.

Uskoro Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportaša u ŽSB

29 Svibanj 2019

Na jučerašnjem sastanku predstavnika Sportskog saveza SBK/KSB sa ministrom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK/KSB, Bojanom Domićem donesen je zaključak da Sportski savez SBK/KSB u suradnji sa Odjelom za kulturu, sport i informiranje resornog Ministarstva organizira Okrugli stol na temu „ Stanje oblasti sporta na SBK/KSB „ najkasnije do 30. lipnja 2019. godine, kao i da se u što kraćem roku započne sa pripremom izrade Strategije sporta SBK/KSB koja mora biti realna i koja će donijeti boljitak sportu.

Također, tokom sastanka predstavnici Saveza istaknuli su problematiku zdravstvene zaštite sportista zbog sprečavanja tragedija na sportskim terenima, kojih nažalost posljednjih godina zbog neadekvatne zdravstvene zaštite ima sve više i više te donesen zaključak da se u što kraćem roku donese Pravilnik o zdrastvenoj zaštiti sportaša u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike kao i formiranje sportske ambulante na Kantonu.

Predstavnici Sportskog saveza SBK/KSB predložili su ministru Domiću da jedan od projekata koje bi Vlada SBK/KSB financirala je „Umrežavanja sportskih saveza općina SBK/KSB i granskih kantonalnih saveza sa Sportskim savezom SBK/KSB“  sa ciljem stavranja jedinstvene baze podataka u kojoj bi bili pohranjeni podaci o svima sportašima, sportskim radnicima, licenciranim trenerima, sportskim terenima kao i drugi podaci neohodni za stvaranje preduvjeta za razvoj sporta na našem Kantonu.

Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, Bojan Domić primio je delegaciju Sportskog saveza SBK/KSB u sastavu Mirsad Ibrišimbegović, predsjednik, Drago Suban, potpredsjednik, Jozan Laštro, predsjednik Skupštine Sportskog saveza, Nikica Petrović član  Upravnog odbora i Amela Lolić, sekretar Sportskog saveza SBK/KSB.

Tokom sastanka predstavnici Sportskog saveza SBK/KSB upoznali su ministra Domića sa problematikom sporta na Kantonu, kao i zaključcima Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB koji imaju za cilj poboljšanje stanja u oblasti sporta na SBK/KSB.

 

(Sportski savez SBK/KSB)

 

izvor

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa