.

TRAVNIK: Sutra 44. sjednica Vlade KSB, na dnevnom redu rebalans Proračuna

03 Lipanj 2020

Premijer Kantona Središnja Bosna Tahir Lendo sazvao je za četvrtak, 4. lipnja 2020. godine s početkom u 9 sati 44. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna koja će se održati u Travniku.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik s 43. sjednice Vlade – tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog rebalansa Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2020. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Proračuna Kantona Središnja Bosna  za 2020. godinu – Ministarstvo financija
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Mišljenje na federalni Nacrt zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika – Ministarstvo privrede
7. Mišljenje na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih i socijalnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (predlagač zastupnica Ljubinka Atanasijević) – Ministarstvo privrede
8. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Kantona Središnja Bosna  za razdoblje 2021-2023.godine – Ministarstvo financija
9. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Središnja Bosna  – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
10. Pravilnik o kategorizaciji turističkih objekata (suglasnost) – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za kreditno overdraft zaduženje – Ministarstvo financija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Suda Bosne i Hercegovine, broj:S1 3 I 035251 20 I od 10.4.2020.godine – Ministarstvo financija
13. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2020.godinu( za Treću osnovnu školu „Bugojno“) – Ministarstvo financija
14. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna  za 2020.godinu( za MSTŠ „Travnik“) – Ministarstvo financija
15. Prijedlog odluke o isplati štete pričinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanu sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2020.godini (V. i VI.mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za nabavku i implementaciju sistema elektronskih zdravstvenih knjižica u KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Suglasnost na izmirenje punog iznosa ugovorenih usluga Edukacijsko-rehabilitacijskom centru Duga, Novi Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Suglasnost za sprovođenje obvezne preventivne sistematske deratizacije za područje KSB/SBK u 2020. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
21. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki OŠ „Karaula“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih ,kulture i sporta
22. Suglasnost za nabavku opreme za SSŠ Fojnica“ Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
23. Suglasnost za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćnika ministra za drugostupanjsko upravno rješavanje - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
25. Suglasnost na zaključivanje ugovora o djelu zbog povećanog obima poslova – Ministarstvo privrede
26. Suglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje protokolarnih poslova za dodjelu poticaja iz oblasti poljoprivrede – Služba za zajedničke poslove
27. Suglasnost na zaključivanje ugovora o djelu za izbor konzultanata za izradu Strategije razvoja KSB/SBK za razdoblje 2021.-2027.godina – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
28. Informacija o dodjeli prve nagrade za upravljanje razvojem - Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
29. Izvješće o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2019. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
30. Izvješća načelnika općina o utrošku doniranih sredstava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Načelnik općine Busovača
b) Načelnik općine Bugojno
31. Izvješća o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu lipnju 2020. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo financija

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa