.

Begovac zaplivao na minus pet stupnjeva u rijeci Bosni

05 Siječanj 2019

On najavljuje kako će se, ako ga zdravlje bude služilo, kupati sve do 80. godine života, kada planira ovu tradiciju prepustiti mlađim sugrađanima.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa