.

Stjepan Dujo o mjerama za poboljšanje gospodarstva u Novom Travniku

21 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 14.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Novi Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Novog Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.

Radi se o tri oblasti sa ukupno 12 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 19.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore je dostavio samo Stjepan Dujo, dok preostala dva kandidata Refik Lendo i Besim Belegić nisu dostavili odgovore.

Stoga, u nastavku navodimo odgovore Stjepana Duje na pitanja:
Kako poboljšati poslovnookruženje u Novom Travniku radi poticanja investicija?
Koje ćete konkretne mjere poduzeti u kontekstu poticanja privredne/gospodarske djelatnosti u Novom Travniku?
Kako postojeće poslovne zone staviti u funkciju razvoja Novog Travnika?

Dujo:
Kako poboljšati poslovnookruženje u Novom Travniku radi poticanja investicija?
Koje ćete konkretne mjere poduzeti u kontekstu poticanja privredne/gospodarske djelatnosti u Novom Travniku?

Poboljšanje poslovnog okruženja bit će moj prioritetni zadatak. Konkretne mjere u tu svrhu koje ću poduzeti su: stavljanje u funkciju razvoja poslovnih zona u Novom Travniku, utemeljenje agencije za razvoj na razini općine, izrada strategija razvoja kao vodilja u kojem pravcu usmjeravati razvoj općine, uspostava mreže gradova prijatelja, čvršće uvezivanje s iseljeništvom kao velikim ekonomskim potencijalom općine i uspostava javno-privatnih partnerstava. Iskorištavanjem vlastitih sposobnosti i primjenom dobre međunarodne prakse, učinit ćemo Novi Travnik privlačnim za ulaganja. Također, velika prilika za Novi Travnik su poljoprivreda i turizam. Poljoprivrednim poticajima ćemo stimulirati domaću poljoprivredu, a osnivanjem turističke zajednice na razini općine i dobro osmišljenim promotivnim kampanjama radit ćemo na razvoju turističkih atrakcija. Sebešić, Rostovo, nekropola stećaka Maculje u narodu poznata kako „kameni svatovi“ i stari grad Kaštel su samo neki od iznimnih ljepota i turističkih potencijala Novog Travnika, koji nisu iskorišteni u turističke svrhe. Za neke od navedenih ljepota ne znaju ni svi Novotravničani. U suradnji s osnovnim i srednjim školama i drugim organizacijama i udrugama ćemo provodit organizirane posjete svim tim mjestima. Samo na taj način ćemo biti svjesni bogatstva koje imamo i ujedno postati najbolji promotori. Konačno ćemo se planski posvetit turizmu i isti postaviti kao faktor razvoja Novog Travnika.


Kako postojeće poslovne zone staviti u funkciju razvoja Novog Travnika?
Poslovna zona poduzetnicima treba osigurati zajedničku i uređenu energetsku, komunalnu, prometnu i telekomunikacijsku infrastrukturu, dostupnost stručnog kadra i poslovnih usluga, brži i jeftiniji pristup zemljištu za širenje poslovnih aktivnosti, pojednostavljene procedure rada, prostorno uređenje i osmišljen marketing koncept. To u Novom Travniku nije slučaj. Na prostoru naše općine djeluju dvije poslovne zone, ali učinak nije ni približno očekivanom. Razlog je u tromosti i nedovoljnom znanju općine da iskoriste te iznimne potencijale. Poslovne zone su svugdje u svijetu najsnažnije sredstvo u rukama općina za ubrzanje razvoja. Trenutno takav slučaj nije u Novom Travniku, ali ćemo to promijeniti.

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa