.

Stjepan Dujo o sustavu daljinskog grijanja i infrastrukturi

23 Rujan 2016

Portal „Travnički vjesnik“ je 14.09., u cilju bolje prezentacije programa kandidata za načelnika općine Novi Travnik i boljeg upoznavanja sa istim od strane građana Novog Travnika, svim kandidatima za načelnika je uputio listu istih pitanja, za koje smo prema našim saznanjima, utvrdili da su od velikog interesa javnosti.


Radi se o tri oblasti sa ukupno 12 pitanja. Kandidati su odgovore trebali dostaviti najkasnije do 19.09.2016. kako bi mogli pravovremeno objaviti sve odgovore na našem portalu. Odgovore je dostavio samo Stjepan Dujo, dok preostala dva kandidata Refik Lendo i Besim Belegić nisu dostavili odgovore.
Stoga, u nastavku navodimo odgovore Stjepana Duje na pitanja:
Kako riješiti problem daljinskog grijanja u Novom Travniku?
Koje infrastrukturne projekte smatrate najvažnijim i najpotrebnijim za Novi Travnik, te kada možemo očekivati njihovu realizaciju?

 

Stjepan Dujo:


Kako riješiti problem daljinskog grijanja u Novom Travniku?
U naredne četiri godine se ovo pitanje, ne treba, već mora riješiti. Uvođenje daljinskog grijanja je preduvjet za očuvanje šumskih potencijala Novog Travnika, te čišći i uređeniji okoliš i javne površine. Brojne zelene javne površine po kojima je Novi Travnik bio prepoznatljiv, sada su prekrivene drvima. To ima nesagledive negativne ekološke, ekonomske i estetske učinke za naš grad. Daljinsko grijanje ćemo riješiti na jedan od dva sljedeća modela. Prvi, osiguranjem sredstava od strane međunarodnih donatora apliciranjem projekata. Drugi, javno-privatnim partnerstvom, ali ne način kako je to urađeno u Travniku, gdje su građani oštećeni jer plaćaju grijanje po visokim cijenama i čak i za one prostore koje i ne griju. Neću dopustiti da se građani Novog Travnika prevare ili oštete. Postoje načini za daljinsko grijanje u Novom Travniku, a odabrati ćemo najbolji u interesu svih Novotravničanki i Novotravničana.

 

Koje infrastrukturne projekte smatrate najvažnijim i najpotrebnijim za Novi Travnik, te kada možemo očekivati njihovu realizaciju?
Kvalitetna infrastruktura je najvažnija pretpostavka kvalitete života i obavljanja poslovne djelatnosti. Stoga, mnogo više pozornosti i sredstava se treba posvetiti infrastrukturnim projektima. Osim toga, kapitalna ulaganja treba usmjeriti ujednačeno na prostoru cijele općine. Ne smijemo i nećemo dopustiti ulaganja u samo neke dijelove općine, odnosno potpuno zanemarivanje drugih dijelova općine. Svi građani Novog Travnika, bez obzira gdje živjeli, su jednako vrijedni i radi toga ćemo podjednako uvažavati njihove zahtjeve i potrebe.

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa