.

Telekom operateri moraju sniziti cijene od početka lipnja

21 Travanj 2016

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) u BiH objavila je danas Odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije čime bi trebalo doći do znatnijeg pojeftinjenja usluga koje pružaju telekom operateri. 

 

Ovom odlukom usluge telekom operatera moraju biti usklađena sa cijenama identičnih usluga operatera u regiji. Odluka, a samim tim i jeftinije usluge, stupit će na snagu 1. lipnja, odnosno 1. srpnja ove godine. Između ostalog, telekom operaterima se nalaže da svim korisnicima izjednače cijene za pozive iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenama poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži. U sklopu svih postpaid i prepaid tarifnih paketa, cijene poziva iz mobilne mreže prema fiksnim i mobilnim mrežama u inozemstvu ne mogu biti veće od graničnih cijena korištenja govorne usluge u međunarodnom prometu definiranih članom 13. Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH; U skladu postpaid i prepaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva primjene ili obračunska jedinica 1 sekunda ili ukinu naplate uspostave poziva.

Uspostava poziva se izuzetno može naplaćivati za bonus minute koje korisnik dobija u okviru: paketa koji uključuju neograničen promet (Flat paketi), tarifna opcija, tarifnih paketa koji uključuju besplatne vikend minute i slično. Za prepaid korisnike trajanje računa nakon nadopune računa iznosom 10,00 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana od nadopune (u periodu od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive).

RAK je prije donošenja ove odluke uradio opsežnu analizu stanja na tržištu u proteklih nekoliko godina. Zaključeno je da ne postoji dovoljna konkurencija, a RAK navodi da postoje znakovi oligarhijskog ponašanja tri dominantna operatera. Sva tri telekom operatera imaju slične ponude, a broj prelazaka iz jednog telekoma u drugi kod korisnika je vrlo rijedak tako da operateri imaju stabilno tržište. Analizom cijena ustanovljeno je da bh. telekom operateri imaju znatno skuplje usluge, posebno u domenu srednjih i velikih korisnika.

 

Izvor

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa