Ispiši ovu stranicu

Kandidati za načelnika o infrastrukturi i upraviteljima stambenih zgrada

10 Studeni 2020

U cilju prezentiranja kandidata za načelnika i bolje informiranosti građana Travnika, portal Travnički vjesnik 29. listopada 2020. godine poslao je pitanja za kandidate za načelnika općine Travnik, rok za odgovor na navedena pitanja bio je 8. studeni 2020. godine.

Poslano je ukupno petnaest pitanja za pet kandidata za načelnika Općine Travnik koja su vezana za lokalnu problematiku, infrastrukturu, okoliš, ekonomiju i sl.

Na portalu Travničkog vjesnika odgovori svih kandidata objavljivat će se od ponedjeljka (9.11.) do petka (13.11.), odgovori će biti podijeljeni u nekoliko područja.

Treba napomenuti da su pitanja poslana na službene e-mailove općinskih organizacija stranaka koji su prijavili kandidata za načelnika Općine Travnik.

Odgovore su dostavili samo kandidati Goran Pejaković (HDZ BiH) i Elvis Imočanin (SDP). Kandidati Mirsad Peco (SDA), Haris Kaniža (Narod i Pravda) i Elvedin Kanafija (SBB) nisu odgovorili na pitanja.

 

DRUGI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o infrastrukturi i upraviteljima stambenih zgrada

 

1. Koje ključne infrastrukturne projekte planirate realizirati na području općine Travnik?

IMOČANIN:  "Izgradnja 4 industrijske zone u različitim dijelovima općine Travnik, koje bi u naredne 4 godine mogle obezbijediti oko 4.000 novih radnih mjesta. Pored toga, neophodno je dovršiti i radove na Sportsko-rekreativnom kompleksu „Pirota“, te Srednjoškolskom centru Travnik."

PEJAKOVIĆ: "Kvalitetna infrastruktura čini osnovni preduvjet razvoja svake lokalne zajednice. Stupanj razvijenosti infrastrukture je sastavna komponenta analize poduzetničkog ambijenta od strane potencijalnih investitora. Naime, razvijena prometna infrastruktura olakšava i pojeftinjuje pristup tržištima i stvara pretpostavke za uravnotežen razvitak općine i integraciju svih krajeva općine.

Uz prometnu infrastrukturu, treba i dalje razvijati kanalizacijsku, vodovodnu i drugu komunalnu infrastrukturu, nastaviti s postavljanjem ekonomičnije i nove javne rasvjete, kao i raditi na unapređenju javnih objekata i prostora radi stvaranja uvjeta za ugodniji život građanima Travnika, ali i sve brojnijim posjetiteljima i turistima. Ovi projekti će se provoditi na području cijele općine, a sukladno potrebama građana, kroz više njihovog uključivanja jačanjem partnerstva i uloge mjesnih zajednica u lokalnoj politici.

Neki od najznačajnijih projekata su: rješavanje opskrbe vodom na Galici, te izgradnja podzemnog parkinga u centru, kružnih tokovi na Kalibunaru i kod zgrade Vlade KSB, mosta kod Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“, Trga književnosti u centru, trotoara uz magistralnu cestu u Novoj Biloj, regionalnog vodovod „Plava voda“ i biciklističkih staza i šetališta ispod KŠC „Petar Barbarić“ i od Aleje do Gospina vrila, sanacija Trg Grada Lajpciga, regulacija dijelova korita rijeke Lašve u naseljima Gladnik i Putićevo. Ovdje je posebno potrebno istaknuti određene projekte za koje mandat od četiri godine možda nije dovoljan, financijski, tehnički i vremenski gledano, za njihovu implementaciju i rješenje uočenih problema, ali je definitivno dovoljan za kvalitetan prijedlog rješenja.

Bilo bi neozbiljno obećati realizaciju nekih složenih projekata u roku od nekoliko godina, ali je moguće utvrditi njihovu izvodljivost i opravdanost. Svoju analizu i ocjenu trebaju iznijeti stručnjaci iz različitih oblasti, prije svega tehničkih, kako bi se uvidjele mogućnosti, načini, opravdanost, izvedivost i benefiti od realizacije određenih infrastrukturnih projekata. Dakle, cilj je izrada kvalitetnih projektnih zadataka, a tek nakon toga će se donijeti odluka ide li se u realizaciju istog, a ako ide, na koji način i kada.

Zadatak općinske razine vlasti i jest generiranje razvojnih ideja i projekata. Projektni zadaci su: adekvatnija povezanost naselja/dijela grada Kanare s ostatkom gradskog područja (širenje urbanog dijela Travnika), izgradnja Travničke žičare (povezivanje gradskog i/ili prigradski dijela Travnika s brdsko-planinskim dijelom) i pješačka zona lokalitet Plava voda - centar (npr. izgradnja podvožnjaka, izgradnja pješačkog nadvožnjaka - pasarele, spuštanje magistralne ceste u jednom dijelu ulaza u gradsko područje i sl.)."


KANAFIJA: -

KANIŽA -

PECO: -

2. Na koji način riješiti problem usporenog ili otežanog prometa na području grada i općine (npr. duž magistralne ceste, od Nove Bile pa sve do ulaska u grad)?

IMOČANIN: "Magistralne ceste nisu u nadležnosti općina, ali izgradnjom brze ceste Lašva-Travnik umnogome bi se smanjile gužve na dijelu puta Nova Bila – Travnik i rasteretio  bi se saobraćaj na jednoj od najprometnijih dionica magistralnih puteva u Bosni i Hercegovini."

PEJAKOVIĆ: "Prije svega, potrebno je uključivanje prometnih stručnjaka koji će detaljno analizirati trenutno stanje, te dati prijedlog regulacije prometa na „kritičnim“ lokacijama. Spuštanje magistralne ceste prilikom ulaska u grad, kružni tokovi na ulasku u grad ili u prigradskim naseljima (Putićevo) i sl., su neka od potencijalnih rješenja, a konačno se treba ustanoviti u projektnom zadatku izrađenom od strane eksperata.

Svjedoci smo kako je prometovanje vozilima veoma često, a naročito u poslijepodnevnim satima, u periodu završetka radnog vremena, sporo i otežano, uz učestale zastoje. Bez uključenja prometnog policajca, promet bi zadesio potpuni kolaps. Asistencija policije može biti samo privremeno, a ne trajno rješenje u prometu.

Znatna naseljenost područja, veliki broj osoba koji zbog odlaska i dolaska s posla prometuju u navedenom vremenu i činjenica kako se radi o veoma prometnoj magistralnoj cesti, prouzrokuje iznimne poteškoće u odvijanju prometa. To otežava svaku društvenu i gospodarsku djelatnost, te narušava imidž Travnika. Općina mora iskazati spremnost za suočavanje s istima, a ne ignorirati isti već godinama."

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

3. Koji je Vaš stav o upraviteljima stambenih zgrada?

IMOČANIN: "Situacija vezana za upravitelje stambenih zgrada je trenutno jedna od gorućih tema u urbanom dijelu Travnika. Potpuno sam svjestan da je neophodno da postoji upravitelj zgrada, ali trenutni način kako je to riješeno kroz imenovanje prisilnih upravitelja se pokazao ne samo kao neefikasan, nego i kao kontraproduktivan.

Neophodno je da se nadležna općinska služba više uključi u edukaciju građana i stanara, ali i u kontrolu upravitelja, a sve s ciljem da se građanima pruži najbolja moguća usluga."

PEJAKOVIĆ: "Na području Travnika se počelo s radom upravitelja stambenih zgrada. Iako je cilj navedenog postizanje pozitivnih učinaka za građane, odjeci u javnosti su dominantno negativni. Prije svega, treba javnost, tj. građane, znatno bolje informirati o svim aspektima rada upravitelja stambenih zgrada. Sasvim sigurno većina građana ne zna točno o čemu je riječ.

Nakon toga, potrebno je provoditi kontinuiranu kontrolu rada odabranih upravitelja stambenih zgrada. Samo tako će se ostvariti ono što je i svrha njihovog uvođenja transparentno i učinkovito održavanje stambenih zgrada. To je u interesu građana Travnika i na tome ćemo sigurno raditi u narednom razdoblju.

Također, pored navedenog treba raditi na osposobljavanju JP „Stan” d.o.o. za funkciju koja mu po nazivu i prirodi pripada, a to je u prvom redu da bude kredibilan upravitelj zgrada. To je ono što je nekada i bio, a sada se dominantno sveo na naplatu parkinga."

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

 

Ostali odgovori objavit će se u narednim danima.