.

Doznajte kako je magla spasila Travnik prije 72 godine

03 Siječanj 2016
4. siječnja 1944. godine saveznički avioni počeli su sa bombardiranjem Travnika.

Travnik je bombardiran zato što se u njemu nalazila najveća vojarna u BiH s vojnicima odanim Njemačkoj. Avijacija je dobila sljedeću instrukciju: Prilikom napada na grad kao orjentir koristiti željezničku prugu, a vojno djelovanje izvoditi s obje strane te pruge.

Naime, navedena pruga je prolazila kroz samo središte grada, a lijevo i desno od nje nalazili su se svi važniji objekti u gradu, uključujući i vojarnu. Na dan 04. siječnja 1944. godine vojni avioni saveznika poletjeli su prema Travniku. Kada su tu stigli očekivalo ih je veliko iznenađenje. Travnik se nije uopće mogao vidjeti, a nije se mogao vidjeti jer je bio prekriven gustom maglom.

Pošto nisu mogli da vide prugu u gradu, odlučili su da slijede prugu izvan grada. Međutim, to nije bila pruga koja je vodila ka Travniku. To je bila lokalna šumska pruga na obližnjem brdu Vilenici. Ne znajući da se radi o lokalnoj pruzi izvan gradskog područja avijacija je slijedila tu prugu, pa je bombardirala obje njene strane. Te bombe su uglavnom pale na nenaseljeno područje izvan grada, te nisu nanijele neku veću štetu. Ipak, jedna bomba je pala na Žitarnicu, jedna kod kina "Lašva" i kod knjižare "Svjetlost". Pri tome poginula su dva brata Mašinovića. Da nije bilo magle, izvjesno je da bi Travnik pretrpio velike štete.

/historija.ba/

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa