.

U Travniku je počela 138. sjednica Vlade KSB, izdvajaju se sredstva za zdravstvene ustanove

15 Rujan 2022

138. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna bit će održana danas, 15. rujna 2022. godine, s početkom u 9 sati, u prostorijama Vlade KSB u Travniku.

Na sjednici je predložen sljedeći 

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 137. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - tajnik Vlade
2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Utvrđivanje mišljenja na sporazume o suradnji u medicini i o suradnji u oblasti zdravstva između Kabineta ministara Kirgiske Republike i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – poticaj šumama sukladno Zakonu o šumama“ za 2022. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona“ za 2022. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
6. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Dom zdravlja Jajce, za renoviranje ambulante u naselju Bešpelj
b) Dom zdravlja Jajce, za nabavku sanitetskog vozila
c) Dom zdravlja Jajce, za nabavku ultrazvučnog aparata
d) Dom zdravlja Novi Travnik, za nabavku stomatološke stolice
e) Dom zdravlja Novi Travnik, za gradnju objekta nove lamele (II. faza)
f) Općina Kiseljak, za nastavak izgradnje Doma zdravlja Kiseljak
g) Bolnica Travnik, za nabavku digitalnog mamografskog RTG aparata
h) Bolnica Travnik, za nabavku uređaja magnetne rezonance
i) Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, za nabavku uređaja magnetne rezonance
j) Lječilište „Reumal“ Fojnica, za nabavku toplotne pumpe za potrebe hidroterapijskog bloka
k) Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu „Travnik“, za nabavku CT sustava
l) Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu „Travnik“, za rekonstrukciju odjela „A“ u bolnici
m) Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, za nabavku ultrazvučnog aparata
n) Hrvatska bolnica „Dr. Fra. Mato Nikolić“ Nova Bila, za nabavku sanitetskog vozila
o) Dom zdravlja Kreševo, za dogradnju objekta Doma zdravlja Kreševo
p) Dom zdravlja Kreševo, za nabavku medicinske opreme
r) Dom zdravlja Vitez, za izgradnju multifunkcionalne lamele Doma zdravlja Vitez
s) Dom zdravlja Vitez, za nabavku kombi vozila, za prijevoz dijaliziranih pacijenata
t) Dom zdravlja Vitez, za nabavku ŠPALT mikroskopa
u) Dom zdravlja Vitez, za nabavku biokemijskog analajzera
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za financiranje Agencije za privatizaciju (za august 2022.g) – Agencija za privatizaciju
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku unutarnje stolarije za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Suglasnost za prijem pripravnika u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Suglasnost za produženje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga standardizacije nastavnih planova i programa - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2022. godinu – Ministarstvo financija

13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na rang listu prihvatljivih ponuda za izradu glavnog projekta za Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići – Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
14. Suglasnost na Odluku MSŠ „Travnik“ o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
15. Suglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2022. godinu - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Srednja škola „Travnik“ Nova Bila
b) Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
c) Srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik
d) Osnovna škola „Bristovi „ Bugojno
16. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) za izmjenu stolarije u Osnovnoj školi „13 Rujan“ Jajce
b) za nabavku uglja za Osnovnu školu „Jajce“, Krušćica – Jajce
c) za nabavku usluga telefona i interneta u Prvoj osnovnoj školi Bugojno Jaklić
d) za nabavku opreme za Osnovnu školu „Braća Jezerčić“, Jajce
e) za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u Srednjoj školi „Uskoplje“
17. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u Osnovnoj školi „Karaula“, Karaula - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za rekonstrukciju i investicijsko održavanje u MSTŠ „Travnik“ - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

 

IMPRESSUM

Udruga za humani i održivi razvoj Klik
Web portal Travnički vjesnik

Email: info@travnicki.ba
Web: www.travnicki.ba

 

 

Web & CMS podrška
nesa