.

Matišić apelira na Ministarstvo turizma da zaustavi agoniju glede odlaganja otpada u Uskoplju

10 Svibanj 2018

Dražen Matišić izaslanik u Domu naroda PFBiH na današnjoj je sjednici ove institucije uputio izaslaničko pitanje na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Ovo Ministarstvo je, kako je kazao, donijelo Zaključak kojim prekida postupak izdavanja okolišne dozvole investitora „Regionalni centar za upravljanje otpadom d.o.o.“ iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja za izgradnju Regionalne sanitarne deponije na lokaciji Rudnika uglja „ Gračanica“ u G.Vakufu-Uskoplju.

U obrazloženju je, kazao je Matišić, između ostaloga navedeno kako je investitor podnio zahtjev za izdavanje okolišne dozvole 31.8.2015 godine.
U ožujku 2016. godine Ministarstvo je tražilo od investitora da dopuni zahtjev te da u rok od 60 dana dostavi između ostalog i izvod iz prostorno- planskog akta sa određenom mikro lokacijom sa relevantnim podacima buduće deponije.

I nakon što je debelo prekoračen rok od 60 dana investitor nije uspješno nadopunio zahtjev jer je to nemoguće zbog činjenice da su sve primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš opravdane te da u prostorno-planskoj dokumentaciji Općine ne postoji mikro lokacija navedene deponije.

Kantonalni sud u Sarajevu je 3.5.2017.godine uvažio tužbu Eko udruge „Gornjevrbaska eko dolina“ protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma zbog ranije spomenutog Zaključka od 08.07.2016.godine.

Matišić stoga od Ministarstva traži odgovor na pitanje,“ zašto nije odmah donesen Zaključak kojim bi se odbio zahtjev podnositelja za izdavanje okolišne dozvole budući da je zahtjev investitora bio neosnovan i da isti u danom roku nije otklonio nedostatke zahtjeva te je vidljivo i iz presude kako nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke da se postupak prekine?
Zašto ni nakon presude Kantonalnog suda u Sarajevu nije do dan danas donesen konačan stav po pitanju predmetne deponije i jasno odbačen zahtjev investitora?“

U upućenom pitanju dalje apelira da iz Ministarstva postupe sukladno zakonu, odbiju zahtjev investitora te napokon prekinu agoniju lokalnog stanovništva i stave točku po pitanju izgradnje Regionalne sanitarne deponije na lokaciji Rudnika uglja „ Gračanica“ u općini G.Vakuf-Uskoplje!

Ovim bi, kako je obrazložio, “ dali jasan signal lokalnoj vlasti da je krajnje vrijeme za traženje novog načina rješavanja problema odlaganja otpada jer očigledno je da potencijalna deponija u Gračanici i lokalna deponija "Batuški lug" nisu dobra rješenja”, stoji u upućenom pitaju.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa