.

Na našu adresu stiglo je pismo čitateljice Marije Marić koje prenosimo u cijelosti:

Ulica Maršala Tita ili Bosanska ulica jedna je od najstarijih ulica u Turbetu, a nastala je prestankom rada uskotračne pruge krajem sedamdesetih godina 20. stoljeća. Sadašnji stanovnici mogu biti sve osim ponosni na svoju ulicu. A ti ljudi, moguće i posljednji turbetski "starosjedioci" živi su simbol nekadašnje sloge i dobrote kojom je Turbe nekada odisalo. U ulici žive: Fatima, Kata, Rada, Nenad, Admir, Adis, Elvedina, Marica, Ivka, Spomenka, Smiljan, Abdulkerim, Emir, Julija, Marija, Ziba, Denis... I dok tako ti mirni ljudi, koji međusobno dijele zlo i dobro, pomažu se i brinu jedni o drugima, usput gledaju kako se druge "nacionalno čiste" ulice po tko zna koji put asfaltiraju, sređuju, a njihova Pruga nikako. 

Što je najgore, sređuju se prazne ulice! Pruga osim što je puna rupa, blata, već mjesecima zaudara na kanalizaciju i fekalije, a da nitko od nadležnih nije došao pogledati, a kamoli sanirati po zdravlje opasan problem. Ta voda se odliva prema Šakićima, zagađujući dvorišta, štale itd. Učenici svakodnevno prolaze kroz te fekalije na putu do škole, riskirajući razna oboljenja. Mjesna zajednica traži participacije umirovljenika, ratnih vojnih invalida i porodica šehida na već potpisana općinska odobrenja za asfaltiranje, a koje nikako da krene. I onda se pitamo zašto svi odlaze?

 

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BIH, na sjednici održanoj 21.01.2004.godine donijelo je Odluku o imenovanju predsjednika i sudaca Općinskog suda u Travniku i određivanju datuma početka rada novoosnovanog suda, od 01. 03. 2004. godine.

Bez obzira na niz aktivnosti koje se vode u okviru unapređenja i zaštite okoliša i uređenja životne sredine, nažalost neodgovornost pojedinaca pokazuje nam česte primjere nebrige o životnoj okolini i našem zajedničkom interesu, navode iz Općine Travnik.

Načelnik Općine Travnik uputio je akt poduzeću “Toplana” sa zahtjevom da prestane sa isporukom uvećanih računa za isporučenu toplotnu energiju.

Tužna priča o Mirkecu koji je vagao

Djetinjstvo je razdoblje života u kojem smo najbezbrižniji, ali i najosjetljiviji na životne udarce. Ako u tom vremenu, umjesto sreće i sigurnosti, doživimo strah i nasilje, vjerojatno ćemo biti trajno obilježeni. Takvih sudbina sigurno ima i u našoj blizini, ali ih zbog užurbanosti vlastitih života ne stižemo prepoznati.

Mnogi Travničani sigurno se sjećaju legendarnog Mirka (Mirkeca) koji je ispred Crkve sv. Ivana Krstitelja u Travniku sjedio sa svojom vagom. Odlučan da neće prositi, iako je bio u stanju potrebe, samo bi prozborio: "Točna vaga".

Poznato je da je rođen u Grahoviku kao jedino dijete majke Ankice koja se preudala nekoliko godina nakon njegovog rođenja. Život s majkom i očuhom Jovom bio je težak jer je trpio svakodnevno zlostavljanje. Iako je bio izrazito pametan dječak, očuh ga je jednom toliko istukao da je to ostavilo doživotne posljedice na njegovo zdravlje.

Mirko (Mirkec) umro je prije nekoliko godina potpuno sam i zaboravljen.

 

Na današnji dan 1994. godine umro je Zaim Imamović, jedan od najpoznatijih interpretatora sevdalinke. Malo je poznato da je dio svoga djetinjstva proveo u Travniku za kojim je dugo čeznuo nakon preseljenja u Sarajevo.

Bio je jedan od prepoznatljivih glasova Radio Sarajeva, omiljen među publikom i vrhunski poznavatelj ove narodne pjesme. Budući da je odrastao u prigradskom naselju Bojna, pjesmu o ovom mjestu uvrstio je i u svoj repertoar.

Jedna od njegovih najljepših izvedbi je pjesma "Stara staza". Stihovi pjesme tematiziraju stanje duha bolesnog čovjeka koji u dugim noćima pronalazi jedinu radost - pogled na njegov grad. Neki izvori kažu da je pjesma nastala u Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu u Travniku, tj. na Sanatoriju s kojeg se pruža pogled na grad Travnik.

Stara staza


Već godina dana evo
kako bolan ležim sada
sa prozora moje sobe
vidim svjetla svoga grada


Naokolo svud zidovi
i hodnici bijele boje
mnogo snova u samoći
ovdje mojih ostalo je

Tijelo moje oboljelo
nalazi se ovdje sada
al' sam sretan kad uveče
vidim svjetla svoga grada

U mislima sam prolazim
šetajući po staroj stazi
skupa s dragom što mi ovdje
nikad bolnom ne dolazi.

Marija Marić diplomirana je komparativistica književnosti i bibliotekarstva koja već dugi niz godina radi u knjižnici Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“. Ljubav prema pisanju prati je od najranije dobi, a kao učenica srednje škole za poetske radove osvojila je veliki broj nagrada. Svoje pjesme ukoričila je 2002. godine u zbirku „Iz predgrađa uma“.

Mnogo godina kasnije Marija se vraća na književnu scenu i tu ne bi bilo ništa neobično da joj u objavi nove zbirke nije pomogla njezina desetogodišnja kći Julija. „Neke pjesme i jedna basna krasna“ je knjiga namijenjena najmlađim čitateljima, a čini je 14 pjesama i jedna basna koje je Julija vrlo vješto ilustrirala svojim crtežima.

„Kroz svoje dugogodišnje iskustvo kao knjižničarke u KŠC –u uvidjela sam da nije istina da djeca ne vole čitati i učiti, nego da vole čitati ono što im se sviđa. A činjenica je da dosta lektira, posebno za uzrast koji se uvodi u čitanje od prvog do četvrtog i petog razreda, je zastarjela, suhoparna, potpuno neadekvatna za djecu 21. stoljeća. U godinama kada bi trebali zavoljeti čitanje, djeca razvijaju otpor, kazala je Marija za Travnički vjesnik.

Promocija knjige održana je u utorak Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Šarena scena i glumci dramske sekcije su na vrlo zanimljiv način predstavili Marijne pjesme, a cijela promocija najviše je obradovala, naravno, učenike razredne nastave.

„U budućnosti bih voljela napisati zbirku koja će biti pravi učenički priručnik za razrednu nastavu, a na šaljiv način kroz stihove bi se bavila prirodom i društvom, hrvatskim jezikom, književnošću, lektirama, matematikom i sl. Posebno ovom prigodom želim zahvaliti nastavnicima razredne nastave koji rade težak, odgovoran i plemenit posao opismenjavanja i odgajanja malih ljudi, koji će se na tim temeljima izgraditi u dobre i pametne velike ljude.“, kazala je Marija.

Ova knjiga objavljena je u nakladi Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“, a recenzenti su bili Sanja Ledić i Ivan Volić, profesori hrvatskog jezika i književnosti.

KONKURS

Za upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

 

 1. Odgajatelj (1 izvršitelj) na određeno vrijeme s početkom od 15.02.2022. godine do 31.12.2022. godine,
 2. Spremačica (1 izvršitelj), na određeno vrijeme s od 15.02.2022. godine do 31.12.2022. godine,

 

Uz prijavu na Konkurs i kraću biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

Opći uvjeti (za pozicije 1 i 2 ):

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje (dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao)

 

Posebni uvjeti za poziciju br. 1. (odgajatelj):

 

 • VSS, ili završen I. ili II. ciklus po bolonjskom sistemu (240 ili 300 ECTS) smjer: predškolski odgoj i obrazovanje (dokaz o završenom stepenu obrazovanja –diploma)
 • Položen stručni ispit (uvjerenje o položenom stručnom ispitu)

 

Opis poslova za poziciju br.1:

 

 • odgajatelj je dužan savjesno i marljivo obavljati poslove radnog mjesta za koji je sklopljen ugovor;
 • štiti interese ustanove, dostojanstvo struke, prava svakog djeteta i u svakoj prilici se pridržava etičkog kodeksa koji sadrži načela profesionalne etike i visok nivo odgovornosti, kao i pridržavanje organizacije rada u vrtiću propisane zakonom i podzakonskim aktima ustanove;
 • obavlja odgojno-obrazovni rad s djecom ranog i predškolskog uzrasta kroz realizaciju plana Cjelovitog razvojnog programa;
 • rad djece prati prema dječijim ishodima učenja i tematskom planiranju sadržaja u skladu sa uzrasnim karakteristikama odgojne grupe i interesovanju djece i permanentno se stručno usavršava;
 • učestvuje u radu komisije za prijem djece u programe koje realizira JU obdanište “Travnik”
 • izrada globalnih i operativnih planova rada za odgojnu grupu (godišnji, mjesečni i sedmični planovi);
 • prati potrebe za nabavkom didaktičkih materijala i opreme u odgojno-obrazovnom radu s djecom;
 • pripremanje za  odgojno-obrazovni  rad,  koja  obuhvata  dnevno  planiranje  i  strukturiranje  radnog  ambijenta,  u  skladu  sa tematskim i programskim ciljevima;
 • primjenjuje savremene metode i oblike rada;
 • prati dječiji razvoj kroz aspekte dječijeg razvoja (tjelesni i zdravstveni razvoj, kognitivni, socijalno-emocionalni, razvoj govora i ostala područja kreativnog izražavanja djeteta, uz inicijalno i finalno praćenje dječijih ishoda učenja konkretne odgojne grupe;
 • estetsko i pedagoško oblikovanje prostorija u cilju podsticanja dječjih aktivnosti;
 • vodi brigu o djeci u svojoj odgojnoj grupi i  u tom cilju obavlja sve poslove vezane za dnevni ritam života i rada odgojne grupe;
 • daje podatke pedagogu-psihologu za karton o razvoju djeteta;
 • kontinuirano se stručno usavršava i jača svoj profesionalni razvoj u odgojno-obrazovnom radu;
 • vodi redovno i uredno potrebnu pedagošku dokumentaciju i personalnu dokumentaciju djece odgojne grupe,
 • prilikom uočavanja o pojavi dječijih razvojnih odstupanja prilikom opservacije djeteta, istu prijavljuje pedagogu-psihologu, ili drugom stručnom licu u ustanovi;
 • radi sa djecom sa posebnim potrebama;
 • organizuje svečanosti, izložbe likovnih radova i brine se o estetskom uređenju prostora gdje djeca borave;
 • sarađuje sa roditeljima, pedagogom-psihologom, stručnim saradnicima, koordinatorima, te sarađuje sa lokalnom zajednicom i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti Ustanove i vrtića;
 • prisustvuje seminarima te se uključuje u rad na projektima, usavršava svoja znanja i vještine,
 • rad sa pripravnikom (mentorski rad)
 • uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda
 • priprema i održava roditeljske sastanke, organizuje različite forme realizacije i uspješno ostvaruje kvalitetnu komunikaciju s roditeljima;
 • učestvuje i redovno prisustvuje u radu stručnih organa (Stručni aktiv, Vijeće odgajatelja);
 • vrši kontrolu i praćenje naplate usluga boravka djece u svojoj odgojnoj grupi i primarnu kontrolu ispravnosti dostavljenih uplatnica;
 • odgovara za inventar, igračke, didaktički materijal u svojoj skupini i ostala sredstva za koja je zadužen te i pridržava se organizacije rada.
 • radi i druge poslove po nalogu direktora.

 

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica uz rad u smjenama.

 

Posebni uvjeti za poziciju br. 2. (spremačica):

 

 • NK zaposlenik (dokaz o završenom stepenu obrazovanja)

 

Opis poslova za poziciju br.2:

 

 • otvaranje objekta i provjetravanje prostorija
 • pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova
 • čišćenje grupnih soba, hodnika, terasa i vanjskog prostora
 • pranje prozora
 • svakodnevno usisavanje i brisanje prašine sa namještaja
 • postavljanje i podizanje ležaljki
 • priprema stolova i stolica za obrok
 • redovno pranje i presvlačenje posteljine
 • održavanje cvijeća
 • neplanirani poslovi i poslovi po nalogu direktora

 

Za navedeno radno mjesto propisana je 40 satna radna sedmica s radnim vremenom od 08.00 do 16.30h.

 

Sva priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija (od nadležnog organa za ovjeru).

Sva navedena radna mjesta obavljaju se u Centralnoj zgradi obdaništa Travnik.

Prednost pri prijemu imaju osobe koje su to pravo stekle u skladu sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu zadovoljili Opće uvjete Konkursa, biće pozvani na testiranje i intervju u prostorijama Obdaništa (pozicija 1), odnosno na intervju (pozicija 2).

Dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici Obdaništa www.obdanistetravnik.edu.ba, kod direktora JU obdanište Travnik ili putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom u JU Obdanište “Travnik” na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje obdanište “Travnik” Travnik

Lukačka bb

72270 Travnik,  s naznakom PRIJAVA NA KONKURS (za poziciju 1 ili 2) -ne otvaraj-

 

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj ploči Obdaništa “Travnik” i web stranici JU obdanište Travnik www.obdanistetravnik.edu.ba.

Objavu Katoličkog školskog centra "Petar Barbarić" Travnik povodom smrti djelatnice Ružice Vukoja prenosimo u cijelosti.

U tijeku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik, 21.03.2022. godine.

Stranica 7 od 131

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa