.

Zakazana 36. sjednica OV Vitez

26 Svibanj 2016

36. sjednica OV Vitez će se održati dana 31.5.2016.godine sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.



Dnevni red:
Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2016.godine;
Prijedlog odluke o utrošku sredstava suficita proračuna iz 2015.godine;
Izvješće o radu JU Radio Vitez p.o. Vitez za 2015. godinu i Program rada za 2016.godinu;
Izvješće o radu Općinskog javnog postaje stanice Vitez za 2015. godinu sa procjenom sigurnosne situacije za 2016. godinu;
Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020.g.;
Prijedlog odluke o usvajanju dopuna Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020. g.;
Prijedlog odluke o davanju načelne suglasnosti (JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez);
Prijedlog zaključka za provođenje javne rasprave PRO-MINERAL (istraživanje minerala Prostorni plan planine Kruščica);
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Gornji Vitez“ (MZ Stari Vitez);
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Gornji Vitez“ („Bosna wood“ d.o.o Vitez i Zara Halilović);
Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Plavac“;
Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ Vitez (En-Kom,Čardaci, Klas, Kafadar);
Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Muris Đelilović);
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Etičkog vijeća časti.

 

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa