.

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA: Poziv roditeljima za prijavu djece u ''Program predškole''

23 Rujan 2019

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽSB pozvalo je roditelje na upis djece u predškolsko obrazovanje.

Razdoblje od rođenja do šeste godine života temelj je cjelokupnoga razvoja ljudskoga bića i njegova života. Uspjeh u školi, zdravstveno stanje, razvoj na kognitivnom i emocionalnom planu, želja za znanjem i učenjem, odnos prema drugima i društvu, potreba za kreativnim doprinosom te i ostale odlike čovjeka utemeljuju se do šeste godine života.

„Utrka je već napola pretrčana prije nego što djeca krenu u školu“.

Sabor Kantona Središnja Bosna sredinom 2017. godine donio je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Kantona Središnja Bosna'', broj 10/17) čijim smo donošenjem stvorili zakonske pretpostavke za uvođenje i realizaciju Obveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Program predškole) u godini pred polazak u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim programom predškolskoga odgoja i obrazovanja, a kojemu je cilj kvalitetna priprema djeteta za svakodnevne izazove, školu, kao i njegovu uspješnu prilagodbu školskim obvezama. Program predškole traje minimalno 150 sati.

Potpuni i obvezni obuhvat Programom predškole u školskoj/pedagoškoj 2019./2020.godini dužni smo pružiti i osigurati svakom djetetu u godini pred polazak u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena nekim programom predškolskoga odgoja i obrazovanja.

Ministarstvo obrazovanja ovim putem upućuje Poziv roditeljima/skrbnicima djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja za prijavu djece u Program predškole.

Poziv u cijelosti preuzmite OVDJE!

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa