.

Bosanska kuća u dječjim rukama: Mala arhitektonska radionica u Travniku

20 Veljača 2024

U sklopu projekta ,,Obnova i zaštita srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik” koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH sredstvima granta za 2023. godinu iz Fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa (AFCP 2023), uspješno je završen prvi ciklus arhitektonske radionice pod nazivom „Bosanska kuća dječijim rukama“, navode iz Zavičajnog muzeja Travnik.

Radionica je održana 15. veljače 2024. godine u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih Travnik i njihovim mentorskim programom ,,Stariji brat, starija sestra”. Osnovni cilj radionice je bio da se djeci, kao mlađem naraštaju, približi bosanska tradicionalna arhitektura i običaji koji se vežu uz život u bosanskim kućama. Radionica je predstavljala spoj arhitekture, tradicije, kao i dječije mašte i kreativnosti, čime su djeca dobila priliku da postanu sudionici u važnom procesu očuvanja naše kulturne baštine.

Radionica je bila podijeljena na dva dijela, teorijski i praktični. U okviru teorijskog dijela, djeca su imala priliku da pogledaju prezentaciju o tradicionalnoj bosanskoj arhitekturi, gdje su mogli da nauče mnogo o jednom arhitektonskom ansamblu kojeg čine: kuća, avlija i bašća, kao i o načinu izgradnje i tipovima kuća na travničkom području. Drugi dio radionice bio je predviđen za praktično iskustvo, gdje smo na jedan zabavan i kreativan način crtali male bosanske kućice na dekorativnom bijelom kamenu, te kao rezultat radionice uspjeli da napravimo jedno malo „Dječije bosansko naselje“.

Po završetku praktičnog dijela, djeca su dobila zadatak da sa svojim mentorima istraže Osoje – mahalu u Travniku i unutrašnjost jedne bosanske tradicionalne kuće, te pokušaju prepoznati elemente tradicionalne arhitekture naučene u tijeku ove radionice.

Voditeljice radionice bile su: Amela Tiro, muzejska pedagogica, Sabina Maslić, muzejska arhitektica, Ilhana Mujak, voditeljica mentorskog programa, a uz pomoć mentora i volontera Centra za edukaciju mladih.

U sklopu projekta ,,Obnova i zaštita srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik”, JU Zavičajni muzej Travnik planira održati još jednu arhitektonsku radionicu za djecu i mlade, pod nazivom ,,Najljepše tvrđave BiH”. Ova radionica će biti posvećena srednjem vijeku, te tvrđavama i utvrdama kao karakterističnom arhitektonskom zaostavštinom iz ovog perioda, navode iz Zavičajnog muzeja Travnik.

Može biti slika sljedećeg: 15 ljudi i Ljudi uče

Može biti slika sljedećeg: 3 ljudi i Ljudi uče

Opis fotografije nije dostupan.

Može biti slika sljedećeg: 5 ljudi i ljudi koji se penju

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa