.

TRAVNIK: Održana 36. vanredna sjednica Vlade ŽSB

31 Siječanj 2019

U četvrtak, 30. siječnja 2019. godine u Travniku je održana 36. vanredna, vjerojatno i posljednja sjednica Vlade ŽSB u ovom sazivu.

Usvojeni su i Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda Vlade Županije Središnja Bosna za 2019. godinu.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložila, a Vlada SBK/KSB je usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za razdoblje 2018-2020. godina.

Županijska uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada SBK/KSB usvojila Pravilnik o ostvarivanju prava na banjsko liječenje članova obitelji poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i razvojačenog braniteljakojima ima prebivalište na području županije Središnja Bosna.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK/KSB usvojila slijedeće programe:
- Program i kriterije utroška sredstava za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja branitelja
- Program i kriterije utroška sredstava sa transfera udruženjima braniltelja
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
- Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datum i sportske aktivnosti.
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje grobalja i mezarja.
- Program i kriteriji utroška sredstava za pravnu pomoć braniteljima.
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju centra za psiho-socijalno liječenje.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava Tekuće rezerve Proračuna ŽSB u 2019. godini.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽSB, općini Dobretić za prvi kvartal 2019. godine, odlukom se izdvaja iznos od 62.500,00 KM, za period siječanj – ožujak 2019. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministrarstva unutarnjih poslova dala suglasnost na Plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o postupku certifikacije prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015., a na prijedlog Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standard.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Vlada SBK/KSB je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih osnovnim glazbenim školama za siječanj i veljača ( I i II mj.) 2019. godine, planiranih Proračunom ŽSB za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM.
- Odluka o davanju suglasnost na Plan javnih nabavki za 2019. godinu.
- Odluka o davanju suglasnosti za izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključivanje ugovora za SSŠ “Bugojno” Bugojno, u postupku nabavke za obuku učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije. Najpovoljniji ponuđač je Autoškola “Jusufbašić” d.o.o. Bugojno.

Županijska uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada SBK/KSB usvojila Pravilnik o ostvarivanju prava na ortopedsko pomagalo za ratne vojne invalide sa prebivalištem u Srednjobosanskom kantonu.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK/KSB donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za banjsko-klimatsko liječenje u iznosu od 70.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći u iznosu od 570.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za financiranje promjenjene radne sposobnosti u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za stambeno zbrinjavanje u iznosu od 250.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za zakonsku reviziju u iznosu od 25.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala u iznosu od 500.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za troškove putovanja u inozemstvo radi liječenja u iznosu od 10.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju šehidskih nišana – nadgrobnih spomenika u iznosu od 20.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK/SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje pokretanje javne nabavke i implementacije PACS i RIS sustava u javnim zdravstvenim ustanovama na području SBK/KSB, Nabava i implemetacija PACS i RIS sustava u javnim zdravstvenim ustanovama na području KSB/SBK. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 300.000,00 KM.
- Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje javne nabavke i implementacije (u sve javne zdravstvene ustanove na području SBK) centralnog laboratorijskog sustava (LIS)-Modul za liječnike sa implementiranim smjernicama za optimalno korištenje laboratorije, Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 350.000,00 KM

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa