.

Od sljedeće godine potpora malom i srednjem poduzetništvu iz EU

18 Prosinac 2015


Mala i srednja poduzeća bi već od sljedeće godine mogla kroz COSME program imati pristup sredstvima od 2.3 milijarde eura koji je osiguran za vrijeme trajanja ovog programa od 2014. do 2020.

 

Naime, Predsjedništvo BiH je jučer donijelo odluku od prihvaćanja sporazuma sa Europskom unijom o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u Programu Unije "Konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća" (COSME). Ostalo je još da ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa potpiše ovaj sporazum.

Cilj programa je da smanji administrativne i regulatorne teškoće sa kojima se susreću MSP-ovi i to kreiranjem okruženja povoljnog za kompanije. COSME također podržava biznise kako bi bili konkurentni ohrabrujući ih da usvajaju nove biznis modele i inovativne prakse.

On bi mogao biti od pomoći kompanijama koje imaju problema u pristupu tradicionalnim kreditnim sredstvima.

Ovo je komplementarno aktivnostima u oblastima sa visokim potencijalom rasta kao što je turistički sektor. COSME podržava poduzetnike kroz jačanje usluga kao što su edukacija poduzetnika, mentoring i drugi servisi podrške.

Kroz njega će biti podržane aktivnosti koje podržavaju specifične grupe koje imaju teškoća da dostignu svoj puni potencijal kao što su mladi ljudi, žene i stariji poduzetnici.

Program je prvenstveno namijenjen malim i srednjim poduzetnicima te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama/institucijama koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva.

Prema riječima Jamile Milović-Halilović, v.d. šefice komunikacija Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH, Cosme će podržati mala i srednja poduzeća u boljem pristupu finansijama, tržištima, podršci poduzetnicima i povoljnijim uvjetima za pokretanje novih poslova i rasta.

''Kako bi se omogućilo tvrtkama u BiH da sudjeluju u ovom programu, BiH mora potpisati sporazum sa EU i platiti godišnju naknadu. EU je planirala sudjelovanje od 300.000 eura u okviru programa IPA 2014 (za pokrivanje 90% ulazne karte 2015.) i 282.200 eura u okviru programa IPA 2015 (za pokrivanje 85% ulazne karte 2016.)", kaže za Akta.ba Jamila Milović-Halilović, v.d. šefa komunikacija Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH.

Snježana Ivić Pavlovski, nacionalna koordinatorica za COSME programa Republike Hrvatske, kaže da podatke o korištenim sredstvima COSME-a za Hrvatsku još nemaju jer im ih EK još nije predočila.

"Inače, program praktički niti ne sadrži natječaje na koje se mogu javiti direktno poduzetnici odnosno kompanije. Uglavnom su ti natječaji namijenjeni institucijama, agencijama i slično, a cilj im je razvoj politika, raznih sustava i oblika suradnje. Važni su i tzv. financijski instrumenti koji funkcioniraju na način da se za status financijskih i termedijara natječu domaće financijske institucije preko kojih se onda sredstva programa plasiraju u obliku kredita ili garancija", navodi ona.

Kroz podršku oblikovanju politika u cilju poboljšanja okvirnih uvjeta za konkurentnost poduzeća kroz ovaj program je moguće dobiti sredstva i za rad radnih skupina, izradu studija, analiza, organiziranje konferencija, radionica i tematskih stručnih radnih grupa na kojima se razmjenjuju iskustva između kreatora politika s ciljem prikupljanja znanja po pojedinim sektorima.
Kroz njega se promiče se razmjena iskustava i najbolje prakse vezano uz razvoj i koordinaciju politika koje potiču poduzetništvo i inovacije.

Što se tiče segmenta promocije poduzetništva u okviru ove komponente potiče se razvoj poduzetničkih vještina posebno među novim poduzetnicima, mladima i ženama. Žensko poduzetništvo se potiče putem Europske mreže za promociju ženskog poduzetništva (WES) i Europske mreže veleposlanica ženskog poduzetništva, provodi se program razmjene Erasmus za poduzetnike, potiče se društveno odgovorno poslovanje.

Kroz promotivne aktivnosti u školama i na sveučilištima promoviraju se poduzetničko učenje i samozapošljavanje. Na natječaje se mogu javiti organizacije/institucije koje djeluju u području poticanja, promicanja i/ili podupiranja poduzetništva, navodi se na stranici Europske komisije. /akta.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa