.

EBRD i EU kroz Program potpore pomaže MSP u BiH sa 24 miliona eura

11 Travanj 2016

Europska banka za obnovu i razvoj  i Europska unija danas su u Sarajevu predstavili Program potpore konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u BiH.

Kako je istaknuto program je vrijedan 24 miliona eura, a ima cilj pomoći poduzećima da moderniziraju proizvodne kapacitete i usklade poslovanje sa direktivama Europske unije.

Martin Schieder, šef sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH izjavio je će EU sa četiri miliona eura podržati kreditnu liniju EBRD usmjerenu na poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u BiH.

"Ovaj projekat će osigurati pomoć za oko 50 malih i srednjih poduzeća u BiH da bi unaprijedili proizvodne kapacitete, te da bi uskladili rad sa direktivom EU u oblasti zaštite okoline, zaštite na radu, te kvaliteta proizvoda", rekao je Schieder, dodavši kako od vlasti BiH se očekuje da ubrzaju neophodne ekonomske reforme, te da uspostave efikasniji sustav koji će uskladiti institucionalni i pravni okvir za konkurentnost malih i srednjih poduzeća.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić ocijenio je da proizvodi i usluge u BiH imaju kvalitet, ali da na njihovu konkuretnost utječu brojna opterećenja.

Bojić smatra kako bolja infrastruktura i bolje povezivanje između privrednika u BiH pomoglo bi poboljšanju konkurentnosti domaćih proizvoda. Navodeći kao otežavajuću okolnost za domaću proizvodnju kvote koje EU i druge zemlje pokušavaju uvesti BiH.

S ciljem potpore malim i srednjim poduzećima da prevaziđu različite barijere prilikom realizacije investicija u poboljšanja, EBRD je partnerskim bankama u BiH omogućio kreditnu liniju od 20 miliona eura.

Malim i srednjim poduzećima biti će odobravani krediti za financiranje poboljšanja proizvodnih i poslovnih procesa do maksimalno milion eura, pri čemu je za uspješno realizirane i verificirane projekte predviđen grant od 15 % vrijednosti kredita.

Izvor

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa