.

Važna obavijest Službe za zapošljavanje KSB

04 Lipanj 2020

Služba za zapošljavanje KSB vraća se na uobičajen režim rada putem šaltera kada je u pitanju rad sa strankama.

Naime, svi zakonski rokovi javljanja za nezaposlene osobe počinju teći svakim radnim danom od 08:30 do 11:00 sati.

Korisnici prava na novčanu naknadu trebaju se javiti osobno u Biro u roku od 30 dana računajući od 01. lipnja tekuće godine.

 

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa