije održavanje sastanaka izabranih tijela u mjesnim zajednicama te redovnije i iscrpnije izvještavanje općinske uprave o radu tijela u mjesnim zajednicama. Ovakvim pristupom će sigurno jačati participacija građana u lokalnoj politici, a ne samo da participiraju kroz izborne procese svake dvije ili četiri godine.

Uz veću involviranost građana, jača i njihova motivacija i spremnost za djelovanjem u javnom interesu, te odgovornost za postojeće stanje. Građani se moraju osjećati mnogo važnijim u svim segmentima rada općine, nego što je to danas slučaj.

KANAFIJA:

KANIŽA: -

PECO: -

 

Ostali odgovori objavit će se u narednim danima.