.

Održana 8. sjednica Vlade ŽSB, 130 tisuća KM za SŠ "Novi Travnik"

24 Svibanj 2019

U četvrtak, 23. svibnja 2019. godine u Travniku je održana 8. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK(KSB dala suglasnost na Izmjene Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Središnja Bosna.
Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK/KSB je primila k znanju Informaciju o radu Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada SBK je usvojila Izvješće interne revizije o reviziji građevina na dan 31.12.2018. godine za sljedeće revizorske izvješće:
a) revizija građevina kod pravosudnih institucija
b) revizija građevina kod Skupštine, ministarstava i uprava
c) revizija kod srednjih škola
d) revizija kod osnovnih škola

Vlada SBK-a je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela sljedeće odluke:
- Odluka o usvajaju programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi za 2019.godinu (primarna poljoprivredna proizvodnja), ukupna planirana sredstva za provođenje programa su planirana u iznosu od 1.133.000,00 KM.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2019.godini. Iz Proračuna SBK/KSB za 2019.godinu izdvaja se iznos od 12.310,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi u 2019.godini- pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete.
- Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna SBK/KSB s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Proračuna SBK/KSB za 2019.godinu izdvaja se iznos od 87,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač.
- Odluka o prijenosu prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE “TULOVA” s dosadašnjeg koncesionara “Company Dedići” d.o.o. Bugojno na privredno društvo “KAYNAK-IZVOR” d.o.o. Bugojno.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Proračuna SBK/KSB za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 142.479,00 KM, za financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za mjesec travanj akademske 2018/2019.godine.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke “Tekući transferi pojedincima – za djecu s posebnim potrebama”, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM, sredstva su namijenjena za učenike s posebnim potrebama koja se školuju izvan Srednjobosanskog kantona.
- Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Proračuna SBK/KSB za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi:
o OŠ “Bila” Bila, doček nastavnika i učenika OŠ”Stjepan Radić” prijateljska škola iz RH – 3.000,00 KM,
o “Mješovita srednja škola” Bugojno, doček nastavnika i učenika prijateljske škole iz Halberstadta, Republika Njemačka” – 2.000,00 KM,
o SŠ “Busovača” Busovača, pomoć pri organizaciji i obilježavanju Dana škole – 3.000,00 KM,
o KŠC “Petar Barbarić” Gimnazija Travnik, pomoć pri organizaciji i obilježavanju Dana škole i Dana sjemeništa – 3.000,00 KM.
- Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama.
- Odluka o davanju suglasnosti školama za nabavku roba i usluga za niže potrošačke jedinice kako slijedi:
o Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za završne radove na krovu – lamela C u SŠ “Novi Travnik” Novi Travnik, putem konkurentskog postupka, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 38.461,49 KM.
o Suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za ugradnju stolarije (lamele B i C) u SŠ “Novi Travnik” Novi Travnik, putem otvorenog postupka, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 102.564,10 KM.
o suglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za saniranje sanitarnih čvorova u “Srednjoj stručnoj školi” Bugojno, putem konkurentskog postupka, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 12.820,00 KM.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluge grijanja decentraliziranim sistemom putem korištenja energenta na drvni pelet za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala suglasnost za osiguranje sredstava potrebnih za apliciranje Hrvatske bolnice “Dr.fra Mato Nikolić” Nova Bila za projekta utopljavanja zgrada, odnosno na Javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekta utopljavanja zgrada radi uštede energije“, raspisanog od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala suglasnost na Plan zaštite od požara Srednjobosanskog kantona.

Donesene su i sljedeće odluke o izdvajanju sredstava općina za saniranje posljedica poplava na području Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog iste uprave kako slijedi:
- Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za otklanjanje nastalih posljedica zbog poplava s početka februara 2019.godine, odlukom se izdvaja iznos 50.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Busovača.
- Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za sufinanciranje radova na intervenciji i sanaciji nastalih šteta od poplava u februaru 2019.godine, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez.
- Odluka o izdvajanju financijskih sredstava za sufinanciranje sanacije klizišta na lokalitetu Sivrino selo, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Vitez.
- Odluka o izdvajanju financijskih sredstava općini Kreševo za novčanu pomoć za nabavku specijalnog višenamjenskog vozila za potrebe Službe za vodoopskrbu, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Kreševo.
- Odluka o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za sanaciju krova na objektu “Mješovite srednje škole“ Novi Travnik, nakon oštećenja od olujnog vjetra u februaru 2019.godine, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Novi Travnik.
Ista uprava je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj načelnika Općine Travnik o utrošku sredstava za sufinanciranje izgradnje Vatrogasnog doma u Vitovlju.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela sljedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Proračuna SBK/KSB za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Mehridu Muslimović iz Bugojna na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Proračuna SBK/KSB za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Amiru Hajder iz Jajca na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Proračuna SBK/KSB za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM Branku Vrebac iz Fojnice na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Proračuna SBK/KSB za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Luciji Lucić iz Viteza na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Proračuna SBK/KSB za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM Karolini Grgić iz Viteza na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Proračuna SBK/KSB za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Ivici Šendula iz Busovače na ime podrške za liječenje.
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće reserve Proračuna SBK/KSB za 2019. godinu u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM Salemu Dautović iz Travnika na ime podrške za liječenje.

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa