Ispiši ovu stranicu

Kandidati za načelnika Općine Travnik o planovima za naredne četiri godine

13 Studeni 2020

U cilju prezentiranja kandidata za načelnika i bolje informiranosti građana Travnika, portal Travnički vjesnik 29. listopada 2020. godine poslao je pitanja za kandidate za načelnika općine Travnik, rok za odgovor na navedena pitanja bio je 8. studeni 2020. godine.

Poslano je ukupno petnaest pitanja za pet kandidata za načelnika Općine Travnik koja su vezana za lokalnu problematiku, infrastrukturu, okoliš, ekonomiju i sl.

Odgovori su podijeljeni u nekoliko područja.

Treba napomenuti da su pitanja poslana na službene e-mailove općinskih organizacija stranaka koji su prijavili kandidata za načelnika Općine Travnik.

Odgovore su dostavili samo kandidati Goran Pejaković (HDZ BiH) i Elvis Imočanin (SDP). Kandidati Mirsad Peco (SDA), Haris Kaniža (Narod i Pravda) i Elvedin Kanafija (SBB) nisu odgovorili na pitanja.

 

PRVI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o statusu grada, Ivi Andriću i većoj uključenosti građana

   

1. Smatrate li kako Travnik treba biti grad i obrazložite odgovor?

IMOČANIN: Da. Travnik zaslužuje status grada, uz izmjenu Statuta, i usklađivanje sa principima Zakona o lokalnoj samoupravi F BiH.

PEJAKOVIĆ: Apsolutno! Da bi se dobio takav status, prema Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH, neophodno je ispunjavanje samo jednog od tri uvjeta, dok Travnik ispunjava sve tri uvjeta da bi bio grad, pri čemu ulazi u krug od svega nekoliko gradova u FBiH koji ispunjavaju sve uvjete.

Travnik ima više od 30.000 stanovnika, pri čemu u urbanom dijelu živi više od 10.000 stanovnika, administrativno sjedište je kantona i važno kulturno-povijesno središte. Uostalom, većina kantonalnih administrativnih sjedišta u Federaciji BiH su gradovi. Ne smijemo dopustiti da Travnik bude izuzetak, odnosno jedini administrativni centar kantona koji nema status grada.

Osim samo statusa, radi multipliciranja učinaka, neophodan je novi statut utemeljen na načelima konsocijacije koji je u funkciji boljitka svih građana i naroda, ali i preduvjet istinski ravnomjernog razvoja svih dijelova grada. Statutom se trebaju urediti odnosi u gradu Travniku koji će omogućiti političku stabilnost kao uvjet usmjeravanja lokalnih politika na bavljenja ekonomskim problemima i ubrzanijeg ekonomskog razvoja.

Ovo što se predlaže za Travnik, je izvedivo i poželjno, ne samo u Travniku, već i u mnogim drugim općinama i gradovima u BiH, a prije svega u onima koje su još uvijek zadržale multietnički, multikonfesionalni i multikulturalni karakter. Dakle, ne radi se ni o kakvim podjelama, već iznalaženju rješenja za moderniji, napredniji i razvijeniji grad Travnik koji će i dalje biti, kao i do sada, potpuno jedinstven.

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -


2. Treba li Travnik imati ulicu ili trg Ive Andrića i obrazložite?

IMOČANIN: Da, naravno. Ivo Andrić je jedan od najvećih književnika na ovim prostorima i samim time zaslužuje da ima svoju ulicu ili trg.

PEJAKOVIĆ:  Naravno. Ivo Andrić je jedan od dva bosansko-hercegovačka nobelovca, jedini južnoslavenski nobelovac iz književnosti i definitivno najveći Travničanina svih vremena. Također, Ivo Andrić je cjelokupan novac od Nobelove nagrade donirao BiH za izgradnju knjižnica i kupovinu knjiga. Zar nije čin doniranja, a osobito doniranja za širenje kulture i obrazovanja, primjer domoljublja!? Stoga je sramota kako Ivo Andrić nema ulicu ili trg u svom gradu.

Ne smijemo se stidjeti, već ponositi travničkim velikanima. Travnik kao malo koja općina u BiH se može pohvaliti takvim velikanima koji su ostavili traga, ne samo u okvirima BiH, već i međunarodno gledano. Travničani su dali izuzetan doprinos književnosti, sportu, znanosti itd. Najmanje što Travnik može učiniti za njih jeste nazvati ulice i trgove po tim velikanima. Njihova zasluga je ogromna za to što je Travnik poznat i u svjetskim razmjerima. Jakob Gaon, Srebrenka Jurinac i Zlata Bartl samo su još neka od velikih travničkih imena koja su obogatila Travnik i učinili Travnik poznatim daleko izvan granica BiH.

Travnik je danas, s obzirom na postojanje tri bolnice, jedan od najrespektabilnijih zdravstvenih centara u BiH, a ne samo da ima vidljivog traga, već se i malo zna o osobama koje su postavile temelj za razvoj travničkog zdravstva. Među njima su dominirali travnički Jevreji, a danas se istima nismo odužilo niti kroz održavanje jevrejskog groblja. Kada bi se travničke ulice i trgovi nazvali samo po Travničanima, istih bi nedostajalo, jer možemo s ponosom konstatirati kako su naš grad i općina dali kroz povijest jako puno značajnih i uspješnih osoba. Ipak, po nazivima ulica i trgova, to se uopće ne može prepoznati. Štoviše, zaključak bi bio suprotan. Kroz jednu takvu simboličnu gestu, ne samo što se odužujemo velikim ljudima, već i jačamo travnički identitet i osjećaj pripadnosti svom gradu.


KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO:: -


3. Kako povećati veću uključenost građana u lokalne političke procese, te upoznatost s istim?

IMOČANIN: Omogućiti svim građanima da putem lokalnih medija i/ili youtube kanala prate sjednice Općinskog vijeća Travnik, te putem stranice Općine Travnik da imaju uvida u sve materijale za Vijeće. Također, osnažiti ulogu mjesnih zajednica u kreiranju općinskih politika, te omogućiti da se njihov glas zaista i čuje na sjednicama vijeća.

Kao Načelnik ću jedan dan u sedmici u potpunosti posvetiti kontaktu s građanima, bilo u svom uredu, bilo kroz posjete pojedinim mjesnim zajednicama i obilasku svih područja općine Travnik.

PEJAKOVIĆ: Kroz aktivnosti jačanja kapaciteta mjesnih zajednica i participacije građana u odlučivanju na lokalnoj razini. Mjesne zajednice zaslužuju veću ulogu u radu općine. Nerijetko su zanemarene. Njihovo jačanje treba provesti kroz osiguranje pogodnih prostorija gdje to nije slučaj, te veće uključivanje u rad općinske razine vlasti kako bi se čuo njihov stav o tome koje projekte realizirati, prije svega infrastrukturne. To znači obvezne češće sastanke općinskih službi s predstavnicima mjesnih zajednica.

Treba težiti timskom radu na lokalnoj razini. Paralelno, općina mora zahtijevati redovnije održavanje sastanaka izabranih tijela u mjesnim zajednicama te redovnije i iscrpnije izvještavanje općinske uprave o radu tijela u mjesnim zajednicama. Ovakvim pristupom će sigurno jačati participacija građana u lokalnoj politici, a ne samo da participiraju kroz izborne procese svake dvije ili četiri godine.

Uz veću involviranost građana, jača i njihova motivacija i spremnost za djelovanjem u javnom interesu, te odgovornost za postojeće stanje. Građani se moraju osjećati mnogo važnijim u svim segmentima rada općine, nego što je to danas slučaj.

KANAFIJA:

KANIŽA: -

PECO: -

 

DRUGI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o infrastrukturi i upraviteljima stambenih zgrada

 

1. Koje ključne infrastrukturne projekte planirate realizirati na području općine Travnik?

IMOČANIN:  "Izgradnja 4 industrijske zone u različitim dijelovima općine Travnik, koje bi u naredne 4 godine mogle obezbijediti oko 4.000 novih radnih mjesta. Pored toga, neophodno je dovršiti i radove na Sportsko-rekreativnom kompleksu „Pirota“, te Srednjoškolskom centru Travnik."

PEJAKOVIĆ: "Kvalitetna infrastruktura čini osnovni preduvjet razvoja svake lokalne zajednice. Stupanj razvijenosti infrastrukture je sastavna komponenta analize poduzetničkog ambijenta od strane potencijalnih investitora. Naime, razvijena prometna infrastruktura olakšava i pojeftinjuje pristup tržištima i stvara pretpostavke za uravnotežen razvitak općine i integraciju svih krajeva općine.

Uz prometnu infrastrukturu, treba i dalje razvijati kanalizacijsku, vodovodnu i drugu komunalnu infrastrukturu, nastaviti s postavljanjem ekonomičnije i nove javne rasvjete, kao i raditi na unapređenju javnih objekata i prostora radi stvaranja uvjeta za ugodniji život građanima Travnika, ali i sve brojnijim posjetiteljima i turistima. Ovi projekti će se provoditi na području cijele općine, a sukladno potrebama građana, kroz više njihovog uključivanja jačanjem partnerstva i uloge mjesnih zajednica u lokalnoj politici.

Neki od najznačajnijih projekata su: rješavanje opskrbe vodom na Galici, te izgradnja podzemnog parkinga u centru, kružnih tokovi na Kalibunaru i kod zgrade Vlade KSB, mosta kod Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“, Trga književnosti u centru, trotoara uz magistralnu cestu u Novoj Biloj, regionalnog vodovod „Plava voda“ i biciklističkih staza i šetališta ispod KŠC „Petar Barbarić“ i od Aleje do Gospina vrila, sanacija Trg Grada Lajpciga, regulacija dijelova korita rijeke Lašve u naseljima Gladnik i Putićevo. Ovdje je posebno potrebno istaknuti određene projekte za koje mandat od četiri godine možda nije dovoljan, financijski, tehnički i vremenski gledano, za njihovu implementaciju i rješenje uočenih problema, ali je definitivno dovoljan za kvalitetan prijedlog rješenja.

Bilo bi neozbiljno obećati realizaciju nekih složenih projekata u roku od nekoliko godina, ali je moguće utvrditi njihovu izvodljivost i opravdanost. Svoju analizu i ocjenu trebaju iznijeti stručnjaci iz različitih oblasti, prije svega tehničkih, kako bi se uvidjele mogućnosti, načini, opravdanost, izvedivost i benefiti od realizacije određenih infrastrukturnih projekata. Dakle, cilj je izrada kvalitetnih projektnih zadataka, a tek nakon toga će se donijeti odluka ide li se u realizaciju istog, a ako ide, na koji način i kada.

Zadatak općinske razine vlasti i jest generiranje razvojnih ideja i projekata. Projektni zadaci su: adekvatnija povezanost naselja/dijela grada Kanare s ostatkom gradskog područja (širenje urbanog dijela Travnika), izgradnja Travničke žičare (povezivanje gradskog i/ili prigradski dijela Travnika s brdsko-planinskim dijelom) i pješačka zona lokalitet Plava voda - centar (npr. izgradnja podvožnjaka, izgradnja pješačkog nadvožnjaka - pasarele, spuštanje magistralne ceste u jednom dijelu ulaza u gradsko područje i sl.)."


KANAFIJA: -

KANIŽA -

PECO: -

2. Na koji način riješiti problem usporenog ili otežanog prometa na području grada i općine (npr. duž magistralne ceste, od Nove Bile pa sve do ulaska u grad)?

IMOČANIN: "Magistralne ceste nisu u nadležnosti općina, ali izgradnjom brze ceste Lašva-Travnik umnogome bi se smanjile gužve na dijelu puta Nova Bila – Travnik i rasteretio  bi se saobraćaj na jednoj od najprometnijih dionica magistralnih puteva u Bosni i Hercegovini."

PEJAKOVIĆ: "Prije svega, potrebno je uključivanje prometnih stručnjaka koji će detaljno analizirati trenutno stanje, te dati prijedlog regulacije prometa na „kritičnim“ lokacijama. Spuštanje magistralne ceste prilikom ulaska u grad, kružni tokovi na ulasku u grad ili u prigradskim naseljima (Putićevo) i sl., su neka od potencijalnih rješenja, a konačno se treba ustanoviti u projektnom zadatku izrađenom od strane eksperata.

Svjedoci smo kako je prometovanje vozilima veoma često, a naročito u poslijepodnevnim satima, u periodu završetka radnog vremena, sporo i otežano, uz učestale zastoje. Bez uključenja prometnog policajca, promet bi zadesio potpuni kolaps. Asistencija policije može biti samo privremeno, a ne trajno rješenje u prometu.

Znatna naseljenost područja, veliki broj osoba koji zbog odlaska i dolaska s posla prometuju u navedenom vremenu i činjenica kako se radi o veoma prometnoj magistralnoj cesti, prouzrokuje iznimne poteškoće u odvijanju prometa. To otežava svaku društvenu i gospodarsku djelatnost, te narušava imidž Travnika. Općina mora iskazati spremnost za suočavanje s istima, a ne ignorirati isti već godinama."

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

3. Koji je Vaš stav o upraviteljima stambenih zgrada?

IMOČANIN: "Situacija vezana za upravitelje stambenih zgrada je trenutno jedna od gorućih tema u urbanom dijelu Travnika. Potpuno sam svjestan da je neophodno da postoji upravitelj zgrada, ali trenutni način kako je to riješeno kroz imenovanje prisilnih upravitelja se pokazao ne samo kao neefikasan, nego i kao kontraproduktivan.

Neophodno je da se nadležna općinska služba više uključi u edukaciju građana i stanara, ali i u kontrolu upravitelja, a sve s ciljem da se građanima pruži najbolja moguća usluga."

PEJAKOVIĆ: "Na području Travnika se počelo s radom upravitelja stambenih zgrada. Iako je cilj navedenog postizanje pozitivnih učinaka za građane, odjeci u javnosti su dominantno negativni. Prije svega, treba javnost, tj. građane, znatno bolje informirati o svim aspektima rada upravitelja stambenih zgrada. Sasvim sigurno većina građana ne zna točno o čemu je riječ.

Nakon toga, potrebno je provoditi kontinuiranu kontrolu rada odabranih upravitelja stambenih zgrada. Samo tako će se ostvariti ono što je i svrha njihovog uvođenja transparentno i učinkovito održavanje stambenih zgrada. To je u interesu građana Travnika i na tome ćemo sigurno raditi u narednom razdoblju.

Također, pored navedenog treba raditi na osposobljavanju JP „Stan” d.o.o. za funkciju koja mu po nazivu i prirodi pripada, a to je u prvom redu da bude kredibilan upravitelj zgrada. To je ono što je nekada i bio, a sada se dominantno sveo na naplatu parkinga."

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

TREĆI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o vjetroelektranama, okolišu i rješavanju pitanja pasa lutalica

 

1. Koje je Vaše mišljenje glede izgradnje vjetroelektrana na Vlašiću?

IMOČANIN: "Podržavam izgradnju svih elektro-energetskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, energije čija izgradnja i rad u potpunosti zadovoljavaju sve ekološke standarde, te na bilo koji način ne štete ljudima i biljnom i životinjskom svijetu tog područja."

PEJAKOVIĆ: "Apsolutno protiv na način kako je predviđeno i na lokacijama na kojime je predviđeno jer se radi izvan zakonskog okvira i na lokacijama koje su primarno namijenjene u druge svrhe kao što su poljoprivreda i turizam. Primjer za to je Galica.

Lokalitet Galice postaje sve atraktivniji i posjećeniji, pri čemu Galica dobiva obrise turističkog naselja. Radi svojih karakteristika naročito je pogodna za aktivan odmor (biciklizam, paragliding, pješačenje, planinarenje i sl.). Prema planskoj dokumentaciji općine Travnik na Galici je izričito zabranjena gradnja vjetroelektrana, a sukladno odluci Općinskog vijeća Travnik iz 2015. godine, te se Federalno ministarstvo prostornog uređenja izričito negativno izjasnilo protiv projekata izgradnje vjetroelektrana. Naime, Galica je turističko naselje i besmisleno i iracionalno je u takvom naselju graditi vjetroelektrane, a i u „Strategiji razvoja turizma općine Travnik 2018.-2022.“, koju je također usvojilo Općinsko vijeće Travnik, Galica se navodi kao jedan od najvećih potencijala Travnika za razvoj turizma.

Galica je u većinski privatnom vlasništvu, a vlasnici zemlje nisu konzultirani o gradnji vjetroelektrana, što je paradoksalno. Stoga, nije jasan način kako se nastoji realizirati navedeni projekt, ali pojedinci, motivirani isključivo osobnim interesom, od svojih namjera još uvijek ne odustaju. Galica je pravo vikend naselje s uvelike riješenom infrastrukturom (prometnice, rasvjeta itd.) i sa sve aktivnijim, češćim i opsežnijim sportsko-rekreativnim sadržajima i događajima, a ne kao što bi se iz elaborata moglo zaključiti da se radi o nekom napuštenom dijelu.

Uz to, udaljenost vjetroelektrana od naseljenog mjesta je mnogo manja nego što se navodi u elaboratima, te vjetroelektrane izravno negativno utječu na Plavu vodu koju već sada koristi više desetaka tisuća stanovnika, a uskoro će biti više stotina tisuća stanovnika zbog realizacije projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plave vode. Dakle, od nelegalne izgradnje vjetroelektrana bi interes imalo samo nekoliko pojedinaca, uz velike štete za javni interes i okoliš (sječa šume i zagađenje vode) te poljoprivredne i turističke potencijale naše općine.

Stoga je jasno kako ne smijemo dopustiti urušavanje Galice jer je to bogatstvo Travnika, a ne manje skupine ljudi." 

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

2. Na koji način povećati svijest građana o važnosti očuvanja okoliša?

IMOČANIN: "Općinsko vijeće Travnik usvaja svake godine Lokalni ekološki akcioni plan, kroz koji se finansiraju projekti od važnosti za očuvanje okoliša, ali bez konkretnog učešća građana ili ekoloških udruženja u njegovoj izradi. Izradu i finansiranje ovog plana treba učiniti transparentnijim i dostupnijim građanima pri rješavanju realnih problema. Također, uvesti i eko-policajca u okviru komunalnih preduzeća, koji bi imali mogućnost sankcionisanja nesavjesnih i neodgovornih građana, ali i preduzeća i institucija."

PEJAKOVIĆ: "Među stanovništvom nije dovoljno razvijena svijest o značaju očuvanja okoliša. Popravljanje takve situacije, odnosno jačanje svijesti među stanovništvom o važnosti zaštite okoliša će se provoditi na nekoliko načina.

Prvi, u suradnji s ekološkim udrugama, javnim komunalnim poduzećima i odgojnim i obrazovnim organizacijama će se provoditi akcije čišćenja okoliša. Drugi, pristupit će se pisanju, tiskanju i distribuciji brošura o važnosti očuvanja i zaštite okoliša. Treći, u suradnji sa sveučilištima/univerzitetima iz Travnika organizirat će se različiti edukativni programi na temu zaštite okoliša.

Realizacijom navedenog neminovno će se u javnosti osnažiti spoznaja o važnosti zaštite okoliša."

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -


3. Kako riješiti pitanje pasa lutalica u Travniku?

IMOČANIN: "Zemljište na kom će se nalaziti azil za pse lutalice je već obezbijeđeno, ali ne i način i sredstva za izgradnju i finansiranje tog azila. Ja, kao Načelnik, ću kroz javno-privatno partnerstvo obezbijediti sredstva neophodna za ovu namjenu, te u njegovo funkcionisanje uključiti što je moguće više građana općine Travnik, svjesnih da ovo predstavlja zajednički problem, ali i obavezu svih nas. Svake godine po osnovu tužbi za ujede pasa se izdvajaju znatna sredstva koja su mogla omogućiti da se ovaj problem davno riješi."

PEJAKOVIĆ: "Problem pasa lutalica je jedan od najozbiljnijih problema u posljednjih nekoliko godina u našoj općini. Izgradnja prihvatilišta za pse je prvoklasno sigurnosno pitanje s obzirom na značajan broj napada pasa na žitelje Travnika. To je rezultiralo mnogim sudskim procesima protiv općine Travnik od strane žrtava napada pasa, a i izdacima iz općinskog proračuna zbog ishoda takvih postupaka.

Osim toga, pokazuje se i osjetljivost i odgovornost općine prema psima. Općina mora pokazati veću revnosnost u rješavanju ovog gorućeg problema. Nedavno donesena odluka Općinskog vijeća Travnik o izgradnji prihvatilišta za pse u Golešu se doista i treba realizirati u što skorije vrijeme."

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

ČETVRTI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o ekonomiji i turizmu

 

1. Koje su glavne mjere Vaše ekonomske politike s ciljem poticanja razvoja Travnika?

IMOČANIN: "Izgradnja 4 industrijske zone u različitim dijelovima općine Travnik koje bi u naredne 4 godine mogle obezbijediti oko 4.000 novih radnih mjesta. Poticaj poljoprivredi u znatno većem iznosu s budžeta, te formiranje ozbiljnog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima sa sjedištem na području općine Travnik. Omogućavanje poduzetnicima da na jednom mjestu, uz minimalne troškove i u veoma kratkom vremenu, obezbijede svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za otvaranje firme."

PEJAKOVIĆ: "Uvažavajući sve društvene segmente, ekonomiju treba postaviti na vrh prioriteta. Naime, stupaj njene razvijenosti uvjetuje stupanj razvijenosti ostalih dijelova društva. Bez ulaganja otežan je korak naprijed u bilo kojem društvenom segmentu te je zbog toga ključ u ekonomiji, putem koje se trebaju osigurati potrebna financijska sredstva za postojanje, funkcioniranje i razvijanje svih dijelova društva.

Zadatak općine je kreiranje stimulativne poduzetničke klime s ciljem intenziviranja gospodarskih aktivnosti i privlačenja domaćih i stranih investicija. Ciljne skupine su postojeći poduzetnici kako bi isti ostali u Travniku i proširili svoju djelatnost, te novi poduzetnici kako bi započeli ili nastavili s poduzetničkim pothvatom u Travniku. Ključne mjere su: uspostava „Travničke razvojne agencije“ (kontinuirano pisanje i apliciranje projekata), uspostava „Travničkog holdinga“ (veća kontrole i nadzor, reduciranje troškova zbog korištenja zajedničkih resursa, bolja koordinacije međusobnih aktivnosti i veći kreditni potencijal), donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja naknada i pristojbi s ciljem privlačenja investitora (općinska administrativna pristojba, pristojba za istaknutu firmu, priključna pristojba za vodovod i kanalizaciju i sl.), subvencioniranje dijela troška pribavljanja certifikata o kvaliteti (pomoć lokalnim proizvođačima da postanu kompetitivniji na tržištu), potpora start-up biznisu (stavljanja na raspolaganje poslovnih prostora općine na korištenje do 12 mjeseci bez naknade), uspostava nove poduzetničke zone (po prostornom planu uređeno zemljište predviđeno za gospodarsku djelatnosti), projekti javno-privatnog partnerstva (kroz učešće privatnog sektora unapređivati standard javnih usluga) i uspostava registra gospodarskih potencijala i projekata Travnika (baza za promidžbu Travnika kao atraktivne destinacije za ulaganje)."

KANAFIJA: -"

KANIŽA: -

PECO: -

2. Na koji način planirate potaknuti razvoj turizma kao jedne od najvećih razvojnih šansi naše općine?

 IMOČANIN: Općina Travnik je područje koje obiluje turističkim potencijalima. Akcenat treba staviti na receptivne agencije i njihov razvoj. Nažalost, naša općina predstavlja tranzitnu lokaciju svih turista. Potrebno je sastaviti plan unaprijeđenja turističke ponude. Naravno, ista uključuje obrazovanje i osposobljavanje stručnog kadra. Obezbijediti pratnje isključivo turističkih vodiča koji su zvanični saradnici TZ općine. Organizirati gastronomski festival ili Dane gastronomske ponude općine Travnik. Pretvoriti rodnu kuću Miroslava Ćire Blaževića u rodni muzej. Modernizirati ponudu grada/tehnološki je unaprijediti – virtuelni turizam."

 PEJAKOVIĆ: "Bogato kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe je jedno od glavnih obilježja i velikih razvojnih potencijala Travnika koje se može još više valorizirati u turističkom kontekstu. Travnik se može pohvaliti nizom vjerskih objekata i lokaliteta različitih konfesija na prostoru cijele općine, čuvenim kulturno-povijesnim znamenitostima i nacionalnim spomenicima (npr. Stari grad), poznatim građevinama (npr. KŠC „Petar Barbarić“, Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“, Zavičajni muzej „Travnik“) i prirodnim ljepotama (npr. Bukovica, Plava voda, Vilenica, Vlašić). Mjere su obrazložene u nastavku.

Prva, brendiranje i promocija turističkog identiteta Travnika kao atraktivne destinacije. To podrazumijeva intenzivniju suradnju s turističkom zajednicom s ciljem proširenja informativno-promotivnog sadržaja.

Druga, jačanje i profiliranje postojećih i plasman novih turističkih proizvoda. Ključni trenutni turistički proizvodi Travnika su kulturno-povijesni turizam zbog iznimno bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa, primarno u gradskom području te zimski turizam, zbog Vlašića. Uz navedeno, Travnik ima potencijala i treba raditi na razvoju novih turističkih proizvoda kao što su aktivni odmor (biciklizam, jahanje, paragliding, pješačenje, planinarenje), izleti i kratki odmor (Bukovica, Galica, Gostilj, Vilenica), seoski turizam i sportsko-rekreativni turizam, osmišljavanjem sadržaja, izgradnjom infrastrukture i uvezivanjem sa zainteresiranim organizacijama (hotelijeri, kulturno-umjetnička društva, izvorna folklorna društva, obrtnici koji izrađuju i prodaju rukotvorine i suvenire, planinarska društva, poljoprivrednici, sportski kolektivi, turistička zajednica, turistički vodiči, ugostitelji i sl.).

Također, treba iskoristiti očitu komplementarnost poljoprivrede i turizma kako bi se multiplicirali pozitivni učinci, gdje se autohtoni travnički proizvodi i gastronomska ponuda mogu nuditi kao turistička atrakcija, a istovremeno turizam služiti kao kanal putem kojeg će se plasirati domaći poljoprivredni proizvodi na tržište. Slična situacija je i s obrtnicima koji izrađuju i prodaju rukotvorine i suvenire, a što je tražena roba u turizmu, osobito kada je riječ o autentičnim ili specifičnim rukotvorinama i suvenirima za neko mjesto (npr. za Travnik to mogu biti Ivo Andrić, Stari grad, Rosa Brandis, pastirski pas tornjak, travnički kratkokljuni golub, vjerski objekti i drugi vjerski lokaliteti s područja cijele općine itd.). Treća, sadržajno i oblikovno uređenje turističkih lokacija. Izdvajaju se tri lokacije: Babanovac, Galica i Plava voda.

Na Babanovcu je potrebno uređenje i definiranje prilaza, pješačkih zona i parking prostora, regulaciju prometa u zimskom i ljetnom razdoblju, postaviti turističku i drugu signalizaciju te urediti staze, putevi, parkove, vidikovce itd. Na Galici je potrebno osigurati urednu opskrbu vodom te postaviti turističku i drugu signalizacija i urediti staze, putevi, parkove, vidikovce itd. Zona „Plava voda“ kao turistička lokacija u gradskom području također treba znatne zahvate kroz  uređenje parking prostora, prilaza, staza, klupa, signalizacije i hortikulture, a vodeći računa o specifičnim arhitektonskim i urbanim obilježjima lokacije.

Također, već u BiH, a diljem svijeta su postavljeni zip-line sustavi. To je moguće i u kontekstu Plave vode, na način da se spoji sa Starim gradom. To je vrlo zanimljiva atrakcija koja nedostaje Travniku. Četvrta, umrežavanje turističkih lokacija. Jedan od uočenih problema u Travniku je nedovoljna povezanost između turističkih lokacija na području općine. Stoga, radi ostvarivanja višestrukih efekata potrebno je raditi umrežavanje turističkih atrakcija Travnika kroz edukativne, infrastrukturne i promotivne aktivnosti, a sve u suradnji s turističkom zajednicom"

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

PETI DIO PITANJA: Kandidati za načelnika o mladima, kulturi, sportu, obrazovanju i odgoju

 

1. Planirate li posebne mjere za mlade bračne parove, a ako da, koje su to?

IMOČANIN: "Formiranje fonda za sufinansiranje kupovine prve nekretnine za mlade bračne parove. Finansijska podrška svim nezaposlenim porodiljama."

PEJAKOVIĆ: "Da. Izdvojit ću dva veoma konkretna i korektna načina. Prvi je oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade, a drugi je sufinanciranje priključaka (elektroenergetskog priključka i priključka za vodu) u prvom objektu namijenjenom za stanovanje mladih bračnih parova. Zakon o porezu na promet nepokretnosti je na kantonalnoj razini, ali prihod je općinskih proračuna. Još je 2018. godine pokrenuta inicijativa za oslobađanje plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade u Saboru KSB, te općina Travnik treba podržati i usvojiti ovakvu mjeru. To znači oslobođenje za osobe koje prvi put postaju vlasnici ili suvlasnici nekretnine namijenjene za stanovanje. Ako je osoba u bračnoj zajednici, dodatni uvjet je da bračni partner nije upisan kao vlasnik nekretnine. Ovim prijedlogom se vrlo preciznom mjerom pruža potpora populaciji mladih u Travniku, a posebno prilikom rješavanja stambenih pitanja te stjecanja vlasništva prve nekretnine. Također, ovaj vid poreskog oslobađanja, osim što postoji u mnogim državama, isti već postoji i u pojedinim dijelovima FBiH. Glede električne energije, prosječno domaćinstvo, odnosno kuća u izgradnji, prilikom rješavanja elektroenergetskog priključka za potrebe domaćinstva, treba izdvojiti u prosjeku od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM, ovisno o količini zakupljenih kilovata električne energije. Također, tu je svakako i priključak za vodu, u okviru potreba i usluga koje nude naša javna komunalna poduzeća, a što predstavlja značajan financijski izdatak za svaku obitelj koja se odlučila na izgradnju vlastitog doma. Općina Travnik bi u tom smislu trebala preuzeti obvezu sufinanciranja dijela tih izdataka (50,00% od ukupne vrijednosti) što bi predstavljalo značajnu poticajnu mjeru mladim obiteljima koji su se odlučili na izgradnju kuće kao svoje prve nekretnine i opstanak u našoj općini.

 

KANAFIJA: -

KANIŽA: -

PECO: -

2. Koje projekte planirate implementirati u oblasti kulture? 

 IMOČANIN: "Organizirati više zabavnih manifestacija na Starom gradu. Promovirati više aktivnosti tokom Andrićevih dana, te sklopiti suradnju sa određenim udruženjima pisaca iz BiH i inozemstva. Obnoviti sve nekadašnje domove kulture i staviti ih u funkciju mjesnih zajednica."

 PEJAKOVIĆ: "Kultura je neizostavni dio identiteta naše općine i grada, svakog njegovog građana i naroda, posebnost koja oplemenjuje društvo u cjelini. Prednost Travnika je postojanje četiri javne ustanove iz oblasti kulture čiji je osnivač općina (JU „Centar za kulturu općine Travnik“, JU „Gradska biblioteka“, JU HKC „Nova Bila“ i JU „Zavičajni muzej“), uz još niz organizacija civilnog društva koje se bave, isključivo ili velikim dijelom, kulturnim temama. 

Možemo konstatirati kako su postavljene dobre osnove za daljnji i intenzivniji razvoj kulturne djelatnosti u Travniku, ali i da je, naročito s obzirom na kulturnu tradiciju Travnika, to daleko od iskorištenosti svih potencijala. Prostora za napredak ima i bitno je na tome raditi jer je kultura poveznica svih dijelova općine i svih njenih žitelja, a vrijednosti koje se stvaraju kroz kulturno djelovanje su trajnog značaja i pridonose izgradnji i jačanju identiteta općine i grada.

Neke od aktivnosti za poboljšanja su elaborirana u nastavku. Prije svega, potrebno je adaptirati i renovirati objekte kulturnih javnih ustanova. Prioritet su JU „Centar za kulturu općine Travnik“ i JU HKC „Nova Bila“. To su lokacije održavanja niza raznovrsnih događaja, uz objedinjavanje više sekcija/udruga. Realizacijom bi dobili dva reprezentativna objekta za kulturne i druge društvene događaje u našoj općini. Potom, potrebno je izvršiti revitalizaciju domova kulture u mjesnim zajednicama. U znatnom dijelu općine Travnik postoje različiti napušteni ili slabo korišteni objekti nekadašnjih škola ili domova kulture (npr. Dolac na Lašvi i Pokrajčići).

U suradnji s lokalnim stanovništvom, isti se mogu iskoristiti kao mjesta u kojim će se okupljati mještani i odvijati različiti kulturni ili drugi programi. Njihovim stavljanjem u funkciju povećao bi se broj kulturnih i drugih društvenih događaja na području općine Travnik, posebno u ruralnim područjima gdje takvog sadržaja nedostaje. Također, olakšao bi se rad brojnim kulturnoumjetničkim društvima, izvornim folklornim društvima i ostalim kulturnim organizacijama jer je za njihov uspješan rad neophodan pogodan prostor, a moguće da bi ovakvi projekti djelovali i kao poticaj za masovnije bavljenje kulturnim djelatnostima i/ili osnivanje novih kulturnih organizacija.

Također, potrebno je u suradnji s kulturnim javnim ustanovama iz Travnika poželjno je dodatno obogatiti kulturnu ponudu Travnika. Svakako u ljetnim mjesecima u Travniku treba napraviti glazbeni festival. Kao i drugi događaji, i glazbeni festival može biti instrument promidžbe Travnika kroz lokacije događanja (npr. Stari grad). U Travniku je kazališna umjetnost na visokom stupnju razvoja, a priliku za dodatni napredak vidimo u ambijentalnom kazališnom festivalu. Travnik za organizaciju takvog festivala ima doista sjajne uvjete. Prije svega, tu su travnička kazališta, ali i lokacija Stari grad s prirodnom pozornicom i pogodnostima za kazališne predstave na otvorenom.

Općina/grad nobelovca definitivno mora imati sajam knjige, a nositelj projekta, naravno uz pomoć općine, treba biti JU „Gradska biblioteka“. Sajam knjige, osim svog književnog značaja, uvelike može doprinijeti promociji Travnika u turističke svrhe, osobito pojedinih lokacija koje su adekvatne za održavanje sajma i pratećih aktivnosti poput predstavljanja knjiga ili književnih večeri (npr. Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“). Organizacija kulturno-umjetničkih radionica za učenika osnovnih i srednjih škola je još jedan od načina doprinosa kulturnoj djelatnosti.

U suradnji s kulturnim javnim ustanovama i osnovnim i srednjim školama u Travniku treba provoditi radionice za učenike. Radionice mogu biti iz dramske, glazbene i likovne umjetnosti, te iz književnosti. Jedan od načina širenja fotografije kao umjetnosti, a ujedno i uljepšavanja javnih prostora i jačanja identiteta Travnika, jest postavljanje fotografija naše općine i grada na određenim javnim lokacijama. Osim suvremenih fotografija, svakako bi posebnu pozornost privukle fotografije starog Travnika, kojih ima dovoljno, kako zbog značaja naše općine i grada kroz povijest, tako i zbog tradicije u oblasti izrade fotografija koja postoji u Travniku."

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

3. Kako ocjenjujete stanje u oblasti sporta i gdje vidite travnički sport za četiri godine? 

 IMOČANIN: "Ako izuzmemo stanje u borilačkim sportovima, ostali, posebno kolektivni sportovi, su na veoma niskom nivou. Neophodna su sistemska ulaganja u sport, ali i više promocije istog kroz rad s djecom u okviru osnovnih i srednjih škola. Budžet za sport bi trebao biti transparentniji i više usmjeren na rezultate."

 PEJAKOVIĆ: "Na području Travnika egzistira veliki broj sportskih organizacija. Iste su rasprostranjene diljem općine. Zastupljeni su biciklizam, judo, karate, košarka, nogomet, rukomet, stolni tenis, tenis, šah itd. Postojeći stanje, osobito s obzirom na snažnu tradiciju travničkog sporta, nije na zadovoljavajućoj razini. Konkretnim mjerama bi trebalo unaprijediti poziciju sportskih kolektiva, ali i generalno status sporta.

Osim profesionalnog sporta, treba raditi općenito na popularizaciji rekreativnih i sportskih aktivnosti. Naime, rekreacija i sport su sastavni dio kulture života i stoga se treba težiti što većoj prisutnosti rekreativnih i sportskih sadržaja na području cijele općine. Ključ je u raspoloživoj infrastrukturi. U Travniku se sportska infrastruktura nalazi na širem području općine, ali nije u najadekvatnijem stanju. Stoga upravo u fokusu rada općine po ovom pitanju treba biti infrastruktura, sanacija postojećih ili izgradnja novih sportskih terena. Tako se stvaraju uvjeti i potiču mladi za bavljenje sportom. To je bitno radi niza benefita koji djeca i mladi imaju od toga. Naime, djeca i mladi kroz rekreativne i sportske aktivnosti razvijaju samostalnost, lakše sklapaju prijateljstva i njeguju pozitivan rivalitet. Dakle, treba raditi na izgradnji i obnovi sportskih igrališta. Prioritet je stavljanje u funkciju sportske dvorane na Piroti.

U urbanom dijelu gdje živi veliki broj stanovnika, a tako i djece i mladih, nema dovoljan broj adekvatnih sportskih igrališta, kao osnovnog preduvjeta za aktivnije bavljenje sportom. Sportsko igralište, ne samo da postoji na odgovarajućoj lokaciji u centru, nego ima i svoju tradiciju i emotivnu vrijednost, prije svega zbog slavne povijesti rukometa u Travniku. To je igralište kod Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“, koje treba u potpunosti renovirati i staviti u funkciju. Također, i izvan urbanog dijela postoji velika potreba za sportskim igralištima, a i postojeća infrastruktura zahtijeva obnovu (npr. Paklarevo i Putićevo). Zatim, treba nastaviti s financijskom potporom sportskim organizacijama, ali uvažavajući brojnost članova u mlađim kategorijama, broj prijavljenih kategorija, zastupljenost spolova i ostvareni rezultati trebaju biti kriterij za dodjelu sredstava. Rad, trud i uspjeh se moraju vrednovati i nagraditi.

Također, radit ćemo i na širenju rekreativne i sportske ponude Travnika. Našoj lokalnoj zajednici trebaju određeni pomaci na području rekreacije i sporta. Znatan dio željenih pomaka nije uopće financijski, organizacijski i tehnički zahtjevan. Isti mogu biti osmišljeni na način da obuhvaćaju skoro sve kategorije stanovništva, neovisno o dobu, spolu ili nekom drugom kriteriju. Konkretno, kao što je praksa u Europi, a i u BiH, moguća je izgradnja vanjskih fitness parkova. Vježbališta na otvorenom su vrlo popularna i utječu na povećanje broja osoba koje se bave rekreacijom. Potom, jedan od načina uljepšavanja središnjeg gradskog trga, a ujedno i doprinosa aktivnostima, posebno starije populacije, je postavljanje „divovskog“ šaha na istom. Uostalom, ovo viđamo i u mnogim drugim gradovima.

Također, na više lokacija u općini je izvedivo postavljanje stolova za stolni tenis uz obnovu postojeće infrastrukture. Uvođenje javnih gradskih bicikala za prijevoz i rekreaciju građana je još jedan od načina doprinosa rekreativnim i sportskim aktivnostima. Gradska bicikla su u funkciji promocije prometovanja biciklom kao ekološki i po zdravlje poželjnog prijevoznog sredstva. Oni će se postaviti na deset lokacija u gradskom području gdje je najveća frekvencija ljudi i prometa, a i postoje problemi s raspoloživim parking prostorom. Ovako se pozitivno djeluje i na okoliš i na zdravlje ljudi, a i daje poticaj biciklizmu kao sportu koji već egzistira na području naše općine i postaje sve popularniji vid rekreacije i sporta, a istovremeno i prijevoznog sredstva.

Osim navedenog, potrebno je i organizirati sportska natjecanja između mjesnih zajednica općine Travnik. Ovo je mehanizam kojim se potiču i promoviraju sport, druženja i upoznavanje osoba iz različitih dijelova općine. Ovakvo natjecanje se treba održavati svake godine, a po mogućnosti u različitim dijelovima općine, odnosno različitim mjesnim zajednicama, u ovisnosti od raspoloživosti infrastrukture."

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

4. Na koji način poboljšati stanje u oblastima obrazovanja i predškolskog odgoja i obrazovanja u našoj općini?

 IMOČANIN: "Iako je ovo uglavnom oblast koja je u nadležnosti kantonalnog Ministarstva obrazovanja, neophodno je uključivanje i lokalne zajednice, kako kroz sufinansiranje učeničkog standarda (obezbjeđenja prevoza ne samo za učenike osnovnih, nego i srednjih škola, kupovine udžbenika i nastavnih pomagala, te obezbjeđenje jednog obroka u toku nastave, odnosno, u vrijeme pandemije, obezbjeđenje maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava za sve učenike, nastavnike i ostalo školsko osoblje), unaprijeđenje nastavnih procesa (nabavka opreme za škole), te obnova školskih objekata. Ne smijemo se pravdati time da je to nečija tuđa nadležnost – ovo su naša djeca i budućnost Travnika je u obrazovanom kadru."

PEJAKOVIĆ: "U Travniku postoji 11 osnovnih škola, šest srednjih škola i tri sveučilišta sa 16 fakulteta. Nadležnost za sustav obrazovanja je dominantno na kantonalnoj, odnosno entitetskoj razini. Ipak, odgovorna lokalna zajednica ne može ignorirati stanje u obrazovanju, nego sukladno svojim ingerencijama i mogućnostima, biti aktivni sudionik procesa u tom sustavu.

Općina se treba postaviti kao partner, kako školama i fakultetima, tako i nadležnim ministarstvima. To podrazumijeva približiti obrazovanje tržištu rada, odnosno realnim potrebama gospodarstva. Upravo općina treba i može biti inicijator pomaka na tom planu. Općina može biti poveznica između obrazovnog i gospodarskog sektora u procesima izobrazbe učenika. Dakle, cilj je obrazovati onaj kadar koji doista i treba na tržištu rada u Travniku. Tako se izravno reducira nezaposlenost i smanjuje odlazak mladih izvan Travnika i BiH. Svakako, posebno mjesto treba zauzimati potpora kontinuiranoj edukaciji kroz cjeloživotno učenje.

Na području Travnika postoje organizacije koje se bave s ovom oblasti te koje mogu biti partneri u razvoju lokalno prilagođenih programa doškolovanja i stjecanja novih vještina, u suradnji s lokalnim poslodavcima. Doprinos općine može biti vidljiv i kroz implementaciju promotivnih radnji u svrhu motiviranja ljudi za cjeloživotno učenje. Također, općina treba poticati i sudjelovati u organiziranju različitih seminara, radionica, tečajeva i ostalih sadržaja s ciljem unapređenja kompetencija, vještina i znanja svojih stanovnika.

Naravno, neizostavan je i rad na osiguranju uvjeta za kvalitetnije obrazovanje i kreiranju posebnih programa stipendiranja. Kod stipendiranja, treba obratiti pozornost na uspjeh u školovanju, deficitarne profesije/zanimanja i socijalni status. Ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u budućnost te bi ono trebalo biti jedan od temeljnih ciljeva društva u cjelini. Važna prednost Travnika je status sveučilišnog centra. Boljom uvezanošću općine i sveučilišta sa sjedištem u Travniku omogućava se primjena novih znanstvenih spoznaja u lokalnoj politici Travnika što je preduvjet pozitivnih implikacija na njegov razvoj.

Odgoj u vrtićima je prvi, poseban i presudan stupanj u odrastanju i razvoju djece. U Travniku djeluje jedna javna ustanova koja se bavi ovom djelatnošću – JU „Obdanište“. Vrijedan rad treba nastaviti podržavati. Unatoč ostvarenim postignućima, napredak je moguć, naročito u domeni inovativnosti programa i stanja infrastrukture. JU „Obdanište“ je jedna od najvažnijih ustanova na području naše općine. Poboljšanjem uvjeta sigurno bi se multiplicirali pozitivni učinci jer bi značilo povećanje zadovoljstva djece, roditelja i zaposlenika. Ujedno, program rada treba prilagoditi današnjem vremenu gdje će obrazovanje, odgoj i sigurnost djece biti na prvom mjestu. Ustanovu kvalitetnim sadržajem treba otvoriti svim građanima, odnosno njihovoj djeci.

Zgradu u dijelu grada/naselju Kalibunar i prostorije u zgradi „Amerikanka“ treba obnoviti i staviti u funkciju vrtića. Također je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose za zemljište u Turbetu koje je u vlasništvu JU „Obdanište“.

Uz središnju zgradu ove ustanove i ostale navedene objekte, gradski vrtić bi u suradnji s resornim kantonalnim ministarstvom, predškolsko obrazovanje mogao približiti i ruralnim područjima naše općine, u regijama Han Bila, Nova Bila i Turbe. U školama postoji dovoljno prostora da se uz pronalazak sredstava i stručnog kadra omogući pohađanje predškolskog obrazovanja i djeci izvan gradskih i prigradskih naselja tijekom cijele školske godine. Želja je napraviti uvjete za uspješniji odgoj i obrazovanje mlade generacije. Naša obveza je najmlađim osigurati kvalitetan odgoj."

 KANAFIJA: -

 KANIŽA: -

 PECO: -

 

 

Galerija slika