.

TRAVNIK: Danas 137. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

08 Rujan 2022

137. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana danas, 8. rujna 2022. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade KSB u Travniku.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Zapisnik sa 136. sjednice Kantona Središnja Bosna - tajnik Vlade
2. Politika upravljanja ljudskim resursima - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Model sufinanciranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnoj razini
3. Prijedlog odluke o isplati sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
5. Suglasnost na Ugovor o zakupu prostorija za smještaj Mješovite srednje škole Travnik - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
6. Suglasnost na izmjene Plana javnih nabavki Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik, za 2022. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
7. Suglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2022. godinu – Kantonalni arhiv
8. Suglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
9. Suglasnost za promjenu statusa dodatnih sudaca u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za provođenje javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim organima uprave za 2022. godinu – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog kriterija bodovanja za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim organima uprave za 2022. godinu
b) Prijedlog teksta javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalnim organima uprave za 2022. godinu

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa