.

Travnički rudnik „Abid Lolić“ smanjio gubitak poslovanja

12 Kolovoz 2016

Travnički rudnik „Abid Lolić“ smanjio je gubitak za prvu polovinu ove godine u odnosu na isti period 2015. godine za 369.281,00 KM.

Rudnik Abid Lolić je jedan od sedam rudnika koji posluju u okviru koncerna Elektroprivrede BiH. Grupno gledano, rudnici su smanjili gubitak u poslovanju u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period prethodne za 13.854,444 milijuna KM. U 2015. su rudnici u prvoj polovini godine zabilježili gubitak od 44,8 milijuna KM, a za isti period ove godine gubitak iznosi 31 milijun KM. /o.t./

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa