.

Udruga bosanskih Hrvata “Prsten” objavila natječaj za dodjelu stipendija

08 Listopad 2022

Udruga Hrvata BiH Prsten (u daljnjem tekstu: UHBiH Prsten) putem Zaklade Prsten aktivno se skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.

NATJEČAJ

za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2022./2023. godinu.


1. Visina stipendije za studente iznosi 1.130,00 kn do 31. 12. 2022., odnosno 150,00 EUR mjesečno nakon 1. 1. 2023. Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:

da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju)
da za vrijeme školovanja nisu ponavljali godinu
da nisu stariji od 26 godina te
da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.
3. Kandidati se biraju tako da se dodatno vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija kao i tijekom cjelokupnog studiranja i druga postignuća tijekom studija. Osim navedenog, vrednuje se članstvo i sudjelovanje u radu u UHBiH Prsten.

4. Rok za prijave na natječaj je 24. listopada 2022. do 23:59.

Potrebni podaci i dokumenti predaju se do 24. listopada 2022. u 23:59 putem sljedećeg linka:

https://www.flexiquiz.com/SC/N/Prsten_prijava-na-natjecaj-za-stipendiju

Osim prijave na link, kandidat je dužan do 24. listopada 2022. dokumentaciju koju je predao putem linka poslati i poštom na adresu:

UDRUGA HRVATA BiH PRSTEN

ZAKLADA PRSTEN
NATJEČAJ ZA STIPENDIJE
Gajeva 2
10 000 Zagreb

 

Ako dokumentacija nije predana poštom, prijava se neće razmatrati te će se smatrati nepotpunom.

Za prijavu je potrebno predati sljedeće dokumente:

životopis
pismo motivacije
rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
potvrda o prebivalištu i boravištu, izdana u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (ako kandidat ima prijavljeno prebivalište i boravište samo u jednoj državi, dovoljno je samo tu potvrdu poslati)
potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2022./2023. godini (zimskom semestru)
ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena za akademsku 2021./2022. godinu
ovjeren prijepis svih ocjena tijekom studiranja
izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2021. godini za sve članove kućanstva
potvrda o ukupnim primanjima za sve članove kućanstva od poslodavca; potvrda mora biti izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i ostalih zemalja ako je član kućanstva zaposlen u trećoj zemlji
potvrda nadležnog tijela o visini mirovine u 2021. godini za sve članove kućanstva koji ostvaruju mirovinu; potvrda mora biti izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i ostalih zemalja ako je član kućanstva ostvario pravo na mirovinu u trećoj zemlji
potvrda nadležnog tijela da član kućanstva nije zaposlen u 2022. godini
u slučaju invalidnosti kandidata, potvrda nadležnog tijela
kandidat može priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.

5. Rezultati natječaja i imena i prezimena stipendista bit će javno objavljeni najkasnije do 18. studenog 2022. na web-stranici UHBiH Prsten.

6. Kandidat ima pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata. Prigovor se šalje isključivo na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. U razmatranje se neće uzeti ni nepravodobni prigovori.

8. Stipendist je dužan osobno prisustvovati uručivanju ugovora o stipendiranju. Zaklada snosi sve troškove prisustvovanja uručivanju ugovora.

Ako stipendist ne prisustvuje uručivanju, smatrat će se da je odustao od podnesene prijave i stipendije i stipendija će se dodijeliti sljedećem rangiranom stipendistu.

9. Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja vrednovati aktivnosti stipendista u radu UHBiH Prsten.

Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju ako stipendist ne sudjeluje aktivno u radu UHBiH Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira ili se naknadnom provjerom predanih dokumenata ustanove određene neusklađenosti i/ili netočnosti.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa