.

Izabrano novo vodstvo Franjevačke provincije Bosne Srebrene, provincijal fra Zdravko Dadić

28 Travanj 2022

27. travnja 2022. godine na izbornom Kapitulu Franjevačke provincije Bosne Srebrene koji je započeo 25. travnja, na Franjevačkoj teologiji u sarajevskom naselju Neđarići, za novog provincijala izabran je dosadašnji definitor i gvardijan franjevačkog samostana Sv. Ilije u Zagrebu fra Zdravko Dadić, a novi vikar Provincije je dosadašnji definitor i urednik franjevačkog mjesečnika Svjetla riječi fra Janko Ćuro.

Tko je novi provincijal?

Fra Zdravko potječe iz župe Donja Tramošnica u Bosanskoj Posavini, a rođen je 8. svibnja 1966. u Gradačcu, od oca Pere i majke Kate rođ. Bošnjak. Nakon osnovnoga obrazovanja u Tramošnici, pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a u novicijat stupio 14. stpnja 1985. u Gorici (Livno). Prve zavjete položio je 11. srpnja 1986. u Sarajevu, a svečane 19. listopada 1991., također u glavnom gradu BiH.

Na Franjevačkoj teologiji u Neđarićima završio je filozofsko-teološki studij (1987. – 1992.) te je za svećenika zaređen 20. srpnja 1992. u Podhumu (Livno).

Službovao je kao župni vikar u Vitezu (1992. – 2000.) s prekidom za liječenje poslije ranjavanja u Vitezu (21. prosinca 1993.).

Bio je gvardijan i župnik u Dubravama (2000. – 2006.) te definitor, ekonom Provincije i gvardijan u kući Provincijalata (2006. – 2009.).

Na Provincijskim kapitulima 2016. i 2019. biran je za definitora. Od srpnja 2019. je gvardijan franjevačkog samostana Sv. Ilije u Zagreb, a od 2009. župnik župe B. D. Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici – Zagreb.

Radio je u svim župama i kao ekonom provincije, na duhovnoj i materijalnoj obnovi. Dao je značajan doprinos u velikim građevinskim zahvatima u župama Dubrave i Sesvetska Sopnica (obnova crkava i samostana) kao i u Visokom (sjemenište, samostan, Konvikt), te Sarajevu na Kovačićima i Koševu i u obnovi župne kuće u Olovu.

Tako će fra Zdravko nakon šest godina naslijediti dosadašnjeg provincijala fra Jozu Marinčića koji je rodom iz novotravničke župe Bučići.

Novi vikar Provincije

Novi vikar Provincije fra Janko Ćuro rođen je 23. listopada 1967., u mjestu Pire, župa Novi Šeher. U novicijat je stupio 13. srpnja 1986. u Dubravama. Prve zavjete položio je 11. srpnja 1987. u Sarajevu, a svečane 15. kolovoza 1992. u Vidošima. Svećeničko ređenje imao je 29. 8. 1993. u Samobor, Hrvatska. Između ostaloga, prije nego li je postavljen za urednika i ravnatelja FMC Svjetlo riječi, službovao je kao župnik župe Sv. Franje Asiškog u sarajevskom naselju Dobrinja.

Poznata imena definitora Bosne Srebrene

Uz provincijala i vikara novu Upravu Bosne Srebrene kao definitori čine: fra Miro Relota, fra Vinko Sičaja, fra Drago Pranješ, fra Stipo Kljajić, fra Petar Jeleč i fra Ivo Orlovac.

Može biti slika sljedećeg: 10 ljudi i ljudi stoje

izvor

 

 

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa