Ispiši ovu stranicu

Kandidati za načelnika o ekonomiji i turizmu

12 Studeni 2020

U cilju prezentiranja kandidata za načelnika i bolje informiranosti građana Travnika, portal Travnički vjesnik 29. listopada 2020. godine poslao je pitanja za kandidate za načelnika općine Travnik, rok za odgovor na navedena pitanja bio je 8. studeni 2020. godine.

Poslano je ukupno petnaest pitanja za pet kandidata za načelnika Općine Travnik koja su vezana za lokalnu problematiku, infrastrukturu, okoliš, ekonomiju i sl.

Na portalu Travničkog vjesnika odgovori svih kandidata objavljivat će se od ponedjeljka (9.11.) do petka (13.11.), odgovori će biti podijeljeni u nekoliko područja.

Treba napomenuti da su pitanja poslana na službene e-mailove općinskih organizacija stranaka koji su prijavili kandidata za načelnika Općine Travnik.

Odgovore su dostavili samo kandidati Goran Pejaković (HDZ BiH) i Elvis Imočanin (SDP). Kandidati Mirsad Peco (SDA), Haris Kaniža (Narod i Pravda) i Elvedin Kanafija (SBB) nisu odgovorili na pitanja.

 

ČETVRTI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o ekonomiji i turizmu

 

1. Koje su glavne mjere Vaše ekonomske politike s ciljem poticanja razvoja Travnika?

IMOČANIN: "Izgradnja 4 industrijske zone u različitim dijelovima općine Travnik koje bi u naredne 4 godine mogle obezbijediti oko 4.000 novih radnih mjesta. Poticaj poljoprivredi u znatno većem iznosu s budžeta, te formiranje ozbiljnog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima sa sjedištem na području općine Travnik. Omogućavanje poduzetnicima da na jednom mjestu, uz minimalne troškove i u veoma kratkom vremenu, obezbijede svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za otvaranje firme."

PEJAKOVIĆ: "Uvažavajući sve društvene segmente, ekonomiju treba postaviti na vrh prioriteta. Naime, stupaj njene razvijenosti uvjetuje stupanj razvijenosti ostalih dijelova društva. Bez ulaganja otežan je korak naprijed u bilo kojem društvenom segmentu te je zbog toga ključ u ekonomiji, putem koje se trebaju osigurati potrebna financijska sredstva za postojanje, funkcioniranje i razvijanje svih dijelova društva.

Zadatak općine je kreiranje stimulativne poduzetničke klime s ciljem intenziviranja gospodarskih aktivnosti i privlačenja domaćih i stranih investicija. Ciljne skupine su postojeći poduzetnici kako bi isti ostali u Travniku i proširili svoju djelatnost, te novi poduzetnici kako bi započeli ili nastavili s poduzetničkim pothvatom u Travniku. Ključne mjere su: uspostava „Travničke razvojne agencije“ (kontinuirano pisanje i apliciranje projekata), uspostava „Travničkog holdinga“ (veća kontrole i nadzor, reduciranje troškova zbog korištenja zajedničkih resursa, bolja koordinacije međusobnih aktivnosti i veći kreditni potencijal), donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja naknada i pristojbi s ciljem privlačenja investitora (općinska administrativna pristojba, pristojba za istaknutu firmu, priključna pristojba za vodovod i kanalizaciju i sl.), subvencioniranje dijela troška pribavljanja certifikata o kvaliteti (pomoć lokalnim proizvođačima da postanu kompetitivniji na tržištu), potpora start-up biznisu (stavljanja na raspolaganje poslovnih prostora općine na korištenje do 12 mjeseci bez naknade), uspostava nove poduzetničke zone (po prostornom planu uređeno zemljište predviđeno za gospodarsku djelatnosti), projekti javno-privatnog partnerstva (kroz učešće privatnog sektora unapređivati standard javnih usluga) i uspostava registra gospodarskih potencijala i projekata Travnika (baza za promidžbu Travnika kao atraktivne destinacije za ulaganje)."

KANAFIJA: -"

KANIŽA: -

PECO: -

2. Na koji način planirate potaknuti razvoj turizma kao jedne od najvećih razvojnih šansi naše općine?

 IMOČANIN: Općina Travnik je područje koje obiluje turističkim potencijalima. Akcenat treba staviti na receptivne agencije i njihov razvoj. Nažalost, naša općina predstavlja tranzitnu lokaciju svih turista. Potrebno je sastaviti plan unaprijeđenja turističke ponude. Naravno, ista uključuje obrazovanje i osposobljavanje stručnog kadra. Obezbijediti pratnje isključivo turističkih vodiča koji su zvanični saradnici TZ općine. Organizirati gastronomski festival ili Dane gastronomske ponude općine Travnik. Pretvoriti rodnu kuću Miroslava Ćire Blaževića u rodni muzej. Modernizirati ponudu grada/tehnološki je unaprijediti – virtuelni turizam."

 PEJAKOVIĆ: "Bogato kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe je jedno od glavnih obilježja i velikih razvojnih potencijala Travnika koje se može još više valorizirati u turističkom kontekstu. Travnik se može pohvaliti nizom vjerskih objekata i lokaliteta različitih konfesija na prostoru cijele općine, čuvenim kulturno-povijesnim znamenitostima i nacionalnim spomenicima (npr. Stari grad), poznatim građevinama (npr. KŠC „Petar Barbarić“, Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“, Zavičajni muzej „Travnik“) i prirodnim ljepotama (npr. Bukovica, Plava voda, Vilenica, Vlašić). Mjere su obrazložene u nastavku.

Prva, brendiranje i promocija turističkog identiteta Travnika kao atraktivne destinacije. To podrazumijeva intenzivniju suradnju s turističkom zajednicom s ciljem proširenja informativno-promotivnog sadržaja.

Druga, jačanje i profiliranje postojećih i plasman novih turističkih proizvoda. Ključni trenutni turistički proizvodi Travnika su kulturno-povijesni turizam zbog iznimno bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa, primarno u gradskom području te zimski turizam, zbog Vlašića. Uz navedeno, Travnik ima potencijala i treba raditi na razvoju novih turističkih proizvoda kao što su aktivni odmor (biciklizam, jahanje, paragliding, pješačenje, planinarenje), izleti i kratki odmor (Bukovica, Galica, Gostilj, Vilenica), seoski turizam i sportsko-rekreativni turizam, osmišljavanjem sadržaja, izgradnjom infrastrukture i uvezivanjem sa zainteresiranim organizacijama (hotelijeri, kulturno-umjetnička društva, izvorna folklorna društva, obrtnici koji izrađuju i prodaju rukotvorine i suvenire, planinarska društva, poljoprivrednici, sportski kolektivi, turistička zajednica, turistički vodiči, ugostitelji i sl.).

Također, treba iskoristiti očitu komplementarnost poljoprivrede i turizma kako bi se multiplicirali pozitivni učinci, gdje se autohtoni travnički proizvodi i gastronomska ponuda mogu nuditi kao turistička atrakcija, a istovremeno turizam služiti kao kanal putem kojeg će se plasirati domaći poljoprivredni proizvodi na tržište. Slična situacija je i s obrtnicima koji izrađuju i prodaju rukotvorine i suvenire, a što je tražena roba u turizmu, osobito kada je riječ o autentičnim ili specifičnim rukotvorinama i suvenirima za neko mjesto (npr. za Travnik to mogu biti Ivo Andrić, Stari grad, Rosa Brandis, pastirski pas tornjak, travnički kratkokljuni golub, vjerski objekti i drugi vjerski lokaliteti s područja cijele općine itd.). Treća, sadržajno i oblikovno uređenje turističkih lokacija. Izdvajaju se tri lokacije: Babanovac, Galica i Plava voda.

Na Babanovcu je potrebno uređenje i definiranje prilaza, pješačkih zona i parking prostora, regulaciju prometa u zimskom i ljetnom razdoblju, postaviti turističku i drugu signalizaciju te urediti staze, putevi, parkove, vidikovce itd. Na Galici je potrebno osigurati urednu opskrbu vodom te postaviti turističku i drugu signalizacija i urediti staze, putevi, parkove, vidikovce itd. Zona „Plava voda“ kao turistička lokacija u gradskom području također treba znatne zahvate kroz  uređenje parking prostora, prilaza, staza, klupa, signalizacije i hortikulture, a vodeći računa o specifičnim arhitektonskim i urbanim obilježjima lokacije.

Također, već u BiH, a diljem svijeta su postavljeni zip-line sustavi. To je moguće i u kontekstu Plave vode, na način da se spoji sa Starim gradom. To je vrlo zanimljiva atrakcija koja nedostaje Travniku. Četvrta, umrežavanje turističkih lokacija. Jedan od uočenih problema u Travniku je nedovoljna povezanost između turističkih lokacija na području općine. Stoga, radi ostvarivanja višestrukih efekata potrebno je raditi umrežavanje turističkih atrakcija Travnika kroz edukativne, infrastrukturne i promotivne aktivnosti, a sve u suradnji s turističkom zajednicom"

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

 

 Završna pitanja i cjelokupni intervju objavit će se sutra.