.

2.650.000 eura za mala i srednja poduzeća

30 Ožujak 2016

Europska unija i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) putem projekta podrške malim i srednjim poduzećima u BiH, vrijednim oko 2,65 milijuna eura, pomažu da se popravi njihova konkurentnost, kako na domaćem, tako i na regionalnom, te međunarodnom tržištu, istaknuto je danas na skupu o temi Podrška malim i srednjim poduzećima koji je u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, EBRD-a i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH održan u Sarajevu.

 


- Radi se o Programu podrške malim i srednjim poduzećima kroz savjetodavne usluge, vrijednom 2.650.000 eura, od čega 650.000 osiguravaju sama poduzeća, a dva milijuna eura Europska unija, kazao je Zihnija Hasović, menadžer projekta savjetovanje za mala i srednja poduzeća u EBRD.

 

Kreditna linija

Naveo je da će u okviru programa, koji je u tijeku, ukupno biti podržano više od 130 malih i srednjih poduzeća s dva instrumenta koje EBRD ima na raspolaganju, a to je podrška lokalnim konsultantima i međunarodnim savjetnicima.

Drugi program koji je također prezentiran jučer, kako je kazao Hasović, odnosi se na kreditnu liniju koju je EBRD osigurao u suradnji sa EU, a radi se o 20.000.000 eura. Dodao je da je EU osigurala 4.000.000 eura za tehničku pomoć i subvencije poduzećima.

- Riječ je o tome da će poduzeća koja podignu kredite u partnerskim bankama imati mogućnost da, ako uspješno urade projekt, a radi se o projektu koji se fokusira na zaštitu na radu, zaštitu okoline, energetsku efikasnost, imati mogućnost da dobiju subvencije, kazao je pojasnio je Hasović.

 

Propisi sve koče

- Mislim da mi u BiH još nismo dovoljno svjesni da se moramo približiti EU i da je to naša strategija i cilj. Nemamo legislativu, odnosno zakonodavstvo harmonizirano na svim nivoima, pa čak i općinski propisi koče razvoj malog i srednjeg poduzetništva, kazao je predsjednik VTKBiH Bruno Bojić./oslobodjenje.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa