.

Kreirana preliminarna lista za EU pomoć /Provjera statusa prijava od danas online

06 Prosinac 2023

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kreiralo je privremenu listu kvalificiranih domaćinstava na temelju prijava na javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Zainteresirani građani, putem matičnog broja podnosioca prijave ili člana zajedničkog domaćinstva, će imati mogućnost samostalno pristupiti i provjeriti status svoje prijave.

Građani koji kroz navedenu provjeru utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava moći će jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) podnijeti pisani prigovor kojim će uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih javnim pozivom. Prigovor se podnosi Općini/Gradu u kojoj je podnesena prijava na javni poziv.

U slučaju podnošenja prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa na osnovu kojega potražuje da se izvrši dodatna provjera.

Na temelju ispravno podnesenih prigovora, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će izvršiti dodatnu provjeru kroz službene evidencije nadležnih institucija, te kreirati listu predmetnih zahtjeva koja će sadržavati informacije o rezultatima izvršenih dodatnih provjera.

Imajući u vidu navedeno, ovim putem obavještavamo građane da provjeru statusa svojih prijava, kao i podnošenje eventualnih prigovora mogu izvršiti u periodu od 06. do 12.12.2023. godine.

Prigovori se podnose putem protokola Centra za pružanje usluga Općine Travnik u pisanom obliku, a uz prigovor se prilaže odgovarajući dokaz nadležnog organa o ispunjavanju uslova javnog poziva, te će prigovor uz koji ne bude priložen odgovarajući dokaz biti odbijen.

Obrazac prigovora se može preuzeti na protokolu Centra za pružanje usluga Općine Travnik i ovdje.

Molimo zainteresovane građane da maksimalno iskoriste pogodnost samostalne i jednostavne provjere svoje prijave putem ovog linka na internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kako bi se na taj način izbjegle nepotrebne gužve i nesmetano odvijao radni proces u zgradi Općine Travnik.

Objavljujemo i šemu provjere statusa prijave na javni poziv preuzetu sa stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa