.

Sazvana 23. sjednica OV Uskoplje

14 Prosinac 2015

Na temelju članka 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 17. 12 2015. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Domu kulture (prostorije I kat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

 


DNEVNI RED :
1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 22.sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 01.01.-31.03.2016. godine
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju kredita investicijske banke (EIB) za projekt vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH
5. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2016. godinu
6. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2015. godini
7. Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2015. godini
8. Informacija o stanju u predškolskom i osnovnom obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
9. Informacija o provedenim postupcima javnih nabavki u 2015.godini
10. Informacija o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
11. Prijedlog Odluke:
a) O prodaji nekretnine označene kao k.č. 1777/7 k.o. SP_Privor
b) O davanju suglasnosti na kupovinu nekretnine u svrhu trasiranja nekategoriziranog putau ul. Paločki put
c) O prodaji nekretnine označene kao k.č. 11/61 k.o. SP_Gornji Vakuf 

/o.t./

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa