.

Zakazana 52. redovita sjednica Općinskog vijeća Travnik

10 Srpanj 2024

Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik Vlatka Lovrinović zakazala je 52. redovitu sjednica Općinskoga vijeća Travnik koja će se održati 18. srpnja 2024. godine s početkom u 10 sati, u velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija regionalnog puta R-440 Stara Bila – Gluha Bukovica, dionica Han Bila - Pode
2. Preporuka sa prijedlogom rang liste za izbor na pozicije u UV JU „Gradska Biblioteka Travnik“ i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova UV JU „Gradska Biblioteka Travnik“
3. Preporuka sa prijedlogom rang liste za izbor na pozicije u UV JU „Hrvatski kulturni centar Nova Bila - Travnik“ i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova UV JU „Hrvatski kulturni centar Nova Bila - Travnik“
4. Preporuka sa prijedlogom rang liste za izbor na pozicije u NO JU „Centar za socijalni rad“ Travnik i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova NO JU „Centar za socijalni rad“ Travnik
5. Godišnji plan utroška sredstava od naknada za korištenje državne šume u 2024. godini
6. Izvješće o radu Skupštine JP RV Plava voda d.o.o. Travnik za 2023. godinu
7. Izvješće o radu Skupštine PD „Vlašić“d.o.o. Travnik za 2023. godinu

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa