Ispiši ovu stranicu

Kandidati za načelnika o mladima, kulturi, sportu, obrazovanju i odgoju

13 Studeni 2020

U cilju prezentiranja kandidata za načelnika i bolje informiranosti građana Travnika, portal Travnički vjesnik 29. listopada 2020. godine poslao je pitanja za kandidate za načelnika općine Travnik, rok za odgovor na navedena pitanja bio je 8. studeni 2020. godine.

Poslano je ukupno petnaest pitanja za pet kandidata za načelnika Općine Travnik koja su vezana za lokalnu problematiku, infrastrukturu, okoliš, ekonomiju i sl.

Na portalu Travničkog vjesnika odgovori svih kandidata objavljivat će se od ponedjeljka (9.11.) do danas, odgovori su bili podijeljeni u nekoliko područja.

Treba napomenuti da su pitanja poslana na službene e-mailove općinskih organizacija stranaka koji su prijavili kandidata za načelnika Općine Travnik.

Odgovore su dostavili samo kandidati Goran Pejaković (HDZ BiH) i Elvis Imočanin (SDP). Kandidati Mirsad Peco (SDA), Haris Kaniža (Narod i Pravda) i Elvedin Kanafija (SBB) nisu odgovorili na pitanja.

 

PETI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o mladima, kulturi, sportu, obrazovanju i odgoju

 

1. Planirate li posebne mjere za mlade bračne parove, a ako da, koje su to?

IMOČANIN: "Formiranje fonda za sufinansiranje kupovine prve nekretnine za mlade bračne parove. Finansijska podrška svim nezaposlenim porodiljama."

PEJAKOVIĆ: "Da. Izdvojit ću dva veoma konkretna i korektna načina. Prvi je oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade, a drugi je sufinanciranje priključaka (elektroenergetskog priključka i priključka za vodu) u prvom objektu namijenjenom za stanovanje mladih bračnih parova. Zakon o porezu na promet nepokretnosti je na kantonalnoj razini, ali prihod je općinskih proračuna. Još je 2018. godine pokrenuta inicijativa za oslobađanje plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade u Saboru KSB, te općina Travnik treba podržati i usvojiti ovakvu mjeru. To znači oslobođenje za osobe koje prvi put postaju vlasnici ili suvlasnici nekretnine namijenjene za stanovanje. Ako je osoba u bračnoj zajednici, dodatni uvjet je da bračni partner nije upisan kao vlasnik nekretnine. Ovim prijedlogom se vrlo preciznom mjerom pruža potpora populaciji mladih u Travniku, a posebno prilikom rješavanja stambenih pitanja te stjecanja vlasništva prve nekretnine. Također, ovaj vid poreskog oslobađanja, osim što postoji u mnogim državama, isti već postoji i u pojedinim dijelovima FBiH. Glede električne energije, prosječno domaćinstvo, odnosno kuća u izgradnji, prilikom rješavanja elektroenergetskog priključka za potrebe domaćinstva, treba izdvojiti u prosjeku od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM, ovisno o količini zakupljenih kilovata električne energije. Također, tu je svakako i priključak za vodu, u okviru potreba i usluga koje nude naša javna komunalna poduzeća, a što predstavlja značajan financijski izdatak za svaku obitelj koja se odlučila na izgradnju vlastitog doma. Općina Travnik bi u tom smislu trebala preuzeti obvezu sufinanciranja dijela tih izdataka (50,00% od ukupne vrijednosti) što bi predstavljalo značajnu poticajnu mjeru mladim obiteljima koji su se odlučili na izgradnju kuće kao svoje prve nekretnine i opstanak u našoj općini.

 

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

2. Koje projekte planirate implementirati u oblasti kulture? 

 IMOČANIN: "Organizirati više zabavnih manifestacija na Starom gradu. Promovirati više aktivnosti tokom Andrićevih dana, te sklopiti suradnju sa određenim udruženjima pisaca iz BiH i inozemstva. Obnoviti sve nekadašnje domove kulture i staviti ih u funkciju mjesnih zajednica."

 PEJAKOVIĆ: "Kultura je neizostavni dio identiteta naše općine i grada, svakog njegovog građana i naroda, posebnost koja oplemenjuje društvo u cjelini. Prednost Travnika je postojanje četiri javne ustanove iz oblasti kulture čiji je osnivač općina (JU „Centar za kulturu općine Travnik“, JU „Gradska biblioteka“, JU HKC „Nova Bila“ i JU „Zavičajni muzej“), uz još niz organizacija civilnog društva koje se bave, isključivo ili velikim dijelom, kulturnim temama. 

Možemo konstatirati kako su postavljene dobre osnove za daljnji i intenzivniji razvoj kulturne djelatnosti u Travniku, ali i da je, naročito s obzirom na kulturnu tradiciju Travnika, to daleko od iskorištenosti svih potencijala. Prostora za napredak ima i bitno je na tome raditi jer je kultura poveznica svih dijelova općine i svih njenih žitelja, a vrijednosti koje se stvaraju kroz kulturno djelovanje su trajnog značaja i pridonose izgradnji i jačanju identiteta općine i grada.

Neke od aktivnosti za poboljšanja su elaborirana u nastavku. Prije svega, potrebno je adaptirati i renovirati objekte kulturnih javnih ustanova. Prioritet su JU „Centar za kulturu općine Travnik“ i JU HKC „Nova Bila“. To su lokacije održavanja niza raznovrsnih događaja, uz objedinjavanje više sekcija/udruga. Realizacijom bi dobili dva reprezentativna objekta za kulturne i druge društvene događaje u našoj općini. Potom, potrebno je izvršiti revitalizaciju domova kulture u mjesnim zajednicama. U znatnom dijelu općine Travnik postoje različiti napušteni ili slabo korišteni objekti nekadašnjih škola ili domova kulture (npr. Dolac na Lašvi i Pokrajčići).

U suradnji s lokalnim stanovništvom, isti se mogu iskoristiti kao mjesta u kojim će se okupljati mještani i odvijati različiti kulturni ili drugi programi. Njihovim stavljanjem u funkciju povećao bi se broj kulturnih i drugih društvenih događaja na području općine Travnik, posebno u ruralnim područjima gdje takvog sadržaja nedostaje. Također, olakšao bi se rad brojnim kulturnoumjetničkim društvima, izvornim folklornim društvima i ostalim kulturnim organizacijama jer je za njihov uspješan rad neophodan pogodan prostor, a moguće da bi ovakvi projekti djelovali i kao poticaj za masovnije bavljenje kulturnim djelatnostima i/ili osnivanje novih kulturnih organizacija.

Također, potrebno je u suradnji s kulturnim javnim ustanovama iz Travnika poželjno je dodatno obogatiti kulturnu ponudu Travnika. Svakako u ljetnim mjesecima u Travniku treba napraviti glazbeni festival. Kao i drugi događaji, i glazbeni festival može biti instrument promidžbe Travnika kroz lokacije događanja (npr. Stari grad). U Travniku je kazališna umjetnost na visokom stupnju razvoja, a priliku za dodatni napredak vidimo u ambijentalnom kazališnom festivalu. Travnik za organizaciju takvog festivala ima doista sjajne uvjete. Prije svega, tu su travnička kazališta, ali i lokacija Stari grad s prirodnom pozornicom i pogodnostima za kazališne predstave na otvorenom.

Općina/grad nobelovca definitivno mora imati sajam knjige, a nositelj projekta, naravno uz pomoć općine, treba biti JU „Gradska biblioteka“. Sajam knjige, osim svog književnog značaja, uvelike može doprinijeti promociji Travnika u turističke svrhe, osobito pojedinih lokacija koje su adekvatne za održavanje sajma i pratećih aktivnosti poput predstavljanja knjiga ili književnih večeri (npr. Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“). Organizacija kulturno-umjetničkih radionica za učenika osnovnih i srednjih škola je još jedan od načina doprinosa kulturnoj djelatnosti.

U suradnji s kulturnim javnim ustanovama i osnovnim i srednjim školama u Travniku treba provoditi radionice za učenike. Radionice mogu biti iz dramske, glazbene i likovne umjetnosti, te iz književnosti. Jedan od načina širenja fotografije kao umjetnosti, a ujedno i uljepšavanja javnih prostora i jačanja identiteta Travnika, jest postavljanje fotografija naše općine i grada na određenim javnim lokacijama. Osim suvremenih fotografija, svakako bi posebnu pozornost privukle fotografije starog Travnika, kojih ima dovoljno, kako zbog značaja naše općine i grada kroz povijest, tako i zbog tradicije u oblasti izrade fotografija koja postoji u Travniku."

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

3. Kako ocjenjujete stanje u oblasti sporta i gdje vidite travnički sport za četiri godine? 

 IMOČANIN: "Ako izuzmemo stanje u borilačkim sportovima, ostali, posebno kolektivni sportovi, su na veoma niskom nivou. Neophodna su sistemska ulaganja u sport, ali i više promocije istog kroz rad s djecom u okviru osnovnih i srednjih škola. Budžet za sport bi trebao biti transparentniji i više usmjeren na rezultate."

 PEJAKOVIĆ: "Na području Travnika egzistira veliki broj sportskih organizacija. Iste su rasprostranjene diljem općine. Zastupljeni su biciklizam, judo, karate, košarka, nogomet, rukomet, stolni tenis, tenis, šah itd. Postojeći stanje, osobito s obzirom na snažnu tradiciju travničkog sporta, nije na zadovoljavajućoj razini. Konkretnim mjerama bi trebalo unaprijediti poziciju sportskih kolektiva, ali i generalno status sporta.

Osim profesionalnog sporta, treba raditi općenito na popularizaciji rekreativnih i sportskih aktivnosti. Naime, rekreacija i sport su sastavni dio kulture života i stoga se treba težiti što većoj prisutnosti rekreativnih i sportskih sadržaja na području cijele općine. Ključ je u raspoloživoj infrastrukturi. U Travniku se sportska infrastruktura nalazi na širem području općine, ali nije u najadekvatnijem stanju. Stoga upravo u fokusu rada općine po ovom pitanju treba biti infrastruktura, sanacija postojećih ili izgradnja novih sportskih terena. Tako se stvaraju uvjeti i potiču mladi za bavljenje sportom. To je bitno radi niza benefita koji djeca i mladi imaju od toga. Naime, djeca i mladi kroz rekreativne i sportske aktivnosti razvijaju samostalnost, lakše sklapaju prijateljstva i njeguju pozitivan rivalitet. Dakle, treba raditi na izgradnji i obnovi sportskih igrališta. Prioritet je stavljanje u funkciju sportske dvorane na Piroti.

U urbanom dijelu gdje živi veliki broj stanovnika, a tako i djece i mladih, nema dovoljan broj adekvatnih sportskih igrališta, kao osnovnog preduvjeta za aktivnije bavljenje sportom. Sportsko igralište, ne samo da postoji na odgovarajućoj lokaciji u centru, nego ima i svoju tradiciju i emotivnu vrijednost, prije svega zbog slavne povijesti rukometa u Travniku. To je igralište kod Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“, koje treba u potpunosti renovirati i staviti u funkciju. Također, i izvan urbanog dijela postoji velika potreba za sportskim igralištima, a i postojeća infrastruktura zahtijeva obnovu (npr. Paklarevo i Putićevo). Zatim, treba nastaviti s financijskom potporom sportskim organizacijama, ali uvažavajući brojnost članova u mlađim kategorijama, broj prijavljenih kategorija, zastupljenost spolova i ostvareni rezultati trebaju biti kriterij za dodjelu sredstava. Rad, trud i uspjeh se moraju vrednovati i nagraditi.

Također, radit ćemo i na širenju rekreativne i sportske ponude Travnika. Našoj lokalnoj zajednici trebaju određeni pomaci na području rekreacije i sporta. Znatan dio željenih pomaka nije uopće financijski, organizacijski i tehnički zahtjevan. Isti mogu biti osmišljeni na način da obuhvaćaju skoro sve kategorije stanovništva, neovisno o dobu, spolu ili nekom drugom kriteriju. Konkretno, kao što je praksa u Europi, a i u BiH, moguća je izgradnja vanjskih fitness parkova. Vježbališta na otvorenom su vrlo popularna i utječu na povećanje broja osoba koje se bave rekreacijom. Potom, jedan od načina uljepšavanja središnjeg gradskog trga, a ujedno i doprinosa aktivnostima, posebno starije populacije, je postavljanje „divovskog“ šaha na istom. Uostalom, ovo viđamo i u mnogim drugim gradovima.

Također, na više lokacija u općini je izvedivo postavljanje stolova za stolni tenis uz obnovu postojeće infrastrukture. Uvođenje javnih gradskih bicikala za prijevoz i rekreaciju građana je još jedan od načina doprinosa rekreativnim i sportskim aktivnostima. Gradska bicikla su u funkciji promocije prometovanja biciklom kao ekološki i po zdravlje poželjnog prijevoznog sredstva. Oni će se postaviti na deset lokacija u gradskom području gdje je najveća frekvencija ljudi i prometa, a i postoje problemi s raspoloživim parking prostorom. Ovako se pozitivno djeluje i na okoliš i na zdravlje ljudi, a i daje poticaj biciklizmu kao sportu koji već egzistira na području naše općine i postaje sve popularniji vid rekreacije i sporta, a istovremeno i prijevoznog sredstva.

Osim navedenog, potrebno je i organizirati sportska natjecanja između mjesnih zajednica općine Travnik. Ovo je mehanizam kojim se potiču i promoviraju sport, druženja i upoznavanje osoba iz različitih dijelova općine. Ovakvo natjecanje se treba održavati svake godine, a po mogućnosti u različitim dijelovima općine, odnosno različitim mjesnim zajednicama, u ovisnosti od raspoloživosti infrastrukture."

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

4. Na koji način poboljšati stanje u oblastima obrazovanja i predškolskog odgoja i obrazovanja u našoj općini?

 IMOČANIN: "Iako je ovo uglavnom oblast koja je u nadležnosti kantonalnog Ministarstva obrazovanja, neophodno je uključivanje i lokalne zajednice, kako kroz sufinansiranje učeničkog standarda (obezbjeđenja prevoza ne samo za učenike osnovnih, nego i srednjih škola, kupovine udžbenika i nastavnih pomagala, te obezbjeđenje jednog obroka u toku nastave, odnosno, u vrijeme pandemije, obezbjeđenje maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava za sve učenike, nastavnike i ostalo školsko osoblje), unaprijeđenje nastavnih procesa (nabavka opreme za škole), te obnova školskih objekata. Ne smijemo se pravdati time da je to nečija tuđa nadležnost – ovo su naša djeca i budućnost Travnika je u obrazovanom kadru."

PEJAKOVIĆ: "U Travniku postoji 11 osnovnih škola, šest srednjih škola i tri sveučilišta sa 16 fakulteta. Nadležnost za sustav obrazovanja je dominantno na kantonalnoj, odnosno entitetskoj razini. Ipak, odgovorna lokalna zajednica ne može ignorirati stanje u obrazovanju, nego sukladno svojim ingerencijama i mogućnostima, biti aktivni sudionik procesa u tom sustavu.

Općina se treba postaviti kao partner, kako školama i fakultetima, tako i nadležnim ministarstvima. To podrazumijeva približiti obrazovanje tržištu rada, odnosno realnim potrebama gospodarstva. Upravo općina treba i može biti inicijator pomaka na tom planu. Općina može biti poveznica između obrazovnog i gospodarskog sektora u procesima izobrazbe učenika. Dakle, cilj je obrazovati onaj kadar koji doista i treba na tržištu rada u Travniku. Tako se izravno reducira nezaposlenost i smanjuje odlazak mladih izvan Travnika i BiH. Svakako, posebno mjesto treba zauzimati potpora kontinuiranoj edukaciji kroz cjeloživotno učenje.

Na području Travnika postoje organizacije koje se bave s ovom oblasti te koje mogu biti partneri u razvoju lokalno prilagođenih programa doškolovanja i stjecanja novih vještina, u suradnji s lokalnim poslodavcima. Doprinos općine može biti vidljiv i kroz implementaciju promotivnih radnji u svrhu motiviranja ljudi za cjeloživotno učenje. Također, općina treba poticati i sudjelovati u organiziranju različitih seminara, radionica, tečajeva i ostalih sadržaja s ciljem unapređenja kompetencija, vještina i znanja svojih stanovnika.

Naravno, neizostavan je i rad na osiguranju uvjeta za kvalitetnije obrazovanje i kreiranju posebnih programa stipendiranja. Kod stipendiranja, treba obratiti pozornost na uspjeh u školovanju, deficitarne profesije/zanimanja i socijalni status. Ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u budućnost te bi ono trebalo biti jedan od temeljnih ciljeva društva u cjelini. Važna prednost Travnika je status sveučilišnog centra. Boljom uvezanošću općine i sveučilišta sa sjedištem u Travniku omogućava se primjena novih znanstvenih spoznaja u lokalnoj politici Travnika što je preduvjet pozitivnih implikacija na njegov razvoj.

Odgoj u vrtićima je prvi, poseban i presudan stupanj u odrastanju i razvoju djece. U Travniku djeluje jedna javna ustanova koja se bavi ovom djelatnošću – JU „Obdanište“. Vrijedan rad treba nastaviti podržavati. Unatoč ostvarenim postignućima, napredak je moguć, naročito u domeni inovativnosti programa i stanja infrastrukture. JU „Obdanište“ je jedna od najvažnijih ustanova na području naše općine. Poboljšanjem uvjeta sigurno bi se multiplicirali pozitivni učinci jer bi značilo povećanje zadovoljstva djece, roditelja i zaposlenika. Ujedno, program rada treba prilagoditi današnjem vremenu gdje će obrazovanje, odgoj i sigurnost djece biti na prvom mjestu. Ustanovu kvalitetnim sadržajem treba otvoriti svim građanima, odnosno njihovoj djeci.

Zgradu u dijelu grada/naselju Kalibunar i prostorije u zgradi „Amerikanka“ treba obnoviti i staviti u funkciju vrtića. Također je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose za zemljište u Turbetu koje je u vlasništvu JU „Obdanište“.

Uz središnju zgradu ove ustanove i ostale navedene objekte, gradski vrtić bi u suradnji s resornim kantonalnim ministarstvom, predškolsko obrazovanje mogao približiti i ruralnim područjima naše općine, u regijama Han Bila, Nova Bila i Turbe. U školama postoji dovoljno prostora da se uz pronalazak sredstava i stručnog kadra omogući pohađanje predškolskog obrazovanja i djeci izvan gradskih i prigradskih naselja tijekom cijele školske godine. Želja je napraviti uvjete za uspješniji odgoj i obrazovanje mlade generacije. Naša obveza je najmlađim osigurati kvalitetan odgoj."

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

 

 

Cjelokupne odgovore pogledajte OVDJE