.

"I ženama je mjesto u politici"

28 Studeni 2016

O njoj bi se moglo pisati u nekoliko serijala. Mlada, uspješna i svestrana Vlatka Lukić, diplomirana teologinja vijećnica je u općinskom vijeću Travnik, te radi kao politički tajnik HDZ BIH Travnik i obnaša dužnost tajnice Županijskog Odbora Zajednice Žena „Kraljica Katarina Kosača“ HDZ BIH ŽSB. 

Uvjerena sam da položaj žene bez obzira na zanimanje u BiH nije zabrinjavajući niti obeshrabrujući, ali uvijek možemo bolje i zato se trebamo boriti za veća prava i veće poštovanje društva i cjelokupne države. I ovaj moj mandat u vijeću je jedna poruka ženama, pogotovo mladim da budu odvažne i da ustraju u svom putu i da je ženi mjesto u politici.“, odlučno je rekla vijećnica.

Završila je i Političku akademiju HDZ BiH, također bila je polaznica različitih edukacija poput „Edukacije žena za menadžere i instruktore sportsko-rekreativnih aktivnosti“ i “Council of Europe Schools of Political Studies 2014“, kao i brojnih političkih seminara u organizaciji Robert Schuman Institute , EPP Group, Hanns Seidel Foundation. Prva je predsjednica ZŽ „KKK“ OO HDZ BiH Travnik. Trenutno sudjeluje u kursu: „Liderstvo i razvojni rad s mladima u zajednici“

Studij teologije uveliko je utjecao na moju osobnu izgradnju. Osim znanja bio je i jedna velika škola života koja me je pripremila za životnu aleju odabira i izazova koji me čekaju i za koje sam osobno odgovorna.“, izjavila je Lukićka za naš portal.

Politikom je se počela baviti 2008. godine kada je po prvi put izabrana za općinsku vijećnicu u općinsko vijeće Travnik ispred HDZ BiH. Prije toga svoja prva politička znanja i iskustva stekla je kao član Povjerenstva za mlade općine Travnik.

Razlog zašto sam se uključila u politiku je upravo osjećaj da tek svojim radom, zalaganjem i energijom mogu očekivati da će se neke stvari popravljati, mijenjati. Zapravo da sam i ja jedan od sukreatora koji je pozvan da gradi budućnost u koliko imam želju ostati tu, graditi svoj dom i obitelj. Nažalost danas kada se govori o politici i političarima mladi imaju veliku odbojnost i doživljavaju ih na jako negativan način. Politika je puna izazova i od osobe traži stalnu budnost na svojim riječima i djelima.“, objasnila je Lukićka te dodala kako je zbog studija koji je završila, htjela svojim ponašanjem i djelovanjem graditi sliku političara koji će mladima vratiti povjerenje u politiku i političare. Iza nje su do sada dva vijećnička mandata.

Jedan od prvih projekata u kojem je sudjelovala jest izrada Strategije za mlade općine Travnik, osim ovog projekta kao vijećnica sudjelovala je u nizu projekata kao sto su: obnova, infrastrukturni projekti, projekt izgradnje vodovoda Plava voda. Sudjelovala je i u donošenju strateških dokumenata kao što je: Strategija razvitka općine Travnik 2016-2020., izgradnja „Trga Europe“ u Travniku, organiziranje održavanja prve Božićne čarolije u gradu Travniku na što je izuzetno ponosna.

„U općinskom vijeću Travnik predstavljam Hrvate, ali i sve građane naše općine Travnik, stoga moji su ciljevi da kroz svoje dosadašnje političko djelovanje nastavim s rješavanjem problema u našoj lokalnoj zajednici. Neravnopravan položaj Hrvata očit je u gotovo svim životnim situacijama, jedan od primjera je i Općinsko vijeće Travnik, gdje smo mi hrvatski vijećnici znali biti preglasani i gdje su naši hrvatski interesi znali biti ugroženi. Na nama je da se borimo i svojim zalaganjem za preustroj općine Travnik u grad poboljšamo svoj položaj. Jedan od ciljeva je svakako poboljšanje uvjeta života u općini Travnik od zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, okoliša, obagaćivanja kulturnih događaja i sl..“, rekla je mlada i uspješna političarka, te se osvrnula na iseljavanje mladih kao jednu od najaktuelnijih problema općine.

„Rečenica koju vrlo često čujemo je da na mladima svijet ostaje. Svakako mladima treba pružiti priliku da mijenjaju stvari jer mladi su puni ideja,energije i željni dokazivanja da su sposobni. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je pravi primjer mladih, obrazovanih i uspješnih ljudi. Poruka mladima koji ostaju u BiH je ta da je svaki početak težak ali to ih ne treba obeshrabriti, treba da ulažu u sebe, svoje znanje i da se bore jer ovdje je njihov dom koji trebaju učiniti boljim i gdje će podizati i graditi svoje obitelji. Ostanak i opstanak u BiH ne samo da je moguć, nego se uz trud, volju, žrtvu i strpljenje može se izgraditi kvalitetan život. Bosna i Hercegovina je dom svih nas koji zajedno moramo izgraditi za dobrobit svih nas koji živimo u ovoj prelijepoj zemlji.“, zaključila je za kraj.

 

Tanja Meljančić

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa