.

"Ključ lokalnog razvoja je u realizaciji malih projekata"

21 Studeni 2016

Doktor kirurgije, novobiljanin Mario Gučanin Gazibarić, jedan je od naših sugrađanina na koje možemo biti ponosni. Ovaj mladi čovjek, Medicinski fakultet završio je 2011. godine u Sarajevu, nakon čega se vraća u rodni kraj gdje obavlja staž i specijalizaciju u Hrvatskoj bolnici „Dr. Fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj. Završnu fazu specijalizacije obavlja u Kliničkom centru u Sarajevu.

Biti kirurg, bio je moj životni san, stoga sam se odlučio za studij medicine. Studentske dane najviše pamtim po dugotrajnim učenjima, dobrim prijateljima koji su se razasuli po cijelom svijetu i naravno po slavljima nakon položenih ispita.“, rekao je Gazibarić.

Pored svog kirurškog zanimanja, radi kao profesor u Srednjoj školi „Travnik“ u Novoj Biloj gdje predaje stručne predmete medicinskim tehničarima, također ispituje prvu pomoć pri autoškolama, a već 3 godine je liječnik u Nogometnom Klubu Vitez.

Moji planovi za budućnost su veliki, zahtjevaju jako puno truda i rada. Želim stvoriti svjetsku, konkurentnu i uspješnu kirurgiju u Bolnici u Novoj Biloj, također uz sve ostale kolege liječnike težiti izgradnji sedme i osme lamele, gdje ćemo na taj način ostvariti prepoznatljivost i izvan naših prostora.“, izjavio je ambiciozni liječnik.

Politikom se bavi četiri godine, zbog toga što smatra da ukoliko se ne bavite politikom, ona se bavi vama. Na posljednjim lokalnim izborima uspješno ulazi u Općinsko vijeće grada Travnika i postaje vijećnik ispred HDZ-a BiH.

Kao vijećnik planiram realizirati par projekata u vidu prevencije i ranog otkrivanja nekih teških oboljenja, također želim surađivati s mladim ljudima kojima želim pomoći da ostvare svoje ideje putem raznih projekata.“, rekao je Gazibarić.

Za naš portal ovaj mladi i uspješni čovjek prokomentirao je i novi trend iseljavanja mladih ljudi iz BiH, za koji kaže da je periodičan i ponavljan u mnogim krajevima svijeta, te da je na njega ponajviše utjecala politička situacija.

Nadam se da ćemo mi koji ostanemo u BiH imati dovoljno energije da se pokrenemo i da svojim radom i trudom izvućemo državu iz sivila koje vlada“, zaključio je za kraj.

 

Tanja Meljančić

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa