.

Od ministra zdravstva zatraženo da proglasi epidemiju koronavirusa u FBiH

02 Srpanj 2020

Federalni ministar zdravstva je obvezan da, u skladu sa svojim ovlastima iz Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti, proglasi epidemiju Covid-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije BiH, navodi se u informaciji o pogoršanoj Covid-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH koju je Vlada FBiH usvojila na današnjoj sjednici.

Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH i Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva su zaduženi da spram promijenjene epidemiološke situacije u svezi Covid-19 u Federaciji BiH, poduzimaju mjere i aktivnosti, s ciljem sprječavanja njegovog širenja, te o tome obavještavaju Vladu Federacije BiH. Federalna uprava za inspekcijske poslove je obvezana da pojača inspekcijski nadzor, te koordinirano obavlja sve aktivnosti s kantonalnim upravama inspekcije, pojašnjeno je.

Dodaje se da će Vlada FBiH uputiti zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u FBiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odnosno sada naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a suprotno postupanje primjereno sankcioniraju i u prekršajnom i u kaznenom postupku.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će akt obraćanja Vlade FBiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, a s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene Covid-19 epidemiološke situacije u kantonu. Također, pripremit će akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcija organiziranih pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnih općinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policije, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naredene mjere u uvjetima pandemije Covid-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na razini kantona za povećanje broja inspektora u ovim oblastima, istaknuto je.

Također, Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vijeću ministara BiH u kojem će zatražiti da bude osigurano jednako postupanje u pogoršanoj epidemiološkoj situaciji, što uključuje i hitno utvrđivanje epidemioloških kriterija za ulazak putnika u BiH, jaču kontrolu graničnih prijelaza u BiH od strane Granične policije BiH, obavještavanje nadležnih tijela drugih država o laboratorijama koje su akreditirane i ispunjavaju uvjete za laboratorijsku dijagnostiku – real time PCR za detekciju SARS-CoV-2, kao i drugih mjera neophodnih za spječavanje širenja Covid-19 u BiH.

Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa