.

BiH: Rast industrijske proizvodnje, izvoza i zaposlenosti

07 Siječanj 2016

Prema danas objavljenim ekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za prvih deset mjeseci 2015., BiH je nastavila sa pozitivnim trendovima.

 

 

Industrijska proizvodnja

Tijekom listopada 2015. godine u Bosni i Hercegovini je nastavljen pozitivan trend rasta industrijske proizvodnje. Tako je u periodu siječanj-listopad 2015. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine, ostvaren rast fizičkog opsega industrijske proizvodnje od 2,7%. Promatrano po sektorima, najznačajniji doprinos rastu industrijske proizvodnje u periodu siječanj-listopad 2015. godine ostvaren je u okviru prerađivačke industrije i rudarstva, gdje su registrirane stope rasta od 2,5% odnosno 7,9%.

Promatrano na mjesečnom nivou, desezonirani rast ukupne industrijske proizvodnje tijekom listopada u odnosu na rujan tekuće godine iznosio je 1,8%, što predstavlja najviši rast na mjesečnom nivou nakon siječnja, kada je rast iznosio 2,8%. Posebno ohrabruje podatak da je najzačajniji doprinos ostvaren u okviru bh. prerađivačke industrije gdje je, u odnosu na rujan, registrirano povećanje proizvodnje od 4,5%.


Tržište rada

Ukupna radna snaga u BiH u periodu I‐IX 2015. godine je uvećana za 0,3% g/g, što je rezultat povećanja broja zaposlenih i smanjenja broja nezaposlenih osoba. U BiH je u promatranom periodu registrirano 710,3 tisuće zaposlenih osoba, uz rast od 1,5% g/g. Područja djelatnosti sa najvećim brojem zaposlenih osoba (prerađivačka industrija i trgovina na veliko i malo, popravaka motornih vozila i motocikala) su imala najveći doprinos rastu ukupnog broja zaposlenih. Najbrži rast broja zaposlenih u promatranom periodu je bio u djelatnostima poslovanja nekretninama. Ukupan broj nezaposlenih osoba u listopadu 2015. godine je smanjen za 2% g/g i iznosi 536,9 tisuće, a stopa nezaposlenosti u rujnu je iznosila 43%.

Uporedo sa povećanjem broja zaposlenih u BiH je u I‐IX 2015. godine registrirano minorno povećanje prosječne neto plate (0,1% g/g) koja iznosi 830 KM. Prosječan broj umirovljenika u BiH u listopadu 2015. godine je uvećan za 1,4% g/g i iznosio je 648,76 tisuća. U istom periodu prosječna mirovina u BiH je iznosila 358 KM i veća je za 0,8% u odnosu na isti period 2014. godine. Minimalne mirovine u rujnu2015. godine se nisu mijenjale u odnosu na prethodni mjesec i iznose 326,2 KM u FBiH i 174,4 KM u RS.


Javne financije

U listopadu mjesecu 2015. godine, proračunski prihodi sa JR Uprave za neizravno oporezivanje BiH, nakon servisiranja obveza vanjskog duga, bilježe godišnje smanjenje od 1,7% g/g. Smanjenje navedenih prihoda je posljedica rasta obveza servisiranja vanjskog duga (2,7%), kao i smanjenja neto prihoda (0,7%) u promatranom mjesecu. Prikupljeni neto prihodi su manji kao rezultat smanjenja prikupljenih prihoda od PDV i akciza tijekom listopada mjeseca.

U nadležnosti entitetskih poreznih uprava za prvih deset mjeseci tekuće godine je prikupljeno oko 5 milijardi KM prihoda od direktnih poreza, doprinosa, pristojni, naknada i dr. prihoda, što je za 4,1% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno prikupljeni prihodi u nadležnosti PU FBiH su u istom periodu veći za 4,7%. U nadležnosti PU RS ostvaren je rast od 2,8% ukupnih prihoda.

 

Cijene

U BiH je u periodu I‐X 2015. godine zabilježena deflacija od 0,9% u poređenju sa istim periodom 2014. godine, dok je u listopadu deflacija iznosila 1,8% g/g. Smanjenja cijena nafte i hrane na svjetskom tržištu su imali glavni utjecaj na razvoj cijena u BiH i EU.

 

Vanjski sektor

U periodu siječanj – listopad 2015. godine Bosna i Hercegovina je nastavila pozitivan trend u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa svijetom što se manifestiralo kroz blago povećanje ukupne robne razmjene, nešto višu stopu rasta izvoza roba, smanjenje uvoza roba u manjoj mjeri, što je dovelo do značajnijeg smanjenja vanjskotrgovinskog robnog deficita i bolje pokrivenost uvoza izvozom u odnosu na isti period prethodne godine. Tijekom navedenog perioda zahvaljujući jačanju izvozne tražnje u glavnim trgovinskim partnerima i povećanju proizvodnje u prerađivačkoj industriji Bosna i Hercegovina je ostvarila ukupni izvoz roba u vrijednosti od oko 7,5 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti period prethodne godine. S druge strane, ako se bh. izvoz roba promatra na mjesečnom nivou može se konstatovati da je tijekom listopada nastavljen pozitivan trend rasta, s tim da je stopa rasta bila nešto niža od desetomjesečnog prosjeka i iznosila je 2,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Tijekom prvih 10 mjeseci 2015. godine ukupni bh. uvoz iznosio je približno 13,2 milijardi KM što predstavlja smanjenje od 1,6% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je smanjenje u listopadu u odnosu na isti mjesec prethodne godine iznosilo 6,2%. Ključni razlozi smanjenja uvoza u navedenom periodu su slabljenje finalne potrošnje, pad svjetskih cijena (ponajviše energenata i hrane), te bazni efekt iz prošle godine kada se desio nagli skok uvoza roba.

Tako je vanjskotrgovinski robni deficit za period siječanj-listopad 2015. godine iznosio oko 5,7 milijardi KM i u poređenju sa istim periodom prethodne godine smanjen je za 8%. Ovo smanjenje vanjskotrgovinskog deficita poboljšalo je pokrivenost uvoza izvozom u BiH za oko 3 p.p, tako da je pokrivenost uvoza izvozom nakon prvih 10 mjeseci iznosila 56,7%. /o.t./

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa